Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE123psico

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
123psico

Descripción:
123psico

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
27/05/2023

Categoría:
Otros

Número preguntas: 121
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Con son els biaixos cognitius? automàtics, inconcients i irracionals automàtics, concients i racionals automàtics, inconcients i racionals automàtics, concients i irracionals.
Que es cert sobre el biaix retrospectiu ? tendencia a jutjar esdevediments passats com a mes probables que abans de succeir. selecció inconcient d'aquella informació que confirma les nostres conceprcions. Buscar relacions variables inexistents. Tendim a buscar situacions en les quals passa el mateix, i invisiblitzem totes les situacions en les quals no ha passat atrobuir l'èxit a factors propis i el fracàs a culpes externes.
Que es cert sobre la correlació il·lusòria? tendencia a jutjar esdevediments passats com a mes probables que abans de succeir. selecció inconcient d'aquella informació que confirma les nostres conceprcions. Buscar relacions variables inexistents. Tendim a buscar situacions en les quals passa el mateix, i invisiblitzem totes les situacions en les quals no ha passat atrobuir l'èxit a factors propis i el fracàs a culpes externes.
Que es cert sobre el biaix de confirmació? atrobuir l'èxit a factors propis i el fracàs a culpes externes Buscar relacions variables inexistents. Tendim a buscar situacions en les quals passa el mateix, i invisiblitzem totes les situacions en les quals no ha passat selecció inconcient d'aquella informació que confirma les nostres conceprcions. tendencia a jutjar esdevediments passats com a mes probables que abans de succeir.
Que es cert sobre el biaix d'autoservei? tendencia a jutjar esdevediments passats com a mes probables que abans de succeir. selecció inconcient d'aquella informació que confirma les nostres conceprcions. atrobuir l'èxit a factors propis i el fracàs a culpes externes Buscar relacions variables inexistents. Tendim a buscar situacions en les quals passa el mateix, i invisiblitzem totes les situacions en les quals no ha passat.
Que es cert sobre el biaix de sobregeneralització? extreu una conclusio d'una o poques situacions i anticipa el mateix resultat en circumstancies futures tenir una idea preconcebuda i rígida sibre com han de ser les coses pensaments que no tenen en compte els exemples intermedis que es pensen de manera externa selecció inconcient d'aquella informació que confirma les nostres conceprcions. .
Que es cert sobre el pensament polaritzat/dicotomic? pensaments que no tenen en compte els exemples intermedis que es posen de manera externa extreu una conclusio d'una o poques situacions i anticipa el mateix resultat en circumstancies futures selecció inconcient d'aquella informació que confirma les nostres conceprcions. tenir una idea preconcebuda i rígida sobre com han de ser les coses.
Indica la correcta sobre el pensament polaritzat tenir una idea preconcebuda i rígida sobre com han de ser les coses selecció inconcient d'aquella informació que confirma les nostres conceprcions. pensaments que no tenen en compte els exemples intermedis que es posen de manera externa extreu una conclusio d'una o poques situacions i anticipa el mateix resultat en circumstancies futures.
la pandemia era previsible, hi ha molts indicadors que ho demostraven biaix retriospectiu biaix de confirmació correlació il·lusoria els ''deuria''.
quin biaix es: ''Sempre que anem a dinar a casa dels meus pares arribes tard'' biaix de confirmació biaix retrospectiu biaix de sobregeneralització correlació il·lusoria.
A quin concepte pertany la segurnt definció: Consiteix en l'observació, plantejament del problema, hipòtesis en base a estudis anteriors, ànalisis dels resultats i conclusions Psicologia cientifica Psicologia aplicada Model biomèdic Model bipsicosocial.
Indica la incorrecta sobre la psicologia cientifica Ha de ser un procés objectiu i replicable S'estudia en base a l'estimulació electrica de certes parts del cerbell per observar la reacció S'estudia mètodes clínics post-mortem de pacients amb problemes comportamentals Te en compte l'ambit social i cultural.
indica la correcta Estar malalt no es el mateix que sentir-se malalt La pèrdua de salut no es el mateix que la persència d'una malaltia la percepció que tenim del que ens està passant ens acaba definint o no com a ''malalts'' totes son certes.
A quin concepte pertany la segurnt definció: es basa en dos principis explicatius: el reduccionisme biologic i el dualisme cartesia El model biomèdic La psicologia aplicada La psicologia cientifica totes son correctres.
indica la correcta sobre el model biomèdic Es el sistema que es defensa avui en dia Defineix la salut com absencia de la malaltia S'acturara de manera preventiva No hi haura una sobremedicalització.
indica la correcta sobre el reduccionisme biologic ? estableix que qualsevol problema de salut te un origen biologic Pot ser explicat per un mal funcionament dels processos fisiologics a causa dels desequilibris bioquimics interns Pot ser causat per una accio de patogens externs virus o bacteries totes son certes.
Indica la incorrecta sobre el dualisme cartesia cos i ment son entitats diferents i independents la ment es incapaç de influir en el cos indica que un desequilibri biologic no pot condicionar un desequilibri psicologic forma part del model biomedic.
En quin dels seguents models hi ha una sobremedicalització? model biomedic model biopsicosocial a i b son certes model de la salut.
indica la incorrecta Es busca revertir el model biomedic per tenir en compte mous determinants: aspectes psicobiosocials El model biomendic es insuficient per explicar l'experiencia de la malaltia i de la salut S'ha determinat que la salut es multifactorial la salut es defineix com l'absencia de malaltia.
indica incorrecta sobre el model biomedic No presenta atenció a les dimencions socials i psicologiques La salut es problema d'una causa simple Posa l'èmfasi en la curació de la malaltia Promou relacions autoritaries entre els proveïdors de salut i els usuaris.
Quin es el model que te com a principal objectiu desmedicalitzar la salut ? el model biopsicosocial el model de salutogeneis el model biomèdic el model de la salutogenia .
indica a quin concepte pertany la seguent definició: es un acostament sistematic a la malaltia que emfatitza la interdependencia dels factors físics, i psíquics i socials que hi intervenen, i tambe la importància d'abordar la malaltia en tots els eus àmbits el model biopsicosocial el model biomedic la psicologia aplicada la psicologia cientifica.
Relaciona avaluació diagnostic tractament i intervenció.
Indica quina definició sobre l'assertivitat es incorrecta implica ser capaç d'expresar els desitjos, sentiments, necessitats, drets o opinions, però mai a costa dels altres Consiteix en defensar els nostres frets sense vulnerar els dels altres Significa que s'ha de ser comprensiu amb els punts de vista de l'altre, te un punt de vista positiu i comportar-se de manera madura i racional Es mes important el llenguatge no verbal que el verbal .
Indica la correcta L'agressivitat comunicativa no te a veure amb l'insult ni amb el tode veu, ni amb la força fisica sino amb una persona que viu la realitat basada en les seves necessitats i no en la dels altres L'agressivitat comunicativa te a veure amb l'insult ni amb el tode veu, ni amb la força fisica sino amb una persona que viu la realitat basada en les seves necessitats i no en la dels altres Ninguna es correcta L'agressivitat comunicativa te a veure amb l'insult ni amb el tode veu, ni amb la força fisica sino amb una persona que viu la realitat sense saber expresar les seves necessitats.
Relaciona Pasiu Passiu-agrsiu Assertiu Agressiu.
Quin model conceptual te com a focus d'estudi el contingut de la conciencia? estructuralisme funcionalisme psicodinamisme conductistes.
Quin model conceptual te com a focus d'estudi el contingut dels processos mentals? estructuralisme funcionalisme psicodinamisme conductistes.
Quin model conceptual te com a focus d'estudi l'inconcient de l'individu? estructuralisme funcionalisme psicodinamisme conductivisme.
Quins vans ser els principals precursos de l'estructuralisme? edwart titchener i wilhem wundt william james sigmund freud totes son correctes.
Quins vans ser els principals precursos del funcionalisme? Edwart titchener i wilhem wundt Wiliam james Sigmund freud totes son correctes.
Quins vans ser els principals precursos del psicodinamisme? Edwart titchener i wilhem wundt Wiliam james Sigmund freud totes son correctes.
indica la definció correcta sobre l'estructuralisme L'objectiu es analitzar les experiencies complexes de la ment a partir d'ides simples L'objectiu de la ment es l'adaptació al medi ambient per sobreviure Els impulsos inconcients presionen sobre la ment concient per la seva necessitat de satisfer-los i troben la seva expressió de manera disfresada avalua l'acció, la conducta humana, no el pensament.
indica la definció correcta sobre el funcionalisme L'objectiu es analitzar les experiencies complexes de la ment a partir d'ides simples L'objectiu de la ment es l'adaptació al medi ambient per sobreviure Els impulsos inconcients presionen sobre la ment concient per la seva necessitat de satisfer-los i troben la seva expressió de manera disfresada avalua l'acció, la conducta humana, no el pensament.
indica la definció correcta sobre el psicodinamisme L'objectiu es analitzar les experiencies complexes de la ment a partir d'ides simples L'objectiu de la ment es l'adaptació al medi ambient per sobreviure Els impulsos inconcients presionen sobre la ment concient per la seva necessitat de satisfer-los i troben la seva expressió de manera disfresada avalua l'acció, la conducta humana, no el pensament.
actualment quin dels models conceptuals es troba obsolet? estructuralisme funcionalisme psicodinamisme les dècades conductistes.
Quin model conceptual es basa amb un metode d'experimentació basada en el mètode cientific? estructuralisme funcionalisme psicodinamisme les dècades conductistes.
indica la definció correcta sobre les dècades conductistes? L'objectiu es analitzar les experiencies complexes de la ment a partir d'ides simples L'objectiu de la ment es l'adaptació al medi ambient per sobreviure Els impulsos inconcients presionen sobre la ment concient per la seva necessitat de satisfer-los i troben la seva expressió de manera disfresada avalua l'acció, la conducta humana, no el pensament.
Indica la incorrecta sobre les dècades conductistes L'objectiu principal es predeir i controlar la conducta humana Es un metode replicable ja que s'adepren a traves de l'associació d'un estímul i la seva resposta Encara es considera vigent El precursors d'aquest metode va ser nomes ivan pavlov.
quins son els precursors de les dècades conductistes? john watson b. f. skinner i ivan pavlov edward thorndike b i c son correcrtes totes son correctes.
indica quina definció de les fases conductivisme pertany al condicionament classic la conducta d'una persona es el resultat dels estimuls dels seu entorn ambiental tenim un estimul inicial neurtre, que no provoca cap efecte, i un estimul incondicionat que genera una resposta per ell mateix. L'associació es produeix quan l'estimul neutre acompanya l'estimul incondicionat. Es basa en generar una resposta automantica quan es presenta un estimul especific (condicionat) (EC-->RC) L'objectiu es el conductivisme radical, on les persones no seriem directament responsables de les nostres accions, sino que l'entron determina la nostra conducta es va treballa sobre la inteligencia animal i va derivar dues lleis: la llei de la pràctica (segons mes repetició, mes aprenentatge) i la llei de l'efecte (di l'efecte te recompensa l'aprenentatge es mes fort).
indica quina definció de les fases conductivisme pertany al ambientalisme la conducta d'una persona es el resultat dels estimuls dels seu entorn ambiental tenim un estimul inicial neurtre, que no provoca cap efecte, i un estimul incondicionat que genera una resposta per ell mateix. L'associació es produeix quan l'estimul neutre acompanya l'estimul incondicionat. Es basa en generar una resposta automantica quan es presenta un estimul especific (condicionat) (EC-->RC) L'objectiu es el conductivisme radical, on les persones no seriem directament responsables de les nostres accions, sino que l'entron determina la nostra conducta a inteligencia animal i va derivar dues lleis: la llei de la pràctica (segons mes repetició, mes aprenentatge) i la llei de l'efecte (di l'efecte te recompensa l'aprenentatge es mes fort).
indica quina definció de les fases conductivisme pertany al condicionament operant conducta d'una persona es el resultat dels estimuls dels seu entorn ambiental tenim un estimul inicial neurtre, que no provoca cap efecte, i un estimul incondicionat que genera una resposta per ell mateix. L'associació es produeix quan l'estimul neutre acompanya l'estimul incondicionat. Es basa en generar una resposta automantica quan es presenta un estimul especific (condicionat) (EC-->RC) L'objectiu es el conductivisme radical, on les persones no seriem directament responsables de les nostres accions, sino que l'entron determina la nostra conducta a inteligencia animal i va derivar dues lleis: la llei de la pràctica (segons mes repetició, mes aprenentatge) i la llei de l'efecte (di l'efecte te recompensa l'aprenentatge es mes fort).
indica quina definció de les fases conductivisme pertany al aprenentatge conducta d'una persona es el resultat dels estimuls dels seu entorn ambiental tenim un estimul inicial neurtre, que no provoca cap efecte, i un estimul incondicionat que genera una resposta per ell mateix. L'associació es produeix quan l'estimul neutre acompanya l'estimul incondicionat. Es basa en generar una resposta automantica quan es presenta un estimul especific (condicionat) (EC-->RC) L'objectiu es el conductivisme radical, on les persones no seriem directament responsables de les nostres accions, sino que l'entron determina la nostra conducta a inteligencia animal i va derivar dues lleis: la llei de la pràctica (segons mes repetició, mes aprenentatge) i la llei de l'efecte (di l'efecte te recompensa l'aprenentatge es mes fort).
El nen fa pipi al orinal i la seva mare el felicita i es fica molt contenta, aixo provoca que el nen en un futur torni a fer pipi al orinal reforç positiu reforç negatiu castig negatiu castig positiu.
Un treballador desideix deixar el seu escriptori net i ordenat per evitar-se la bronca del seu jefe per el mati reforç positiu reforç negatiu castig positiu castig negatiu.
Dos nens es barallen perque els dos volen jugar amb la mateixa joguina, llavors la mare els hi treu als dos castig negatiu castig positiu reforç negatiu reforç positiu.
Com es fa tard per anar a treballar el Marc exedeix la velocitat permesa en una zona residencial, la policia el segueix i el multen castig positiu castig negatiu reforç positiu reforç negatiu.
quin es l'objectiu de la psicologia humanista? humanitzar la psicologia i recuperar el subjecte concient i intencional estudiar la percepcio humana els estudis dels processos mentals i el proces d'informació totes son correctes.
quin es l'objectiu de la revolució cognoscitiva (psicologia de la Gestalt) ? humanitzar la psicologia i recuperar el subjecte concient i intencional estudiar la percepció humana estudiar els processos mentals estudiar els processos d'informació.
quin es l'objectiu de la psicologia cognitiva? els processos mentals i el proces d'informació estudi de la percepcio humana humanitzar la psicologia i recuperar el subjecte concient i intencional totes son correctes.
Indica la correcta sobre la psicologia humanista el focus d'estudi es centra en la validesa de l'experiencia humana, valors i intencions els precursors son Maslow, Allport i Rogers hi trobem el redescobriment de la conciencia totes son correctes.
indica la correcta sobre la revolució cognositiva (psicologia de Gestalt) Es on es troba el descobriment de la conciencia La terapia de gestalt busca l'autoconeixement, viure en el present i apenfre a afrontar els propis problemes estudia els procesos mentals i la informació totes son correctes.
indica la incorrecta sobre la psicologia cognitiva Te com a objectiu els processos mentals i el proces de l'informació Mira com es procesa la informació de dos subjectes i n'observa les diferencies s'estudia que determina l'ús diferent de percebre i aplicar maslow, rogers i allport van ser els principals precursors.
Relaciona els prepursors amb les seves idees maslow rogers allport.
relaciona els metodes d'investigació en la psicologia amb la seva definició mètode experimental mètode observacional mètode enquesta estudi de casos mètode correlacional.
indica la resposta incorrecta cada neurona esta composta per tres parts diferents: cos cel·lular, axo i dendrites les neurones son cèl·lules espexialitzades en la transmissió i processament dels impulsos nerviosos Les neurones es divideixen en dos tipus de neurones: eferents i aferents La mileina te dues funcions, proporcionar aillament i incrementar la velocitar.
relaciona els tipus de neurones Neurones aferents Neurones eferents interneurones.
Relaciona cos cèl·lular dendrites axo.
Que es un neurotransmissor? substància bioquímica que s'encarrga de dur l'impuls nerviós entre una neurona i l'espai sinaptic poden tenir un efecte ecitador i inhibitori en la neurona postsinàptica cada neurona produeix un tipus especific de neurotranssmisors, n'existeien mes de 30 totes son correctes.
relaciona Gaba Glutamat Endorfines Acetilonina Dopamina Noradrenalina.
Indica la incorrecta sobre el proces de la sinapsis quimica La repolarització de la neurona presinàptica produeix l'alliberació de neuritrabsmissors a l'espai sinàptic Les dendrites de la neurona postsinàptica tenen receptros sensibles a aquests neurotransmissors Si prou receptros són estimulats, la neurona postsinàptica es despolaritza enviant un senyal elèctric cao a l'axó que alliberara neurotransmissors en les posteriors sinapsis totes son correctes.
indica la correcta sobre la sinapsis elèctrica te neurotransmissors La senyal es bidireccional La sinapsis elèctrica es mes lenta que la química No hi ha una connexio fisica directa entre la neurona presìnaptica i postsìnaptica.
Que es la plasticitat neuronal? és responsable de la capacitat de l'encèfal de canviar en base a l'experiència estructural i quimica Es un circuit de retroalimentació: l'experiència condueix a canvis en l'encèfal, els quals faciliten l'aprenentatge que, per experiencia condueixen a canvis a l'encefal de nou, i així successivament. es responsable de la capacitat de l'encefal de restructurar-se a la seva forma inicial (elasticitat i flexiblitat) a i b son correctes b i c son correctes a i c son correctes.
que es l'escorça cerebral? es la superficie externa de dos hemisferis cerebrals que regulen la mejor part de la conducta complexa son estructures bàsiques (medul·la espinal, pont i cerebel) xarxa que connecta amb les estructures del SNC. La seva principal funció és alertar les parts superiors de l'encefal en resposta a missatges enntrants son principals estructures que participen en l'aperenentatge i la conducta emocional. Es la seu del dolor i el plaer.
que es el nucli central? es la superficie externa de dos hemisferis cerebrals que regulen la mejor part de la conducta complexa son estructures bàsiques (medul·la espinal, pont i cerebel) xarxa que connecta amb les estructures del SNC. La seva principal funció és alertar les parts superiors de l'encefal en resposta a missatges enntrants son principals estructures que participen en l'aperenentatge i la conducta emocional. Es la seu del dolor i el plaer.
que es la formació de xarxes? xarxa que connecta amb les estructures del SNC. La seva principal funció és alertar les parts superiors de l'encefal en resposta a missatges enntrants son estructures bàsiques (medul·la espinal, pont i cerebel) es la superficie externa de dos hemisferis cerebrals que regulen la mejor part de la conducta complexa son principals estructures que participen en l'aperenentatge i la conducta emocional. Es la seu del dolor i el plaer.
quina de les seguens definicions correspon al sistema limbic? son principals estructures que participen en l'aperenentatge i la conducta emocional. Es la seu del dolor i el plaer xarxa que connecta amb les estructures del SNC. La seva principal funció és alertar les parts superiors de l'encefal en resposta a missatges enntrants es la superficie externa de dos hemisferis cerebrals que regulen la mejor part de la conducta complexa son estructures bàsiques (medul·la espinal, pont i cerebel).
relaciona sistema nerviós somàtic sistema nerviós autònom.
indica quina es la definició correcta de l'inteligencia capacitat per adaptar-se a les demandes variables del medi i resoldre els problemes implica les capacitats de compendre, assimilar, elaborar informació i utilitzar-la adequadament esta directament relacionada amb altres funcions mentals com la percepcio i la memòria totes son correctes.
A nivell subjectiu la intel·ligència es una qüestió que defineix la pròpia identitat i que afecta al... autoconcepte i l'autoestima autoconcepte i percepció l'autoestima i percepció percepció i sensacions.
Qui va crear la teoria bifactorial de la intel·ligència? Sperman Thurstone Catell ninguna es certa.
Qui va crear la teoria de les aptituds mentals? Sperman Thurstone Catell Hume.
Qui va crear la intel·ligència fluida i cristal·litzada? Thurstone Sperman catell hume.
indica la correcta sobre la teoria bifactorial de la intel·ligencia S'observa que les puntuacions dels nens en edat escolar mostren una relació directa en totes les assignatures. A partir d'aqui es crea un model explicatiu Factor G: habilitat especifica d'un subjecte davant d'una determinada tasca Factor S: es un factor hereditari que correspon s una propietat especifica del cervell totes son correctes.
En que consisteix la teoria de les aptituds mentals Consta de 7 habilitats diferents independents una de l'altra Consta de 7 habilitats diferents dependents una de l'altra Consta de 6 habilitats diferents independents una de l'altra Consta de 6 habilitats diferents dependents una de l'altra.
Indica la correcta sobre l'intel·ligència fliuida i cristal·litzada Consta de dos tipus d'inteligencia diferents La intel·ligència fluida: augmenta amb la adolecència i es mante fins a la vellesa, quan decau. Es concidera heredada La intel·ligència cristal·litzada: habilitats i estratègies adquirides per l'experiència. Augmenta amb l'edat totes son correctes.
Qui va crear la teoria de l'intel·ligència emocional? Gardner Goleman Stenberg Ninguna es correcta.
Qui va crear la teoria de la intel·ligència multiple? gardner goleman stenberg totes son correctes.
Indica la incorrecta sobre la teoria triàrquica Va ser creada per Stenberg Consta de tres tipus (analitica, creativa i pràctica) Entre elles es troben kess que influeixen en la nostra efectivitat en moltes àrees de la vida es la capacitat de resoldre problemes o elaborar productes valorats culturalment.
Relaciona els tipus de sensacions S. interoceptives S. propioceptives S. exteroceptives.
indica la incorrecta sobre els porcés perceptiu esta situat entre l'estimul i la resposta es un proces automatic i inconcient hi ha sis tipus de processos que guien la nostra percepció totes son correctes.
Que es el proces de bottom-up? Es quan les caracteristiques de l'estimul són les que guien tot el proces perceptiu. Serien percepcions pures que rarament existeixen es el conjunt de tot el que sabem les nostres experiències, coneixements previs, exepectatives.. influeixen a l'hora de percebre l'estimul El proces perceptiu es veu afectat per informació aliena a les caracteristiques de l'estimul. B i C son correctes.
Que es el proces de top-down? Es quan les caracteristiques de l'estimul són les que guien tot el proces perceptiu. Serien percepcions pures que rarament existeixen Es el conjunt de tot el que sabem les nostres experiències, coneixements previs, exepectatives.. influeixen a l'hora de percebre l'estimu. El proces perceptiu es veu afectat per informació aliena a les caracteristiques de l'estimul. a i b son correctes.
Quines capacitats te la memòria? percebre, codificar, emmagatzemar i recuperara codificar, emmagatzemar i recuperara i identificar percebre, emmagatzemar i recuperara i identificar percebre, codificar, emmagatzemar i identificar.
relaciona memòria o registre sensorial memòria a curt termini memòria a llarg termini.
indica la incorrecta sobre la memòria de registre sensorial manré una repesentació exacta de cada experiència sensorial durant un interval de temps molt breu La seva capacitat és limitada La memòria icònica prolonga la durada de les imatges que ens arriben. La durada aproximada un quart de segon. Permet que es seleccioni allò rellevant per a interperetar-ho i esvair la informació que no a estat seleccionada La memòria econica prolonga la durada del so. La durada aproximada es de dos segons. Permet que es seleccioni allò rellevant per a interperetar-ho i esvair la informació que no a estat seleccionada totes son correctes.
indica la incorrecta sobre la memòria a curt temini La codificació acústica és la més perferible de totes La repetició de la informació fa que es mantingui durant mes temps la MCT serveix com a memòria de treball. (emmagatzemar i manipular la informació) la durada es manté durant un quart se segon i dos segons.
Una de les diferencies entre la MLT i la MCT es la recuperació d'informació, quina definició li correspon? la MLT recupera la informació a través de claus, no de forma exaustiva La MLT utilitza un codi semantic i la MCT un codi acustic que es mes eficient no a arribat a la MLT sino que s' ha quedat a la MCT la MLT da servir l'hipocamp i les zones de l'escorça cerebral relacionades amb el llenguatge i la percepcio mentres que la MCT fa servir els lobuls temporals i parietals.
Una de les diferencies entre la MLT i la MCT es el emmagatzament de la informació, quina definició li correspon? la MLT recupera la informació a través de claus, no de forma exaustiva La MLT utilitza un codi semantic i la MCT un codi acustic que es mes eficient no a arribat a la MLT sino que s' ha quedat a la MCT la MLT da servir l'hipocamp i les zones de l'escorça cerebral relacionades amb el llenguatge i la percepcio mentres que la MCT fa servir els lobuls temporals i parietals.
Una de les diferencies entre la MLT i la MCT es la causa d'olbit, quina definició li correspon? la MLT da servir l'hipocamp i les zones de l'escorça cerebral relacionades amb el llenguatge i la percepcio mentres que la MCT fa servir els lobuls temporals i parietals la MLT recupera la informació a través de claus, no de forma exaustiva no a arribat a la MLT sino que s' ha quedat a la MCT La MLT utilitza un codi semantic i la MCT un codi acustic que es mes eficient.
Una de les diferencies entre la MLT i la MCT es ls localització funcional del cervell, quina definició li correspon? la MLT da servir l'hipocamp i les zones de l'escorça cerebral relacionades amb el llenguatge i la percepcio mentres que la MCT fa servir els lobuls temporals i parietals la MLT recupera la informació a través de claus, no de forma exaustiva no a arribat a la MLT sino que s' ha quedat a la MCT La MLT utilitza un codi semantic i la MCT un codi acustic que es mes eficient.
Que es la memoria epsidica? Forma part de la MCT, es troba dins de la memoria declarativa i representa els coneixements lligats a unes vivencies concretes Forma part de la MLT, es troba dins de la memoria declarativa i representa els coneixements lligats a unes vivencies concretes Forma part de la MCT, es troba dins de la memoria procedimental de la representa els coneixements lligats a unes vivencies concretes Forma part de la MLT, es troba dins de la memoria procedimental de la representa els coneixements lligats a unes vivencies concretes.
Que es la memòria semantica? Forma part de la MLT, es troba dins de la memòria declarativa i representa els coneixements sobre que son les coses Forma part de la MCT, es troba dins de la memòria declarativa i representa els coneixements sobre que son les coses Forma part de la MCT, es troba dins de la memòria procedimental i representa els coneixements sobre que son les coses Forma part de la MLT, es troba dins de la memòria procedimental i representa els coneixements sobre que son les coses.
Que es la memòria procedimental? Forma part de la MLT i reperesenta l'aprenentatge d'habilitats de com es fan les coses. Es adquirida i perfeccionada amb la pràctica o el condicionament Forma part de la MLT i reperesenta els conexements lligats a vivencies concretes Forma part de la MLT i reperesenta el coneixement sobre com son les coses totes del son correctes.
Si ens referim a la incapacitat de generar nous records, connexió MCT-MLT adectada, recors perfecte de tot el que va succeir abans de l'amnèsia Amnèsia anterògrada Amnèsia retrògada bower goodwin.
Si ens referim a la dificutat per recordar informació prèvia a l'amnèsia. Nomes es troba en la MLT la MCT i la memòria procedimental aostumen a preservar-se. Es afectada la zona que emmagatzemen els records de la MLT anterògrada retrògrada bower godwin.
Relaciona els factors que afecten al record amb la seva definició efecte de posició serial records viscuts efecte von Restroff recuperació tendenciosa i biaixos en les preguntes de l'interrogador memòria depenent de l'estat d'anim (bower) memòria depenent de l'estat d'anim (goodwin) omplim buits.
Quines de les seguents poden ser tècniques per facilitat el record? fraccionar en unitats significatives (chunking) traduir el material a aprendre amb un vocabulari propi i mes senzill Donar temps addicional als temes mes dificils totes son correctes.
Que es la dimensió emocional? les emocions son respostes psicofisiològiques a estimuls significatius essencials per a la supervivència els racionalistes es pensaven que si les emocions no es controlaven no es podria accedir a les capacitats mentals superiors Es un fenomen psicològic multifactorial totes son correctes.
Quin dels seguents es un sistema de resposta de les emocions ? compost fisiològic component conductual component cognitiu totes son correctes.
Que es el component fisiològic? esta relacionat amb respostes psicofisiològiques de l'emoció per part del SNP: SNA-SNS/ SNC i SNE si observem el nostre cos quan les emocions estan tensionades, trobarem amb tota seguretat que clarament es manifesten de forma fisiològica en parts concretes del cos segons l'emcoció que sentim: calors, picors, tremolors si observem el nostre cos quan les emocions estan tensionades, no trobarem cap manifesten de forma fisiològica en parts concretes del cos A i B son correctes.
Que es el component conductual? canvis conductuals posturals en l'expressió facial i en les vocalitzacions, influit per factors sociculturals i educatius hi trobem respostes autoinformes registres psicofisiològics experimentació subjectiva de l'emoció.
Que es el component cognitiu? experimentació subjectiva de l'emoció i pensaments respostes conductuals es divideix en component experimental ( estats subjectius qualificats per l'individu com agradable o desagradable) i en component cognitiu (dona nom a l'estat, es refereix al sentiment) a i c son correctes.
relaciona estat d'anim temperament sentiments.
Indica la incorrecta sobre les funcions emocionals Darwin va dir que les emocions tenien dos funcions, la primera facilitat l'adaptació de l'organisme a les demandes del medi i la segona les emocions és actuar com a mitjans de comunicació de les nostres futures intencions als altres Les emocions es divideixen en positives (alegria, felicitat) i en emocions negatives (ira, tristesa) Les emocions per tal que compleixin les funcions ja mecnionades s'han de manifestar en un context apropiat i amb una intensitat apropiada La regulació emocional optima es pordueix quan la persona es capaç de controlar les seves emocions en relació a si mateix, als altres i a les normes establertes.
indica quines son les 6 emocions bàsiques per Ekman tristesa, alegria, ira, por, fàstic i felicitat tristesa, alegria, ira, por, angunia i sorpresa tristesa, alegria, ira, por, fàstic i sorpresa tristesa, alegria, ira, por, felicitat i sorpresa.
Indica la definció correcta sobre l'amigdala s'activa en cas d'una amenaça a traves de dues vies neurològiques, la primera es ràpida i des dels sentits (els sentits manen la informació a la amigdala) i la segona via es mes lenta i es a través de les vies sensorials que es dirigeixen a l'encefal perque la informació sigui mes detallada es el centre de processamen que cordina l'expressió emcocional a través de la regulació dels sistemes neuroendocrí, motor i autònom. Integra la informació emocional i sensorial Relacionat amb la memòria i l'aprenentatge. Estan localitzats en la cara interna dels lobuls temporals aprop de les amigdales i el talem forma part del cortex prefrontal regulació emocional, arriben al sistema límbic. Constitueixen un paper fonamental en la perosnalitat.
indica la definició correcta de l'hipotalem s'activa en cas d'una amenaça a traves de dues vies neurològiques, la primera es ràpida i des dels sentits (els sentits manen la informació a la amigdala) i la segona via es mes lenta i es a través de les vies sensorials que es dirigeixen a l'encefal perque la informació sigui mes detallada es el centre de processamen que cordina l'expressió emcocional a través de la regulació dels sistemes neuroendocrí, motor i autònom. Integra la informació emocional i sensorial Relacionat amb la memòria i l'aprenentatge. Estan localitzats en la cara interna dels lobuls temporals aprop de les amigdales i el talem forma part del cortex prefrontal regulació emocional, arriben al sistema límbic. Constitueixen un paper fonamental en la perosnalitat.
indica la definició correcta sobre l'hipocamp s'activa en cas d'una amenaça a traves de dues vies neurològiques, la primera es ràpida i des dels sentits (els sentits manen la informació a la amigdala) i la segona via es mes lenta i es a través de les vies sensorials que es dirigeixen a l'encefal perque la informació sigui mes detallada forma part del cortex prefrontal regulació emocional, arriben al sistema límbic. Constitueixen un paper fonamental en la perosnalitat Relacionat amb la memòria i l'aprenentatge. Estan localitzats en la cara interna dels lobuls temporals aprop de les amigdales i el talem es el centre de processamen que cordina l'expressió emcocional a través de la regulació dels sistemes neuroendocrí, motor i autònom. Integra la informació emocional i sensorial.
indica la definició del cortex lobul oblicuo-frontal es el centre de processamen que cordina l'expressió emcocional a través de la regulació dels sistemes neuroendocrí, motor i autònom. Integra la informació emocional i sensorial s'activa en cas d'una amenaça a traves de dues vies neurològiques, la primera es ràpida i des dels sentits (els sentits manen la informació a la amigdala) i la segona via es mes lenta i es a través de les vies sensorials que es dirigeixen a l'encefal perque la informació sigui mes detallada forma part del cortex prefrontal regulació emocional, arriben al sistema límbic. Constitueixen un paper fonamental en la perosnalitat Relacionat amb la memòria i l'aprenentatge. Estan localitzats en la cara interna dels lobuls temporals aprop de les amigdales i el talem.
indica la correcta sobre la intel·ligència emocional es la capacitat per assimilar i compendre les emocions de manera adequada l'habilitat per a gestionar i modificar les nostres emocions o estat d'anims dels altres l'habilitats per a utilitzar les emocions per a facilitat el pensament i la presa de decisions totes son correctes.
Quina de les seguents no representa un nivell alt de IE (intel·ligència emocional) en les persones estableixen i mantenen una millor qualitat en les seves relacions es sobreposen fàcilment a les pressions del seu entron tenen una millor autoestima prenen una alta atenció en les seves emocions.
Quina de les seguents no representa un nivell baix de IE (intel·ligència emocional) en les persones creuen que no poden modificat els seus estats emocionals presenten pitjors relacions interpersonals presenten mes respostes inadequades i mes malestar emocional saben millorar un estat d'anim negatiu.
Que es el rol social? el conjunt de normes que determina la manera d'actuar d'una persona en una situació especifiíca Cada persona tindra un sol rol assignat Acceptar un rol condociona el comportament, i la pesona s'haura de comportar sempre al seu unic rol assignat totes son correctes.
Que es la conducta prosocial? conducta d'ajut que implica mes costos que benefisis i de la quan no s'espera obtenir una recompenda extra implica més benefisis que costos ja que s'enespera obtenir alguna recompensa extra es un sinonim d'empatia, significa la capacitat de compendre els sentiments dels demes i saber compartir els teus és l'habilitat per processar la informació emocional.
que es el altruisme? conducta d'ajut que implica mes costos que benefisis i de la quan no s'espera obtenir una recompenda extra implica més benefisis que costos ja que s'enespera obtenir alguna recompensa extra es un sinonim d'empatia, significa la capacitat de compendre els sentiments dels demes i saber compartir els teus és l'habilitat per processar la informació emocional.
relaciona les teories de la conducta prosocial amb la seva definició biologia psicoanalisis aprenentatge social (bandura) Morals (piaget) cognitiva.
Que es l'economia cerebral? Quan el nostre cevell s'inhibeix inconcientment i de forma manipulada per factors externs Pot ser positiu (ens permet focalitzar-nos en una sola cosa i apendre) i segons com negatiu (saturació, ansietat..) El nostre cervell es capaç d'inhibir l'atenció i consentrar-se en un punt concret totes son correctes.
que es la psicopatia? es una patologia que impedeix empatitzar amb els altres la perosna que pateix aquesta patologia es violenta i agrssiva totes son correctes La psicopatia no es un tipus de personalitat (ja que es una patologia).
Que son les neurones mirall? La seva hipotesis diu que no nomes estan programades per imitar les accions sino que tambe les emocions El nostre cervell esta programat per imitar les accions dels altres totes les respostes son correctes.
Denunciar test Condiciones de uso