Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESELC2

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
LC2

Descripción:
EXAMEN LC2

Autor:
MCB
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
27/05/2023

Categoría:
Otros

Número preguntas: 12
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Marca l'ítem que conte un so diferent de la grafia marcada en "pont": compte roba font oli.
Quina és la paraula definida? "objece de forma redona que s'usa en gimnàstica" aro cèrcol redolí cistella.
Marca l'í tem que conte un so diferent de la grafia marcada en veu: parleu valent fideu sempre.
Cerca l’intrús trair paràgraf fetxa gargot.
Quin cafe me s bo! Per favor, posa-me’n ______________. atre altre un altre un atre.
Hui s'ha estrenat la pel·lícula i la sala estava ______________. de genolls a doll de gom a gom al detall.
L’__________ de la teua tia __________ ja ha rebut la seua here ncia hereua / andalussa heredera / andalusa hereva / andalusa hereva / andalussa.
Marca la frase correcta: El fracàs fou degut a què la gent tenia molt poca informació . El fracàs fou a causa de què la gent tenir molt poca informació El fracàs fou perquè la gent tenia molt poca informació El fracàs fou debut a quà la gent tenia molt poca informació.
Marca l’ítem que conte un so diferent de la grafia marcada en fase trapezi dus allo ! espoli posar.
E s una qu estio __________ de la que ja hem parlat de la que ja hem parlat de la qual ja hem parlat sobre que ja hem parlat.
Alguns dels models de la llengua que s’utilitzen a l’escola son: Normatiu Estàndard Les dos son correctes .
Quina competència tracta de corregir les errades gramaticals dels xiquets a) Competència lingüístic b) Competència comunicativa c) b i c son correcte.
Denunciar test Condiciones de uso