Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.
option

Valenià C2 2015 2p

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Valenià C2 2015 2p

Descripción:
Preguntas jqcv nivel C2

Autor:
Maribel
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
21/10/2019

Categoría:
Idiomas
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Amb unes declaracions __________, l'autora va criticar la presentació __________ que es va fer del llibre. escuetes / xabacana concises / grossera escarides / xabacana.
Què significa l'expressió "ser aigua en cistella"? Ser inútil. Ser efímer. Ser efímer..
Què significa l'adjectiu "feraç"? Que obra amb crueltat, d'una manera inhumana. Fèrtil, abundant en fruits. Ple a vessar de vegetació, intransitable.
Què significa l'expressió llatina "mutatis mutandis"? De manera silenciosa. En contínua transformació. Amb canvis però sense alterar l'essencial.
__________ que vam arribar a temps d'agafar el tren de __________. Encara sort / rodalia Menys mal / pedania Encara gràcies / cercania.
El jardiner és __________ a plantar __________ en el jardí perquè acaben alçant el paviment dels voltants. reaci / enredaderes contrari / enfiladisses contrari / enfiladisses.
Quin significat no té el verb "endegar"? Disposar de la manera més adequada, compondre. Fer que una cosa comence a anar, a funcionar, a rutlar. Emetre sons planyívols, inarticulats, per un dolor o una pena que ens afligix.
Què significa l'expressió "sense tocar vores"? Anar d'un costat a l'altre. No topar amb cap obstacle. Apartar-se d'algú.
La neu acumulada __________ de la façana aconsella tallar el carrer al trànsit de vianants. en el ràfel en l'aler en l'eixint.
El delinqüent, en un acte de __________, va confessar on havia amagat __________ de droga. constrició / la càrrega contrició / la partida constricció / l'alix.
El __________ començà a pujar per la paret però de seguida es va quedar sense __________. muntanyer / alé muntanyenc / ressoll muntanyenc / alé.
Quina paraula no té el mateix significat que les altres dos? Assaciar Sadollar Assedegar.
Segons les declaracions del públic assistent, l'avió no es va __________ contra el terra __________. estavellar / per miracle estrellar / de xiripa estrellar / de casualitat.
La premsa ha criticat el regidor perquè no ha tingut __________ per a presentar-se a la __________. agalles / compareixència ganyes / compareixença valor / compareixença.
Què significa el substantiu "cingle"? Què significa el substantiu "cingle"? Obertura tubular per on entra l'aire que s'insufla en un forn o una farga. Paret de roca que forma precipici, en el cim o en el pendent d'una muntanya.
La policia va __________ que el tabac que __________ en l'estanc era de procedència il·legal. desvelar / s'expenia desvetlar / s'expenia desvetllar / s'expedia.
El Ministeri ha informat que augmentarà __________ les quantitats destinades __________ en el sorteig de Nadal. progressivament / a la pedrea progressivament / a la pedrea progressivament / als premis menors.
La botella de conyac ha __________ molt: hui hem servit més de trenta __________. condit / carajillos condit / rebentats cundit / cigalons.
Què significa el substantiu "gebre"? Cristalls de glaç que, en temps de fred, la boira deposita principalment sobre superfícies verticals. Planta herbàcia perenne de fulles compostes i flors groguenques usada com a condiment. Tros prim de fusta que ix enrotllat en espiral quan es treballa amb la plana o amb alguna ferramenta semblant.
__________: Relatiu o pertanyent a l'estrabisme. güeny guenyo bisco.
__________ de davant de la finestra, que estic cosint i no __________. Aparta't / veig Aparta / hi veig Aparta't / m'hi veig.
Insistisc de nou: tens res __________ dir __________ l'incident del diumenge? Insistisc de nou: tens res __________ dir __________ l'incident del diumenge? que / respecte de a / amb respecte a.
Ell mateix em va dir que ahir __________ telefonaren i __________ de l'afer. el / li informaren el / li informaren li / l'informaren.
En estos casos sempre __________ els drets del menor. han prevalescut prevalixen prevalen.
El cap de setmana vam fer salt de pont, i mentres __________ al buit __________ sense parar. caïem / reïem quéiem / réiem queïem / reïem.
Segons fonts oficials, el xiquet va estar desaparegut __________ hores. unes vàries algunes.
Els __________ tenien una sèrie de moments __________ per a fer servir l'arma. franctiradors / clau francs tiradors / claus francstiradors / clau.
El teu germà no és __________ per a dir-me què he de fer. ningú qui el qui.
No volia intervindre en aquell afer perquè havia de demanar permís als agents de policia; però, finalment, __________ de demanar per a __________. els l'hagué / intervindre-hi els l'hagué / intervindre els n'hagué / intervindre-hi.
No sabia quants botons posaria en l'abric; però, de lluentons, podia __________ vint. afegir-n'hi afegir-ne afegir-hi.
Aquell seguit __________ va suposar una sèrie de __________ per al sector de la llet. d'acords marcs / daltabaixos d'acords marc / daltabaixos d'acords marcs / daltabaix.
Quina formació de plural és la correcta? hores puntes caces bombarders baix relleus.
Si acaba de nàixer un xiquet, també es pot dir que està: __________. nascut recentment recent nascut recén nascut.
Sobre el que m'estàs contant, __________ que no és precisament cap novetat per a mi. De tota manera, ja __________. diguem-ne / me n'informaràs diguem-ho / m'informaràs diguem-n'hi / m'ho informaràs.
No __________ el camí que anava per davall de l'aqüeducte i per això va acabar passejant pel que __________ per damunt. se sabia / hi anava sabia / hi anava se'n sabia / n'anava.
És la persona que __________ el paper de bruixot en la tribu, des que ix el sol fins que es __________ en l'horitzó. deté / pon detenta / pon detén / posa.
Anna, __________ es reunirà amb l'alcalde __________, és la nostra representant. qui / quan abans millor la qual / al més prompte possible que / només puga.
Li van diagnosticar una anèmia greu, __________ va decidir que l'endemà havia de collir ametles o, __________, pinyons. per això / en defecte d'això pel que / si no n'hi havia pel que / si no n'hi havia.
En realitat no ho necessitava, __________ era un capritx que covava des de feia temps. més bé més prompte més prompte.
Quina d'estes frases no és correcta? Es va fer vegetarià l'estiu passat, i jo m'hi vaig fer un poc després. El llibre li va agradar tant que no podia oblidar-ne el títol. Quan tornares a l'equip, s'hi va alegrar molt!.
Si __________ les circumstàncies en què es va produir el crim, ara per ara no se'l pot inculpar. atenem a atenem ens atenem a.
__________ de primera mà els fets a l'hora de presentar una sol·licitud __________ la intervenció de l'ajuntament és un mal començament. El desconéixer / en què es demana Desconéixer / demanant El fet de desconéixer / en què es demana.
Aquella colla de perdonavides __________ a confessar una cosa que no havia fet. l'havien constrenyit l'havien constret l'havien constrenyut.
Aquell dia dibuixava __________, però sempre ho feia __________ i de qualsevol manera. poc a poc / corrents a poc a poc / corrent a poc a poc / corrents.
Des del punt de vista del professor, tots els alumnes anaven __________. contra corrent contra el corrent contracorrent.
__________ s'havia alterat el seu ànim davant de les dificultats, però en esta ocasió va perdre __________. Rara vegada / el sentit Rara vegada / els sentits Rares vegades / els sentits.
Ara estic vivint a Vinaròs i necessite un altre ordinador, __________ vos demane que __________. pel que / me n'hi envieu per què / me l'envieu per la qual cosa / me l'hi envieu.
Ho havien firmat totes les persones presents __________ tractar-se d'un assumpte d'interés general. al per en.
Si la __________, no posaríeu objeccions a la tria. vegéreu véreu veguéreu.
La terra quedà __________ després que les potències en combat feren servir bombes de __________. inerta / diverses megatones inerta / diversos megatons inert / diverses megatones.
Ella sí que m'obeïx, __________ tu eres un malcregut perquè no em fas cas mai. mentres que mentres mentrestant.
__________ quinze dies comença la primavera; quines ganes que en tenia! Dins de D'ací a D'ací.
__________ la seua mare l'havia rebutjada! L'altra filla, __________, era una santa. Fins i tot / pel contrari Fins i tot / pel contrari Fins / al contrari.
__________ les ulleres, que després no podràs anar al cinema! Recorda't que t'has d'endur Enrecorda't que t'has de dur Recorda que t'has de dur.
Sempre discutíem __________ mateix aspecte, però __________ hi insisties, menys em convencies. entorn al / quan més entorn del / quant més al voltant del / com més.
He dit exactament les paraules que van eixir en els diaris, ni _________ desdic ni __________ penedisc. me'n / me'n me'n / m'hi m'hi / me'n.
Volia que passara per la biblioteca a deixar les mostres a les encarregades, i em va escriure una noteta d'aquelles tan seues:__________ "Deixa-los-les-hi!" "Deixa'ls-les-hi!" "Deixa'ls-los-hi!".
Quan Amèlia va acabar de contar el conte, tots els xiquets cridaren:" __________ altra volta!" Conta'ns-lo Conta'ns-el Conta'ns-ho.
Emili havia estat un poc deprimit els darrers mesos i el germà __________ a no __________ els dies sense fer res. l'instava / passar-se li instava / passar l'instava / passar.
Cada vegada que __________ una pastilla he de beure un poc de refresc. m'angolisc m'engolisc m'engull.
Sabies que la ciutat suïssa de __________ és coneguda, entre altres coses, per la gran qualitat dels seus productes en __________? Zúrich / almíbar Zúric / almívar Zuric / almívar.
Com a __________ al guisat de guatla, pots afegir-hi un __________ de pebre negre. additament / pesic aditament / pessic additament / pessic.
Tot i que semblava una joia __________, el detectiu observà ràpidament que es tractava __________. esplendorosa / d'oropel esplendorosa / d'oripel explendorosa / d'oropell.
Quina parella de paraules està ben escrita? berruga / verrucós ploma / plomífer pols / pulveritzar.
El director general no mostrà gran __________ quan fou __________ del càrrec. efusivitat / relevat efusivitat / rellevat efussivitat / relevat.
Els __________ foren detectats quan examinaven l'expedient sobre els nous productes __________. intrussos / alcal·lins intrusos / alcalins intrussos / alcalins.
Saps perfectament que no demanaré __________ perquè em fa __________. lassanya / oisc lassanya / oix lasanya / ois.
En el congrés s'ha parlat de la conveniència de la __________ de les actuacions en els diversos casos __________. protocolització / d'asetjament protocol·lització / d'assetjament protocolització / d'assetjament.
En el nou mapa de la zona traçarem totes les vies __________ que estan en servei. pecuàries pequaries pequàries.
L'essència de l'art està composta per dos forces complementàries: __________ i __________. la dionisíaca / l'apol·línia la dionisiaca / l'apol·línia la dionisíaca / l'apol·linea.
De totes les varietats de pipes que tenim, les més suaus són les __________. d'aiguasal d'aigua-sal d'aigua sal.
L'última fase del treball consistix a retallar la ________ o goma sobrant. revava rebava rebaba.
En l'hora de Coneixement del Medi parlarem de __________, i en la de Llengua, __________. la ionosfera / del hiat la ionosfera / de l'hiat l'ionosfera / de l'hiat.
Demà treballarem els angles a partir dels polígons còncaus i __________. convexs convexes convexos.
Les últimes investigacions admeten l'ús de tècniques relacionades amb el món de __________ per a combatre la __________ de la pell. l'oleicultura / flaccidesa l'oleïcultura / flaccidesa l'oleïcultura / flacidesa.
Quina d'estes tres paraules sí que està en el diccionari? mègalit megàlit megalit.
Quina és l'oració que està ben escrita? El pavelló va aplaudir quan el campió féu bàsquet sense que la pilota tocara la cistella. El parrupeig de les tòrtores resonava enmig del silenci del cementeri. El jutge va acordar el sobreseiment de la causa basant-se en l'honestidat de l'imputat.
Els tècnics han delimitat una zona de tres __________ perquè hi han trobat or de molts __________. hectàrees / quilats hectàries / quirats hectàrees / quirats.
L'opositor no considera que la seua política __________ puga ser un __________ per al futur. maoista / handicap maoïsta / handicap maoïsta / hàndicap.
Vés al quiosc i compra __________ per als més menuts. mata sogres mata-sogres matasogres.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor