option
Mi Daypo

SIMU 1 TDC

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
SIMU 1 TDC

Descripción:
preguntas aleatorias

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
18/03/2021

Categoría:
Historia

Número preguntas: 30
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
VELASCO ERA EL VIRREI DEL MONARCA CARLES I ARXIDUC CARLES FELIP IV FELIP V.
QUIN DOCUMENTS REGULAVA LES RELACIONS SOCIALS AL CAMP CATALA? ELS USATGES EL FORUM LUDICUM LA SENTENCIA DE GUADALUPE LES HOMILIES D´ORGANYA.
QUI ERA JOAN DE SERRALLONGA UN GENERAL UN BANDOLER UN CONSELLER UN VIREI.
QUE ES LA FIL·LOXERA? UNA CANÇO UNA PLAGA UNA FABRICA UN TIPUS DE VINYA.
COM ES CONEIX LA VENDA DE TERRES DE L´EGLESIA DURANT LA REVOLUCIO LIBERAL? DESAMORTITZACIO AMORTIZACIO COMPRAVENDA VENDA.
PER QUINS FETS VA SER EMPESONAT JORDI PUJOL AL1960? VAGA DE TRANVIES FETS DEL PALAU BOICOT A LA VANGUARDIA FETS DE MONTSERRAT.
LA LLEI DE L´ARANES ES DE L´ANY? 1983 1992 2008 2010.
QUIN TIPUES DE VEGETACIO NO ES PROPIA DE CATALUNYA? EUROSIBERIANA MEDITERRANIA BOREOALPINA NORD-AFRICANA.
QUIN CLIMA ES CARACTERITZA PER TENIR UNS ESTIUS CALUROSOS I UN HIVERNS SUAUS? MEDITERRANI CONTINENTAL ATLANTIC ALPI.
QUAN ES PARLA DE L´ADHESIO PER PART DE TOTS A UNS PRINCIPIS COMUNS DE CONVIVENCIA, ES PARLA DE? PLURARISME CULTURAL MELTING POT ASSIMILACIO ACULTURACIO.
EL SISTEMA DE SEGURETAT QUE S´USA A INTERNET ES? SSL SAFERTY AND SECURITY LSS MICROSOFT.
EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT: HA DE SER DIPUTAT AL PARLAMENT DE CATALUNYA HA DE SER SENADOR I DIPUTAT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA POT SER O NO DIPUTAT AL PARLAMENT DE CATALUNYA HA DE SER DIPUTAT AL CONGRES I AL PARLAMENT DE CATALUNYA.
PER CUANTS SINDICS ESTA FORMAT EL PLE DE LA SINDICATURA DE COMPTES 5 7 9 11.
QUANTES VEGADES S´HA MODIFICAT LA CE? 1 2 3 4.
EL RECURS D´EMPARA CONSTITUCIONAL ES POT INTERPOSAR PER VULNERACIONS: DEL PODER LEGISLATIU DEL PODER EXECUTIU DEL PODER JUDICIAL TOTES SON CORRECTES.
QUINA ES LA NORMA DE RANG INMEDIATAMENT INFERIOR A LA CONSTITUCIO ESPANYOLA? EL REIAL DECRET LA LLEI EL REGLAMENT L´ORDRE MINISTERIAL.
QUINS DELS SEGUENTS DRETS DEMANEN UNA INTERVENCIO ACTIVA DELS PODERS PUBLICS? ELS PERSONALS ELS DE PARTICIPACIO ELS DE PROTECCIO DE LA PROPIA IMATGE ELS ECONOMICS I SOCIALS.
SI PARLEM DEL REI, NO ES CERT QUE? ES INVIOLABLE ES POLITICAMENT IRRESPONSABLE ENCARNA EL CAP D´ESTAT ELS SEUS ACTES NO SERAN SEMPRE REFERENDATS.
QUANTS ANYS D´EXERCICI PROFESSIONAL EXIGEIX LA CONSTITUCIO PER SER ELEGIT MEMBRE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL? 5 ANYS 12 ANYS 10 ANYS MES DE 15 ANYS.
QUIN ACTE NORMATIU OBLIGATORI IMPOSA UNA OBLIGACIO DE RESULTAT AL DESTINATARIS? REGLAMENT DIRECTIVA DECISIO RECOMANACIO.
UNA ENTITAT LOCAL, AMB PERSONALITAT JUDIRICA PROPIA, CONSTITUIDA PER UNA AGRUPACIO DE MUNICIPI ES? UNA PROVINCIA UNA COMUNITAT AUTONOMA UNA ENTITAT LOCAL MENOR NO EXIXTEIX AQUESTA FIGURA.
QUIN ORGAN JURIDICCIONAL RESOL ELS CONFLICTES COMPETENCIALS EN MATERIA DE SEGURETAT ENTRE ESTAT I COMUNITAT AUTONOMA? EL TRIBUNAL SUPREM EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA LES AUDIENCIES PROVINCIALS EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
EN QUIN ANY LA JUNTA DE SEGURETAT ELS ACORDS QUE PERMETEN ELS PRIMER DESPLEGAMENT DE SUBSTITUCIO DE LES FCSE PEL COS DE MOSSOS D´ESQUADRES DE CATALUNYA, EN MATERIA DE SEGURETAT CIUDADANA, ORDRE PUBLIC I INVESTIGACIO? 1983 1985 1986 1994.
D´ACORD AMB L´ARTICLE 164.5 DE L´ESTATUT D´AUTONOMIA DE CATALUNYA, LES FUNCIONS DEL COS DE MOSSOS D´ESQUADRA SON: DE SEGURETAT PUBLICA, SEGURETAT PRIVADA I TRANSIT DE SEGURETAT CIUTADANA, DE SEGURETAT PRIVADA I ADMINISTRATIVA DE SEGURETAT CIUTADANA, DE POLICIA ADMINISTRATIVA I DE TRANSIT DE SEGURETAT CIUTADANA, DE POLICIA ADMINISTRATIVA I DE POLICIA JUDICIAL.
L ÓRGAN COMPETENT PER A RESOLDRE LES INCIDENCIES QUE ES PRODUEIXEN EN LA COLABORACIO POLICIAL ES? LA JUNTA DE SEGURETAT LA COMISSIO DEL GOVERN PER A LA SEGURETAT EL CONSELL DE SEGURETAT DE CATALUNYA LA COMISSIO DE POLICIA DE CATALUNYA.
LA INFORMACIO INCONDICIONADA: ES UNA MESURA PREVISTA PELS ESTATUTS DE LA INTERPOL ES UNA MESURA DEL CONVENI D´APLICACIO SCHENGEN ES UNA ACTIVITAT POLICIAL EMMARCADA EN L´EUROPOL ES UNA ACTIVITAT POLICIAL PROHIBIDA PER LA CONSTITUCIO 1978.
QUINA LLEI AMB CARACTER BASIC ESTABLEIX EL PRINCIPI DE COORDINACIO? LA LLEI ORGANICA 2/1986 LA LLEI ORGANICA 10/1994 LA LLEI 16/1991 LA LLEI DE SEGURETAT CIUTADANA.
QUE IMPLICA EL PRINCIPI DE COORDINACIO? QUE LES LINES DIVISORIES ENTRE DIFERENTS COSSOS POLICIALS HAN D´ANAR DESAPAREIXENT QUE LA INFORMACIO A DE SER UNILATERAL L´HOMOGENEITZACIO DELS METODES, SISTEMES I MITJANS PER FACILITAR L´ACCIO COMUNA TOTES SON CORRECTES.
QUINA DENOMINACIO TE EL COMITE QUE REGULA L´ETICA POLICIAL A CATALUNYA? NO EXISTEIX CAP COMITE D´AQUEST TIPUS A CATALUNYA EL COMITE D´ETICA DE LA POLICIA DE CATALUNYA EL CONSELL D´ETICA DE LA POLICIA DE CATALUNYA EL COMITE DE REGULACIO DE DEOTOLOGIA POLICIA DE CATALUNYA.
QUI ES EL LEHENDAKARI? JOSU JON IMAZ JUAN JOSE IBARREXE PATXI LOPEZ IÑIGO URKULLU.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor