option

TEMA 1 BASE DE DATOS iedib

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
TEMA 1 BASE DE DATOS iedib

Descripción:
BASE DE DATOS

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
04/06/2020

Categoría:
Informática
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Indica l'opció no correcte: a. Els SGBD han de garantir la seguretat. b. Els SGBD han de garantir un canvi físic de l'esquema, però no lògic. c. Els SGBD poden recuperar la informació que s'ha perdut per culpa d'una incidència. d. Els SGBD ens garanteixen que les dades estan actualitzades en el moment de la consulta.
Els tipus de SGBD segons l'accés al codi que tenim són: a. Privatius i gratuïts. b. Gratuïts i de pagament. c. De pagament i lliures. d. Privatius o lliures. .
Elegeix la resposta correcte: A l'hora d'elegir un SGBD... a. Ens centrarem en l'aspecte econòmic i sobretot que disposi d'un bon suport tècnic. b. Tindrem en compte les necessitats reals i procurarem que es cenyeixi millor a les particularitats de l'entorn. c. Tindrem present l'aspecte econòmic sempre que sigui un SGBD comercial però amb el codi obert. d. Vigilarem l'aspecte econòmic, però ens centrarem en el codi font per no quedar-nos fermats a una empresa concreta.
Indica l'opció correcte: a. En els SGBD la forma d'emmagatzematge físic ha de garantir la consistència de les dades. b. En els SGBD la forma d'emmagatzematge físic de les dades ens garanteix el control de concurrència. c. En els SGBD la forma d'emmagatzematge físic de les dades és transparent per l'usuari. d. En els SGBD la forma d'emmagatzematge físic de les dades ens proporciona la seguretat d'usuari.
Relaciona: S'encarrega del disseny lògic. Ha d'identificar les dades, les relacions entre les dades, les restriccions damunt les dades i les seves relacions. Ha de ser un bon coneixedor del funcionament de l'empresa. El disseny lògic és independent del disseny físic S'encarreguen de fer aplicacions perquè els usuaris finals puguin accedir a les dades Són el propòsit de tot el que fem. Ells són els que consultaran, modificaran o crearan les dades S'encarrega del disseny físic de la base de dades i de la seva implementació. Fa el control de seguretat, de la concurrència, manté el sistema en con estat i s'encarrega dels usuaris i que les aplicacions obtinguin bons resultats. Ha de conèixer molt bé el SGBD.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor