option

La Terra (1r. ESO)

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
La Terra (1r. ESO)

Descripción:
Test pels meus alumnes de 1r. d'ESO de l'IES Gabriel Ferrater

Autor:
AVATAR
Professor Història
(Otros tests del mismo autor)


Fecha de Creación:
01/06/2019

Categoría:
Geografía
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Completar ordenadament la frase: "La Terra pertany al sistema .......... que està format per un ..........: el Sol i vuit ........... i més de seixanta ................. planetes estel satèl·lits solar.
Quina d'aquestes condicions NO és indispensable per la vida al planeta Terra? Una temperatura moderada Una atmosfera que conté oxigen i nitrògen La presència d'aigua La presència d'humans.
Relacionar: Biosfera: Atmosfera: Hidrosfera: Litosfera: .
Quin d'aquests "planetes" ha deixat de ser considerat recentment (2006) com a tal per la "Unió Astronòmica Internacional (UAI)" ?. Mercuri Venus Terra Mart Júpiter Saturn Urà Neptú Plutó.
Relacionar els conceptes amb cadascun dels dos moviments de la Terra: Gira sobre el seu propi eix Tarda 24 hores Explica la successió del dia i la nit Es desplaça al voltant del sol Tarda 365 dies i gaire bé 6 hores Dona lloc als anys bixests o de traspàs Explica el pas de les estacions.
(En plural): "Marquen els dates de pas de la tardor a l'hivern i de la primavera a l'estiu": ................
(En plural): "Marquen l'inici de la tardor i la primavera": .................. (vigilar l'ortografia, en especial la "c").
Relacionar: Solstici d'Estiu: Solstici d'Hivern: Equinocci de Tardor: Equinocci de Primavera: .
Quant tarda la Terra en fer el moviment de rotació? 365 dies 365 dies i 6 hores 24 hores 12 hores 366 dies els anys bixests o de traspàs.
La Terra és ................. una esfera una pilota una redona un geoide un globus una superfície plana.
La Terra té aproximadament una forma esfèrica, però no és una esfera perfecta, sinó que està lleugerament aixafada pels pols i per tant és un ..............
Quin d'aquests conceptes NO és un element d'un mapa: Títol Índex Llegenda Orientació Escala gràfica Escala numèrica Línies dels paral·lels i dels meridians.
Quin tipus de mapa és el de la fotografia? Mapa Topogràfic Mapa Temàtic Mapa Polític Mapa Físic Mapa Històric Mapa Econòmic.
Quin tipus de mapa és el de la fotografia? Mapa Topogràfic Mapa Temàtic Mapa Polític Mapa Físic Mapa Històric Mapa Econòmic.
Quin tipus de mapa és el de la fotografia? Mapa Topogràfic Mapa Temàtic Mapa Polític Mapa Físic Mapa Històric Mapa Econòmic.
Quin tipus de mapa és el de la fotografia? Mapa Topogràfic Mapa Temàtic Mapa Polític Mapa Físic Mapa Històric Mapa Econòmic.
Quin tipus de mapa és el de la fotografia? Mapa Topogràfic Mapa Temàtic Mapa Polític Mapa Físic Mapa Històric Mapa Econòmic.
"En un mapa, s'expressa amb una fracció. El numerador representa una unitat de mesura en el mapa, per exemple, 1 cm. i el denominador en representa la mida en la realitat, per exemple: 100.000 m.". Aquesta definició fa referència a: .................... ............... (dos paraules).
"En un mapa, s'expressa amb una línia recta dividida en segments iguals, normalment d'1 cm. Les xifres expressades en quilòmetres, indiquen la mida real a què correspon cada segment : .................... ............... (dos paraules).
Relacionar els conceptes: Meridià 0 o de Greenwich Hemisferi Est Hemisferi Nord Hemisferi Sud Hemisferi Nord Equador .
"És la distància que hi ha des d'un paral·lel fins l'Equador. S'expressa sempre amb graus Nord o Sud".
"És la distància que hi ha des d'un meridià fins el Meridià 0 o de Greenwich. S'expressa sempre amb graus Est o Oest".
Observar el mapa i marcar les coordenades geogràfiques correctes: Latitud Nord 80º i Longitud Est 60º Latitud Nord 60º i Longitud Est 80º Latitud Est 60º i Longitud Nord 80º Latitud Oest 80º i Longitud Sud 60º.
Observar el mapa i marcar les coordenades geogràfiques correctes: Latitud Sud 50º i Longitud Oest 60º Latitud Oest 50º i Longitud Sur 60º Latitud Est 60º i Longitud Nord 50º Latitud Oest 60º i Longitud Sud 50º.
Voldria saber la seva opinió i valoració sobre el test: Com valora la utilitat (puntuació de l'1 al 5) aquest test? Gens útil Poc útil Útil Bastant útil Molt útil per aprendre Geografia.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor