option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: 3.4 OAC "Test 3"
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
3.4 OAC "Test 3"

Descripción:
3.4 OAC "Test 3"

Autor:
D01 2023
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación:
10/06/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 23
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quan NO es considera que un atestat està resolt: Detenció in fraganti de l'autor. Recuperació dels objectes sostrets encara que no tinguem identificat o detingut a l'autor. Recuperació del vehicle en cas de robatori / furt d'ús de vehicle.
Quines dades són necessàries per determinar l'identitat d'una persona com autora: A. Nom i cognoms. B. Data i lloc de naixement i/o document d'identificació. C. Totes els requisits d' A i B.
Quina funció té el secretari de l'atestat Decidir i ordenar tot el que s'ha de fer en l'atestat. Anar a buscar i portar-li a l'instructor tot el que aquest li demani per facilitar-li la feina. Redactar materialment l'atestat.
Quina és la definició de testimoni: És una persona física, aliena al procés. És una persona física o jurídica no aliena al procés. És una persona física que pateis els efectes o greuges dels fets il·licits determinats.
Quina d'aquestes diligències NO és una diligència essencial: Diligència de lectura de drets a la persona detinguda. Diligència de sol·licitud d'Habeas Corpus. Diligència de telefonema.
Quina d'aquestes formes pot iniciar un atestat; Diligència deixant sense efecte una detenció. Compareixença- Diligència d'identificació d'autor.
Quan es pot realitzar un tríptic o denúncia ràpida: Quan s'hagin d'incloure dades sobre els autors d'un fet i s'hagi vist a l'autor. Quan s'ha de fer una relació detallada del succeït o dels objectes sostrets. Quan no es disposi de dades sobre els presumptes autors, no s'hagi de recollir cap objecte, ni s'hagi de fer un complex relat dels fets o descripció acurada dels objectes perquè aquests siguin de gran valor.
Podem procedir penalment directament a nivell policial pel delicte de fals testimoni: Sí, podem procedir a la seva detenció durant la instrucció de les diligències si observem que no diu la veritat. No, ja que aquest delicte es comet quan el testimoni no diu la veritat en causa judicial, és a dir, en el decurs d'unes diligències judicials. No, ja que, no es pot procedir sinó després de sentència ferma o interlocutòria ferma en la qual quedi provada la denúncia falsa.
La minuta policial que és: És una diligència essencial de l'atestat. És una diligència de tràmit de l'atestat. És un document annex de l'atestat.
Quins drets té el detingut menor d'edat que en canvi NO té el major d'edat: A. Dret a entrevistar-se abans de la declaració amb el seu advocat. B. Presència durant la declaració d'algun dels pares, tutors o guardadors de fet o de dret del menor. C. A i B són correctes.
Quina és la definició d'acta: La opinió manifestada per algú sobre allò que li ha succeït i que no està contrastada La constatació per escrit d'un fet concret, deixant per escrit allò que aprecien els sentits, el que s'escolta, el que es veu o el que es fa. És aquella diligència indispensable en qualsevol atestat.
La persona que es trasllada a comissaria a efectes d'identificació pot demanar "un habeas corpus": No, ja que no es troba detinguda. Si, ja que en aquells moments es pot entendre que es troba privada de llibertat deambulatoria. Si, però només pot demanar-ho a través del seu advocat.
Quins drets té la persona identificada a dependències policials: A. Que se li comuniqui a la persona que designi la seva situació i el lloc on es troba i quin és el motiu de la seva identificació. B. Que l'actuació policial no es perllongui més de l'estrictament necessari. C. A i B són correctes.
Que és la diligència de tramesa: És la diligència que tanca el cos de l'atestat i és de caràctes essencial És una diligència de tràmit que es pot fer a vegades i d'altres no. És una diligència poc important dintre del cos de l'atestat.
Quins són els llibres propis de l'OAC Llibre registre de novetats i llibre registre de fets denunciats. Llibre registre de telefonemes i llibre registre d'identificació. Llibre registre de telefonemes i llibre registre de denuncies. Llibre de denúncies administratives i llibre de registre d'identificació.
El cos de l'atestat el formen A. Diligència d'inici/compareixença + diligències + annex B. Diligència d'inici/compareixença + diligències C. Annexos de l'atestat. D. B i C són correctes.
L'aplicació informàtica NIP tramitació ens permet Fer denuncies per fets penals Contestar requeriments de l'autoritat judicial Consultar antecedents de persones Totes les respostes són correctes.
Una declaració d'un ciutadà És una compareixença si no es troba a l'inici de l'atestat Es redacta sempre un acta Cal agafar-la amb prespencia de lletrat Cap de les respostes és correcte.
Quin és l'ordre correcte de les diligències: Diligència d'informe policial, participació, antecedents i tramesa. Diligència d'inici, de participació, de tramesa i antecedents. Diligència d'informe policial, participació, tramesa i antecedents. Diligència d'inici, antecedents, tramesa i participació.
La minuta policial amb detingut es: Un document annex que s'adjunta a les diligències policials. Una diligència essencial en qualsevol atestat policial Si comporta l'inici d'un atestat policial es posarà davant de totes les altres diligències policials Cap resposta és correcta.
L'atestat policial processalment es considera: Una prova reconstituïda Els atestats policials no tenen valor processal Són considerats una denúncia i han de ser ratificats en el moment del judici oral Són considerants una denúncia.
Com s'inicia un atestat ampliatori, d'un atestat que ja ha estat tancat? Iniciarem l'atestat amb una compareixença de l'instructor de les diligències. Cap de les respostes és correcta. Un atestat ampliatori sempre s'iniciarà amb una diligència d'inici per ampliatòries. No es pot iniciar un atestat ampliatori d'un altre ja ha estat tancat.
en el moment de rebre una denúncia quina d'aquestes qüestions, són essencials a demanar al denunciant' descripció de l'objecte sostret Valor de l'objecte sostret Existència d'assegurança totes són correctes.
Denunciar Test