Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESESOCIAIS TEMA 4

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
SOCIAIS TEMA 4

Descripción:
Contesta ás preguntas

Autor:
EVA
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
23/05/2023

Categoría:
Historia

Número preguntas: 20
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Que Tratado firmouse no 1957? Tratado de París Tratado de Roma Tratado de Maastricht Brexit.
Un que ano orixinouse a Unión Europea 1951 1957 1950 1992.
Que paises formaron parte do Tratado de París? Reino Unido Holanda Paises Baixos Grecia Alemaña.
Que foi o Brexit? Abandono dun país da Unión Europea Incorporación dun país da Unión Europea.
Cal foi o obxectivo do Tratado de Roma? Garantir a paz Fortalecer a economía Crear a unión política Organizar un mercado común europeo.
Cantos estados hai na actualidade na Unión Europea? 25 22 13 17 27.
Cal ou cales era o obxectivo principal da Unión Europea? Ter movilidade libre por toda la UE Reconstruir a economía europea Fortalecer unha economía crear unha moeda única.
Cal das seguintes Institucións se encargan de elaborar propostas políticas e lexislativas CONSELLO EUROPEO COMISIÓN EUROPEA PARLAMENTO EUROPEO TRIBUNAL DE XUSTIZA.
Cal das seguintes Institucións se encargan de COORDINAR A ECONOMÍA, A POLÍTICA EXTERIOR E A SEGURIDADE TRIBUNAL DE CONTAS CONSELLO EUROPEO CONSELLO DA UNIÓN EUROPEA PARNTO EUROPEO.
Cal das seguintes Institucións son verdadeiras: Tribunal de Xustiza Parlamento Europeo Comisión Económica Tribunal de contas Claustro Europeo Banco Central Europeo.
En que ano abandona o Reino Unido a Unión Europea? 2003 2022 2020 2023.
En que Tratado se formou a Comunidade Económica do carbón e o aceiro? Tratado de Roma Tratado de París Tratado de Maastricht.
Cal dos seguintes paises se incluiron en 1992 na UE Irlanda Luxemburgo España Italia Grecia Portugal.
Cada canto tempo se reúne o Consello Europeo? Cada 2 meses Cada 4 meses Cada 5 meses Cada 3 meses.
De que Institución se elixen os seus representantes por votación? Parlamento Europeo Comisión Europea Conselo Europeo Tribunal de Xustiza.
Quen forma parte do Consello da UE? Xefes de Estado Comisarios Ministros Xuices.
En que Tratado se tiña como obxectivo reconstruir a economía de Europa? Tratado de Roma Tratado de París Tratado de Maastricht.
Cantos países formaban parte da UE en 1992? 10 9 6 12.
Que Institción controla as demais Institucións? Consello Europeo Parlamento Europeo Comisión Europea Tribunal de Xustiza.
Que significan as siglas CEE? Comunidade Económica Española Consello Económico Europeo Comunidade Económica Europea Consello Europeo Exterior.
Denunciar test Condiciones de uso