Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESETerapia cognitiva de Beck

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Terapia cognitiva de Beck

Descripción:
Teoria udl 2023

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
21/05/2023

Categoría:
Universidad

Número preguntas: 6
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Distorsions cognitives Pensament to o res Minimització Pensonalització Lectura de pensament Magnificació Exigencies (hauria) Adivinació Etiquetatge Sobregeneralització Raonament emocional.
En el model cognitiu de la depressió (selecciona la correcta): Les experiències primerenques es composen per: Pèrdua, Derrota, Fugida i Inutilitat Els esquemes negatius sobre: Un mateix, el mon i el passat Es genera una triada cognitiva que es composa per: Un mateix com a incompetent, El món com a exigent i el Futur com a desesperançador Els esquemes negatius sobre necessitats de: Control, Evitació de la novetat, calma i competencia .
Selecciona les Tecniques de modificació de pensaments automàtics Autoregistres (cognitives) Inducció autocompasiva (emotives) Role playing (conductuals) Distracció externa (emotives) Conceptualització alternativa (cognitiva) Analisis d'avantatges i inconvenients (cognitiva) Registre de dades positives (emotives) Assaig de conducta (conductuals).
En el model cognitiu de la Ansietat (selecciona la correcta): Les experiències primerenques es composen per: Pèrdua, Derrota, Deprivació i Inutilitat Els esquemes negatius sobre: Un mateix, el mon i el passat Es genera una triada cognitiva que es composa per la interpretació d'amenaçes. la subestimació de HH d'afrontament i les conductes disfuncionals de seguretat. Les experiencies primerenques es basen en l'amenaça o el perill.
La teoria cognitiva de Beck... (selecciona la incorrecta) Es composa de tecniques per a la modificació de pensament automatics i de identificació i modificació d'esquemes/creences nuclears Es basa en les experiencies, les creences, els esquemes, els pensaments automatics, les emocions i les conductes. Destaca la importancia dels aspectes cognitius en el manteniment dels problemes psicològics. Destaca 4 tipus de esquemes: Cognitius, Afectius, Motivacionals i De control. .
Tecniques per modificar esquemes/creences nuclears (uneix la tecnica amb la seva explicació) Reconeixement d'un continu Registre de dades positives Establir criteri de canvi Role playing Assaig de conducta Sol·licitar suport social i concens Analisi d'avantatges i inconvenients del canvi d'esquema Projecció en el temps Biblioterapia Confrontar amb el passat.
Denunciar test Condiciones de uso