Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESETest de valencià

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Test de valencià

Descripción:
Coneix el teu nivell de valencià escrit

Autor:
CAU
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
16/01/2012

Categoría:
Idiomas

Número preguntas: 100
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
AVATAR
almoramon ( hace 2 años )
creo que hay un error en un test, lo he comprobado con salt y con mi diccionario tabarca y me indican lo mismo ambos diccionarios. la frase es la siguiente: com que ara visc a alcoi, entenc el valencià perfectament i el parle sempre que puc en el test me dió error porque ambos diccionarios me indican en vez de visc a alcoi, viu a alcoi.
Responder
AVATAR
VicenteGo ( hace 5 años )
Sou uns sabócs! Aquest test està farçit d'errors... He seguit l'enllaç directament de la pàgina web de l'universitat d'Alacant. No us pareix greu que sent qui sou fiqueu aquesta mer** de test?
Responder
AVATAR
Sasha S ( hace 5 años )
No sé com podràs veure totes aqueixes errades que dius si ja en el text que has escrict en veig 4. Aquest test no és que estiga farcit d'errades, simplemet és que no el saps parlar correctament.
lector3 ( hace 4 años )
Mmm... has escrit "4" on havies d'haver escrit "quatre", has posat "escrict" en comptes de "escrit", "simplemet" en comptes de "simplement"...
AVATAR
PINA88 ( hace 3 años )
Que razón tienes
AVATAR
BeatrizT ( hace 6 años )
Quiero iniciar los test
Responder
AVATAR
BeatrizT ( hace 6 años )
Vui fer test
Responder
AVATAR
daniela.camy@yahoo.com ( hace 7 años )
hola,quero aprender valenciano basico
Responder
paolorobert ( hace 8 años )
fare el test
Responder
Temario:
Quins són aquests números? dèsset, tretze, setze 17, 13, 16 16, 12, 17 17, 12, 18 13, 16, 17.
Completa aquesta oració: L'animal que representa la pau és _________. el palom la paloma el colom el colombo.
Completa aquesta oració: Vaig comprar les _______ de roba en la ________. peças / plaça peces / plaça peçes / plaza pecas / plassa.
Completa aquesta oració: Per sort, l'aigua no ha arribat a entrar ______________. en les nostres cases en las nostras casas en els nostres casas en nostras casas.
Completa aquesta oració: Dis-me __________ no has vingut a _________ al migdia. perquè / mengiar perquè / sopar per què / comer per què / dinar.
Completa aquesta oració: Hui el ____ està d'un color _____ molt intens. ciel / blu celo / atzul cel / blau ceo / azzurro.
Completa aquesta oració: He visitat, al llarg de ma vida, cinc __________, tots a l'hemisferi ____. països / nort païssos / nord paísos / nord països / nord.
Completa aquesta oració: Tu i jo tenim una __________ pendent que hem de _________. qüestió / ressoldre qüestió / resoldre cuestió / resoldre qüestió / solventar.
Completa aquesta oració: Les ________ són molt beneficioses per al camp després de tants episodis de ________. llúvies / sequia plujas / sequedat plutges / secor pluges / sequera.
Completa aquesta oració: Sempre que cal prendre una _________, és ell qui agafa la paella pel _________. decisió / mànec decissió / manguet decisió / mango decissió / màng.
Completa aquesta oració: Si _________ ara, et recorde que no ______________ després. te'n vas / te'n podràs vindre t'en vas / t'en podràs vindre te'n vas / et podràs vindre et vas / et podràs vindre.
Completa aquesta oració: He deixat el __________ de polsera __________ de la taula. rellonge / amunt rellotge / dalt rellotge / sota rellotge / damunt.
Completa aquesta oració: Conta'ns ________ de temps has tardat a arribar a casa ______________. quan / des de la platja quant / des de la platja quan / des de la plaja quant / desde la platja.
Completa aquesta oració: Quan s'esvaïsca la _________ quedarà un dia ___________. niebla / meravellós nebleta / maravillós bòira / maravellós boira / meravellós.
Completa aquesta oració: Encara no sé si celebrarem el _________ del xiquet en l'________ de Sant Pere. bateig / església bautís / iglésia bateix / iglèsia bateig / esglèsia.
Tria la paraula escrita correctament: xàndall olimpíada reptil pacència.
Tria la paraula escrita correctament: egoista espontaneitat agraïr veina.
Tria la paraula escrita correctament: pel (cabell) mà (part del cos) pà (aliment) sóc (tipus de sabata).
Tria la paraula escrita correctament: troç fassana llensol drassana.
Tria la paraula escrita correctament: Passetjar Desijar Ultratjar Assatjar.
Tria la paraula escrita correctament: model·lar mol·lestar instal·lar aval·lar.
Tria la paraula escrita correctament: actitut salud joventut virtud.
Tria la paraula escrita correctament: conjectura jirafa conserje vengança.
En quina oració la paraula 'medi' és usada correctament? Sentir-se valencià implica, entre altres coses, estimar el medi. Treballa en un medi de comunicació ultradretà. Ha rebrotat el conflicte a l'Orient Medi. L'avió és un dels medis de transport més eficaços.
Tria l'oració correcta: Joan perteneix a un grup de rock que ha gravat ja un disc. He demanat un préstec i l'hauré de tornar a raó de 400 euros i pico mensuals. Sempre incurreixes en l'error d'atorgar massa intel·ligència als teus veïns. L’hostessa ens va portar un refresc quan l’avió es va enlairar.
Tria la paraula escrita correctament: handbol hàndbol hòquei bàsket.
Indica quina paraula significa 'lloc on es mata el bestiar': matador esbudellador escorxador descaragolador.
Tria la paraula escrita correctament: sabrós calurós temerós governamental.
Indica quina paraula significa 'paga rebuda abans d'acomplir-se la mensualitat': bestreta anticip adelantament anticipament.
Completa aquesta oració: No m'agrada gens que ________ els meus __________. jusgues / assumptes jutjes / asuntes jutges / asumptes jutges / assumptes.
Completa aquesta oració: Pretenem que ___________ les teues opinions i que entre tots ________ la millor opció. compartixques / estraguem compartisques / extraguem compartisques / extraiguem comparteixes / extraem.
Completa aquesta oració: Mai he _______ els problemes d'estadística. Per això no els ________ bé. entengut / resolt entés / resolc entés / ressolc entengut / resol.
Completa aquesta oració: Quina nota has ________ en l'________ d'anglés? tret / examen tragut / exam traït / exàmen traigut / exàmen.
Completa aquesta oració: No es _______ parlar en la biblioteca. Per favor, _______. permiteix / calleu-vos permitix / calleu permet / calleu-vos permet / calleu.
Completa aquesta oració: Com que ara _____ a Alcoi, _______ el valencià perfectament i el parle sempre que puc. viu / entenc vic / entend visc / entenc visc / entén.
Completa aquesta oració: Sempre _______ el que volia i mai _______ que sovint s'equivocava. feia / veia fea / vea feïa / veïa fea / veïa.
Completa aquesta oració: Mai no et _______ on quedàvem perquè no t'_________ en el grup d'amics. deïa / incloia dia / incluía deía / incloía deia / incloïa.
Completa aquesta oració: No volia que __________ drogues ni que ________ havent begut. prenguérem / conduírem prenérem / conduïrem prendérem / conduisquérem prenguérem / conduguérem.
Completa aquesta oració: L'aula estava molt ___________ perquè tothom volia tindre les lliçons ben __________. concorreguda / comprengudes concorreguda / compreses concurrida / compresses concurrida / comprengudes.
Completa aquesta oració: Si ________ el rècord, _________ una beca molt sucosa. batérem / recibiríem batírem / recebríem batírem / rebríem batérem / rebríem.
Completa aquesta oració: Ho _____ molt. M'he ________ de despatx. senc / confós sent / confundit senc / confongut sent / confós.
Completa aquesta oració: No _______ com ______ viure en un pis tan brut! entenc / pots entends / puc entendia / podia entend / pots.
Completa aquesta oració: Jordi _______ que _________ molt bé, però estava equivocat. creïa / conduïa creia / conduïa creía / conduía creia / conduia.
El fill de mon germà és el meu: gendre fillol nebot cosí.
Indica quina d'aquestes paraula significa 'cria d'un animal': bressol llorer cadell rastell.
Completa aquesta oració: Joana ___ portava tots els dies galletes de xocolate, però jo no ______ menjava. em / me les em / me'ls me / me les me / m'en.
Completa aquesta oració: Dóna___ la càmera de vídeo quan ____ veges. -li / li -lis / els 'l / el 'ls / els.
Completa aquesta oració: No véns? Va, pensa____ tranquil·lament i ______ confirmes esta nit. -teu / ens ho -t'ho / ens el -t'ho / ens ho -te'l / ens el.
Completa aquesta oració: Xiquets, no ______ diré més voltes: estigueu en silenci o _____ aneu fora! vos ho / vos n' vos el / vos vos en / vos en vos el / vos n'.
Completa aquesta oració: A Marta, no _____ imaginava així perquè _____ havien descrita d'una manera molt distinta. me l' / me l' me la / me l' me la / me la me la / me'l.
Completa aquesta oració: Disculpeu-me: sabeu dir-me _____ autobús va _________ de la ciutat? què / als afores quin / a les afores quin / als afores què / a les afores.
Completa aquesta oració: He ______ en la maleta la roba __________ per a _______ el cap d'any a la neu. possat / necesària / pasar posat / necessària / pasar post / necessària / passar posat / necessària / passar.
Completa aquesta oració: _____ borinot! Encara no sap __________ les sabates! Quin / abrotxar-se Quin / cordar-se Què / anudar-se Què / nugar-se.
Completa aquesta oració: No m'agrada ______ eixir pels pubs. _________ fer un tomb per la serra. gens / Prefereix cap ni mica / Preferisc res / Preferisc gens / Preferisc.
Completa aquesta oració: En la nevera no queda ______ de llet ni ______ iogurt. De fet, no queda quasi _____. gens / cap / res res / gens d' / res cap / cap / gens gens / cap de / res.
Completa aquesta oració: He aparcat al final ____ illa, prop ____ avinguda ____ Independència. de la / de l' / de la de l' / de l' / de l' de l' / de l' / de la de l' / de la / de la.
Completa aquesta oració: No vos deixeu ____ exercici sense fer o no tindreu ____ a fer en l'examen. cap / res cap d' / res ningun / gens gens / gens.
Completa aquesta oració: Victòria necessita un ________ per a pagar __________. préssec / el lloguer préstam / l'alquiler préssec / l'alquiler préstec / el lloguer.
Completa aquesta oració: Quan fa __________ té __________ de torcar-se _________ amb la màniga. molta calor / el costum / la sudor molt de calor / el costum / la suor molta calor / el costum / la suor molt de calor / la costum / el sudor.
Completa aquesta oració: Pere sempre desmunta ________ de la bicicleta per a evitar que ______ roben. el selló / li la el sillí / li la la cadireta / se la el sellonet / se la.
Completa aquesta oració: Han ___________ una quantitat superior ______ estava prevista. solicitat / a la que demanat / a la qual sol·licitat / a la qual demanat / a la que.
Completa aquesta oració: El Consell està molt interessat ____ crear un centre d'estudis de solfeig ____ Alacant. a / a en / a en / en a / en.
Completa aquesta oració: Porta-li les ametles ara mateix. I, quan ______ hages portades, torna____ de seguida. se les / -te'n li les / -te'n li'ls / 't li ho / 'n.
Completa aquesta oració: El xic ______ han fet amistat tos fills és un _________. amb qui / tros de pa amb què / troç de pa amb el que / tros de pa amb el qual / troç de pà.
Completa aquesta oració: Els bombers han evacuat els treballadors de l'edifici _________ una forta _________. gràcies a / tormenta debut a / tempesta per culpa d' / tempesta arran de / tormenta.
Completa aquesta oració: El preu de l'_________ encara és molt alt __________ hi ha molts pisos construïts sense vendre. vivenda / a pesar que habitatge / a pesar de que habitacle / doncs habitatge / malgrat que.
Completa aquesta oració: _______ va rebre el premi, s'ha convertit en un __________ insuportable. Des que / presumptuós Des de que / presumptuós Des que / pressumptuós Des què / presuntuós.
Completa aquesta oració: Pensa____ molt bé: quan _____ hages anat la decisió serà irreversible. -teu / te'n -te'l / t' -t'ho / te n' -te-lo / t'hi.
Completa aquesta oració: Estos alumnes __________ tant en matemàtiques ________ van tindre un professor molt bo. apreneren / perquè aprenderen / gràcies a que van aprendre / doncs aprengueren / gràcies que.
Completa aquesta oració: Vinc del __________ i et dic que ________ més pots de pintura blanca. magatzem / no hi ha magazín / no n'hi ha almazén / no hi ha magatzem / no n'hi ha.
Completa aquesta oració: Volíem que la classe la ______ els conferenciants, però ________ que estaven molts cansats. fageren / argüíren feren / argüiren faceren / argüíren féren / argüiren.
Completa aquesta oració: Hem consultat ____ l'advocat i ens ha suggerit que denunciem ____ l'infractor. ø / ø a / ø ø / a a / a.
Completa aquesta oració: Recorda que hem quedat demà ____ matí ____ un bar de la plaça. al / amb per el / a de / en pel / en.
Completa aquesta oració: No aniré a classe ________ estic malalt, però després vos telefone _______ em digueu què cal fer. doncs / perquè per què / pa que perquè / per a què perquè / perquè.
Completa aquesta oració: Encara no se sap _____ dia es farà __________. què / la desfil·lada quin / el desfil quin / la desfilada què / el desfile.
Completa aquesta oració: Li he preguntat si té son i m'ha dit que encara no ____________. té gens en té cap en té gens en té res.
Completa aquesta oració: La _________ portava una camisa ________ molt poc ________. metgessa / verda / comú metja / verd / comun metgessa / verd / comuna metgessa / verda / comuna.
Completa aquesta oració: Posa hui ______________, que facen conjunt amb _________________ de plata. els torcaboques nous / els ganivets i les forquilles les servilletes noves / els ganivets i els tenedors les tovalles noves / les cutxilles i les forquilles els torcadors nous / els ganivets i els tenedors.
Completa aquesta oració: La solució de ___________ la trobaràs en __________. l'adivinalla / l'altra pàgina l'endevinalla / l'altre full l'adivinança / l'altra fulla la endevinalla / l'altre full.
A quin àmbit de significat pertanyen aquestes paraules? Sambori / xaloc / soliguer minerals / arbres / oficis roba / menjars / estats socials mobles / plantes aromàtiques / càrrecs eclesiàstics jocs / vents / ocells.
Completa aquesta oració: Si _________________ diners, estic segur que __________ de viatge. tenira bastants / me'n aniria tinguera prou / me n'aniria tinguera prous / m'aniria tinguera bastant / me n'aniria.
A quin àmbit de significat pertanyen aquestes paraules? espígol / llobarro / llanterner plantes aromàtiques / peixos / oficis plats típics / tipus de persona / ocells arbres / mamífers / oficis tipus de persona / paisatges / medicaments.
Completa aquesta oració: M'ha _______ la porta de seguida i m'ha ______ amb molta educació. oberta / atengut obrit / atendit obert / atés obert / atendut.
Completa aquesta oració: La comissió ____________ d'urgència demà ____________ vesprada. se'n van a reunir / dimecres a la se reunirà / dimecres per la es reunirà / dimecres de es va reunir / dimecres de.
Completa aquesta oració: En eixe punt ens ________ posar d'acord perquè _________ arribar a una solució consensuada. tenim que / cal hem de / hi ha que hem de / és menester devem de / n'hi ha que.
Indica la sèrie correcta: aparesca, cresca, conega, nasca apareixca, creixca, coneixca, naixca aparega, cresca, coneisca, naixca aparega, cresca, conega, nasca.
Indica la frase correcta: Fica el pollastre al forn. Fica-lo-hi. Ens van avisar que fórem puntuals. Vos n’han avisat també a vosaltres? Porta la xica al concert. Porta-l’hi. Em va demanar els apunts per a l'examen, però no se'ls vaig deixar a temps.
Indica la frase correcta: No he pagat el rebut de la llum perquè l’oficina de SUMA està a les afores. La corrent d’aire va apaivagar una mica la calor de l’estança. No m’agraden els espinacs. Quan en menge, m’entra la suor. Quina costum més lletja que té! Sempre fica el nas on no deu!.
Indica la frase correcta: Aquest matí he anat a la secretaria i he resolt aqueixs problemes. Estos sempre es queixen d'una cosa, i aquellos d'una altra. Quin poc trellat! No agafes eixa camisa perquè no queda bé amb estos pantalons. Aquest son que tinc no és normal! Estic tot el dia badallant!.
Indica la frase correcta: Hi ha hagut un canvi de plans per culpa de l’oratge. No he arribat a temps, doncs ningú no m’havia avisat. Ni nosaltres ni vosaltres sabíem res al respecte. Abaixeu la música per a que els veïns no es queixen.
Indica la frase correcta: I esta és la raó per la que vos vau barallar? M’agradaria que m’explicares per a què li has telefonat. He obert la finestra per a què entre una mica de claror. No entenc el per què de la seua actitud.
Indica la sèrie correcta: veent, caent, plovent, corrent vegent, queient, ploguent, correguent veent, caent, ploent, corrent veient, caient, ploguent, correguent.
Indica la frase correcta: Ens vam posar drets per adherir-nos a la proposta. La carretera cap València per l’interior està tallada per la neu. Eva no ha pogut aconseguir cap entrada, així que la que ens sobra serà per ella. Asfaltaran el carrer des del col·legi fins el centre mèdic.
Indica la frase incorrecta perquè hi falta un pronom feble: L’alumnat encara no s’ha acostumat al nou professor. Quan era jove tenia molts complexos, però ara ja no tinc tants com abans. Cap dels examinands no s’ha adonat de la dificultat de la pregunta. No t'entretingues, que hi ha molta faena per fer.
Indica la frase correcta: Te n’has alegrat de la notícia? Se’n va anar de casa dels pares als 48 anys. Pere va instal·lar-hi la tenda al poble. No es veu bé amb les ulleres noves.
Indica la sèrie correcta: cavall – egua; padrí – madrina; perdigot – perdigota cabra – cabró; jueu – jueva; abat – abadesa merlot – merla; sargantà – sargantana; gendre – nora ase – somera; mestre – mestra; porc – truja.
Indica la sèrie en què totes les o tòniques són obertes: cosa, ombra, dona, roda porta, roba, home, orfe tampoc, clot, mosca, poma codi, gola, rebot, prova.
Indica la frase correcta: M’he comprat un rellotge tanmateix que el teu. No li va eixir bé l’examen, malgrat havia estudiat molt. Vull que vingues ara, si no, no podré ajudar-te. El vestit no era blanc, si no vermell.
Indica la frase correcta: Heu portat els resultats als clients? No, encara no els els hem portats. Li has dit que no arribarem a temps? Sí, ja s’ho he dit. Estic un poc cansat, però si vols ens hi anem ja. La pilota és meua. Per favor, dóna'm-la.
Indica la sèrie correcta: confós, conclòs, tret, corresposat, establert confós, conclós, traigut, corresposat, establit confós, conclòs, tret, correspost, establit confòs, conclòs, tragut, correspongut, establit.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso