Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESErepaso materias

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
repaso materias

Descripción:
repaso personal

Autor:
Manu
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
23/03/2023

Categoría:
Personal

Número preguntas: 11
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quins son els Principis de la protecció de dades? Transparencia, Bon govern, Licitud, Leialtat, Minimiztació. Transparencia, Licitud, Leialtat, Rectificació, Integritat i Confidencialitat. Licitud Leialtat i transparencia, Limitació de la finalitat, Minimització, Limitació de termini, Exactitud, Integritat i Cofidencialitat. Licitud Leialtat i transparencia, Limitació de la finalitat, Minimització, Limitació de termini, Exactitud, Bon govern.
Quines son les figures principals en la protecció de dades? ADPCAT, Delegat de protecció de dades. GAIP, APDCAT, Titular del tractament. APDCAT, Titular de les dades, Responsable del tractament, Encarregat del tractament.
Mecanismes de protecció de dades especials als FGC Servidor codificat, xifrat de dades, Custodiades al APDCAT i al CCI. Xifrat de dades, Registre de accesos, Llista de persones autoritzades, Procediment pel tractament.
Que ha de incloure el contracte entre el Responsable del tractament i el Encarregat del tractament? Quantitat del contracte, Tipus de dades que es gestionen, Mesures de control i seguretat, Durada. La durada, La naturalesa i finalitat del tractament, Tipus de dades personals i les categories, Obligacions i drets del responsable, Procediment del tractament La durada, La naturalesa i finalitat del tractament, Tipus de dades personals i les categories, Obligacions i drets del responsable, Procediment de registre. La durada, La naturalesa i finalitat del tractament, Tipus de dades personals i les categories, Obligacions i drets del responsable, Finalitzat el tractament: destrucció o retorn de les dades.
Quines son les dues novetats que el RGPD ha indroduït per que les entitats tractin les dades amb els principis de protecció de dades? Control APDCAT i GAIP Responsabilitat proactiva i Bon govern Encarregat del tractament i Delegat de dades Responsabilitat proactiva i gestió del risc.
Quins son els drets dels titulars de les dades? Dret d'acces, Dret de rectificació, Dret de supressió o Dret al oblit, Dret de limitacció, Dret de portabilitat, Dret d'oposició Dret d'acces, Dret de rectificació, Dret de supressió o Dret al oblit, Dret de mininitzacio, Dret de limitacció, Dret de portabilitat Dret d'acces, Dret de rectificació, Dret de supressió o Dret al oblit, Dret de traspas, Dret de exactitud.
Quins son els terminis de resposta als titulars de les dades? 2 mesos ampliables a 4 quan es tract de solicituds complexes 1 mes que es pot ampliar a 2 mesos quan es tracta de solicituds complexes.
Quants membres forman part de la GAIP? Entre 4 i 5 Entre 5 i 6 3 membres Entre 3 i 5 .
Quin es el triple objectiu de transparencia? Garantir una correcta gestió, fiscalitzar la activitat publica, garantir transparencia. Garantir Bon govern, garantir corrupció, gestió del risc Garantir l'acces a info publica, fiscalitzar la activitat pubica: bon govern, garantir transparencia.
Quies dades corresponen amb... Consell de responsabilitat social Pla d' acció Responsabilitat social II Pla d igualtat Politica de Responsabilitat social.
Respecte al pacte mundial relaciona fets i dades participant adhesió soci signatari.
Denunciar test Condiciones de uso