option
Mi Daypo

Valencià FPB

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Valencià FPB

Descripción:
Valencià bàsic

Autor:
Bea Martínez
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
09/12/2021

Categoría:
Idiomas

Número preguntas: 21
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Les paraules segons el lloc que ocupa la síl·laba tònica es divideixen en: agudes, llanes i esdrúixoles adjectius, substantius i verbs agudes, planes i esdrúixoles.
Els adjectius amarg, àcid, dolç, salat són adjectius relacionats amb la oïda el gust el tacte l'olfacte.
En les paraules agudes la la síl·laba tònica és la penúltima vertader fals.
Totes les paraules esdrúixoles s'accentuen vertader fals.
ny, ll, gu, qu, ig són: dígrafs que no se separen dígrafs que se separen diftongs.
Tres adjectius que defineixin el caràcter són: amable, alt i discret alt, bonic i fort amable, intel·ligent i sensible.
Els plurals de quiosc, boig y text són: quioscs, bojos i texts quioscs, bojos i textos quioscos, bojos i textos.
La paraula "caixa" se separa ca-i-xa cai-xa ca-ixa.
butaca, ceba i córrer són mots aguts plans esdrúixols.
penjoll, segon, i caragol són mots: aguts plans esdrúixols.
La Llengua Valenciana és l’usual per a més de dos millons de parlants de la Comunitat Autònoma de Valéncia vertader fals.
Un HIAT és el fenomen vocàlic que resulta de pronunciar 2 vocals en un mateix colp de veu vertader fals.
Un DIFTONG és el fenomen vocàlic que resulat de pronunciar 2 vocals contígües en síl•labes diferents vertader fals.
Relaciona l'element amb la resposta correcta: la lluna és com una flor vermella un mirall de plata el cotó fluix.
Quin és el subjecte en l'oració: El meu pare tenia un petit cafè a Rubí. El meu pare tenia Un petit café El meu pare.
Quin és el subjecte en l'oració "L’estudi de la música requereix molta dedicació." L'estudi L'estudi de la música Molta dedicació.
Ocell, arbre i eruga són paraules relacionades amb l'escola el mar la natura la casa.
Dibuixar, parlar i plorar són verbs de la 1ª conjugació 2ª conjugación 3ª conjugación.
Brut, blanc i dur són substantius adjectius verbs.
Escriure, fer i tindre són substantius adjectius verbs adverbis.
Els adverbis són paraules invariables vertader fals.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor