Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEkhw

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
khw

Descripción:
clearkfon.is.1

Autor:
KENNA
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
01/04/2023

Categoría:
Otros

Número preguntas: 30
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
caracteristiques principals del ferrocarril seguretat/regularitat confort/ecologic regularitat/puntualitat ecologic/guiat.
en una unitat 112 al màxim de la seva capacitat pot transportar el equivalent a quants cotxes? 323 832 557 537.
quants camions es necesita per transportar la potassa de un tren de FGC? 42 22 30 mes de 30.
la primera aplicació de la màquina de vapor per al transport va ser l'any? 1782 1804 1825 1771.
primera locomotora, construcció i any? trevithick 1087 trevithick 1804 stephenson 1825 cugnot 1771.
primer ferrocarril tracció elèctrica? 1876 1878 1789 1879.
primeres locomotores elèctriques? última dècada del segle XIX segona dècada del segle XX anys 30 del segle XX primera dècada del segle XX.
els primers trens d'alta velocitat podien assolir els? 300 km/h 240 km/h 220 km/h 150 km/h.
primer ferrocarril de la península? barcelona-madrid 1848 madrid-aranjuez 1851 mataro-barcelona 1848 barcelona-mataró 1848.
entre quins anys es construeixen les linies secundaries com afluents de les linies principals? 1890-1930 1880-1920 1930-1960 1870-1871.
quan es nacionatitzen les 4 grans companyies privades formant la RENFE? 1940 1939 1941 1999.
any en que es posa en funcionament el Talgo III? 1962 1964 1966 1959.
quines alineacions hi ha en la planta de un traçat ferroviari? terraplè-trinchera corbes-rampes pendents-rectes corbes-rectes.
quan el traçat ferroviari passa per sota de un altre infraestructura s'anomena? pas superior pas inferior pas a nivell pas elevat.
que es el gàlib? deformació accidental dels carrils element que delimita 2 cantons secció lliure d'obstacles per la que circulen els trens part mòbil del desviament.
les parts del carril són? cap-ànima-base cap-perfil-peu cap-ànima-patí ànima-patí-suport.
per la seva flexibilitat encara es fan servir travesses de fusta, en quins llocs? túnels i estacions antigas túnels i vies mortes aparells de via i baixadors atrotinats túnels i aparells de via .
per donar una compressió adicional a les travesses de formigó s'emplea el proces de? pretensió o distensió pretensió o postensió postensió o contracció pretensió o dilatació.
quan un tren continua circulant per la via normal de circulació es diu que circula per? via desviada via directa contravia via de pas.
el traçat de una linia ferroviaria es fonamenta en dos aspectes principals desmunt i terraplè planta i alçat superestructura - infraestructura pendents i rampes.
aparell de via que permet l'encreuament de dues vies i el desviament a qualsevol de les 4 direccions posibles? travessera de unió simple escapament creuament travessera d'unió doble.
hi ha dos tipus de fre d'estacionament segons el seu accionament electric-automatic manual-electric manual-pneumatic manual-automatic.
aparell on s'inserten els mànecs dels eixos? caixa de greix placas de guarda bastidor suspensió secundaria.
el encreuament està format per? cor-llacuna-contracarrils-tirants cor-potes de llebre-llacuna-agulles cor-llacuna-potes de llebre-contracarrils cor-llacuna-potes de llebre-contraagulles.
quan la caixa de un vehicle ha de permetre encabir els elements de tracció, generadors, compressor, així com la càbina de conducció estem parlant de? automotor u.t locomotora cotxe motor.
en sentit descendent les vies situades a la dreta tindràn numeració? alterna (senar-parell) senar parell aleatora.
per tal de reduir la resistència que el conjunt de la via ofereix als trens, en cobres s'aplica? gàlib entrevia sobreample peralt.
quants amples de via te FGC? 4 2 3 1.
les vies situades a l'esquerra de la via 2 en sentit ascendent del quilometratge tindràn numeració? senars parells aleatoria alterna.
s'anomena tren ascendent: el que circula en el mateix sentit del quilometratge de la linia el que circula en sentit contrari del quilometratge de la linia.
Denunciar test Consentimiento Condiciones de uso