Teoria atòmica, talla periòdica i enllaç químic

INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Título del test:
Teoria atòmica, talla periòdica i enllaç químic

Descripción:
Química (L1)

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
11/01/2019

Categoría:
Ciencia
Sigue en facebook las noticias y los mejores tests de daypo apretando en 'Me gusta'
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
1. A la taula periòdica, l'electronegativitat creix: a. D'esquerra a dreta a cada periode b. De dreta a esquerra a cada periodo c. Saltant entre els periodes d. És constant en cada periode .
2. Tenim un element amb els electrons dels orbitals s i p: 5s2 i 5p5, podem dir que: a. Pertany a la familia dels halògens b. És un alcalinoterri c. És un gas noble d. Pertany a la família del nitrogen e. És un element de transició interna.
3. Els electrons de valència són aquells que ocupen els orbitals més externs, de más energía. Verdader Fals.
4. De la parella d'electrons compartits en un enllaç covalent polar podem dir que: a. No està desplaçada cap dels àtoms que formen l'enllaç. b. Està desplaçada cap a l'àtom menys electronegatiu. c. Està desplaçada cap a l'àtom més electronegatiu. d. Són postas o cedits en la compartició per un sol dels àtoms i axiò origina la polaritat. e. Cap resposta és correcta.
5. Els elements d'una molècula amb enllaços covalents podem dir que tenen estructura electrònica: a. De gas noble b. s2, p6 c. s2 d. p6 e. De metall.
6. Podriem dir que els no metalls són elements que tenen tendència a: a. Donar electrons b. Captar o rebre electrons c. Combinar-se entre ells d. No reaccionar mai e. Reaccionar.
7. Els metalls tenen electronegativitats baixes i els àtoms comparteixen un núvol d'electrons Verdader Fals.
8. En una molècula apolar sempre tots els seus enllaços són apolars. Verdader Fals.
9. L'enllaç iònic es fa entre àtoms d'elements poc electronegatius i àtoms d'elements molt electronegatius. Verdader Fals.
10. Quin tipus d'enllaç formaran les seguents parelles d'elements: a) clor i sodi ; b) fluor i sofre ; c) oxigen i rubidi ; d) oxigen i nitrogen a. Les parelles a i c formaran enllaç covalent i les altres dues enllaç iònic. b. Les parelles a i c formaran enllaç iònic i les altres dues enllaç covalent. c. Tots els enllaços seràn iònics. D. Tots els enllaços seràn covalents.
Denunciar test Condiciones de uso
Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.