option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: UF6 NF3 Diferència entre instal·lació i preinstal·lació de
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
UF6 NF3 Diferència entre instal·lació i preinstal·lació de

Descripción:
Test para alumnos 1r curso SMX Torre Roja

Autor:
Carlos
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 14/05/2023

Categoría: Informática

Número Preguntas: 10
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
OEM Significa? Fabricants d’equips originals Consumidors d'equips originals Security Identifier experiència de configuració estàndard.
SID Significa Secure Difference Secure Identifier Security ID Cap de les anteriors.
El SID és assignat per: la RAM la GPU CPU Windows.
Motius per a realitzar una preinstal·lació Economitzar esforç Evitar repetir el SID No activar programes fins acabar la instal·lació Totes les anteriors són correctes.
Sysprep És una eina dissenyada per implementar automàticament el sistema operatiu KaliLinux en diversos equips. És una eina dissenyada per implementar automàticament el sistema operatiu Windows en diversos equips. No s'utilitza a Windows S'utilitza únicament a Linux.
Sysprep Permet preparar una instal·lació de Windows Es pot configurar l’equip perque arranqui en mode d’auditoria per realitzar canvis o actualitzacions adicionals. Pot configurar Windows perque arranqui en la experiència de configuració estàndard Totes són correctes.
El problema principal de Sysprep és... No hi ha problemes Ha de tenir el mateix CPU i RAM l'ordinador de referència i el que rep la configuració Ha de tenir la mateixa GPU l'ordinador de referència i el que rep la configuració La B y C són correctes.
OOBEE fa referència a... On-of-box experience Out-of-break experience Out-of-box experience Cap de les anteriors.
Windows PE s'utilitza per a (assenyala la incorrecta) Reparar sistemes operatius Windows Instal·lar sistemes operatius Windows Afegir un port SSH Configurar eines de recuperació automàtica. .
Podem instal·la un Ubuntu mitjançant la opció OEM? Si No.
Denunciar Test