option

TEMA 1- SEGLE D'OR LITERATURA CASTELLANA

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
TEMA 1- SEGLE D'OR LITERATURA CASTELLANA

Descripción:
Segle d'or castellà

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
10/02/2021

Categoría:
Letras

Número preguntas: 11
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
L'Humanisme consisteix en: Considerar a Déu com a centre d'interés humà, enfocant això en l'estudi de les escriptures sagrades Considerar l'ésser humà com un animal més sense cap tipus d'interés especial Considerar la cultura grecollatina com a irrellevant pero posant a l'home com a centre d'interés Considerar l'ésser humà com a centre d'interés, enfoncant això en el redescobriment de la cultura grecollatina.
El neoplatonisme es una de les corrents filosòfiques que influenciaren la literatura renaixentista Vertader Fals.
Escull l'opció correcte. En el Renaixament Es dóna una revalorització del llatí però alhora es promociona l'ús de les llengües vulgars Es dóna una revalorització del llatí i alhora s'abandona l'ús de les llengües vulgar Es promociona l'ús de les llengües vulgars i es desprestigia el llatí Encara es parlava i s'escrivia en llatí. Les llengües vulgars no es comencen usar fins al segle XIX.
El bucolisme consisteix en Una visió realista de la naturalesa Una idealització de la naturalesa i la vida rural Una idealització de la vida en la ciutat El desitg d'anar al camp a collir patates durant tot el día.
Les noves estrofes italianes més rellevants són: Sonet, Octava real, Lira, Estancia i Silva Vertader Fals.
Escull l'oopció correcte. Un sonet és Una composició poètica de 14 versos divits en 2 quartets i 2 tercets Un vers endecasílab Una composició poètica de temàtica fúnebre Una composició poètica de 20 versos divits en 4 quartets i 4 tercets.
Una composició poètica de temàtica fúnebre rep el nom de Ègloga Elegia Eglegia Èloga Esglèsia.
Una composició de temàtica bucòlica on es solen mantenir un diàleg dos pastors rep el nom de Ègloga Èloga Egleguegia Èglogalgia Elegia.
Garcilaso de la Vega i Federico García Lorca són els portadors de la poesia italianizant a Espanya Vertader Fals.
El procés místic atravessa tres fases o vies que són Vía purgativa, vía il·luminativa, vía unitiva Vía de la raó, vía ideal, vía unitiva Vía purgativa, vía platònica, vía de la raó Vía il·luminativa, vía purgativa, vía del dolor.
La poesía ascètica i mística Cerca a Déu mitjançant la raó Cerca la unió amb Déu de forma carnal Cerca la unió amb Déu de forma espiritual Rebutja l'existència de Déu.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor