option

A.4

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
A.4

Descripción:
Àmbit sociolingüístic

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
20/12/2020

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 40
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
El "Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana" és una obra de: Joan Coromines. Borja Moll. Enric Valor. Gabriel Ferrater.
Qui va escriure la crònica que narra els fets succeïts des de Jaume l fins a Alfons el Benigne? Bernat Desclot. Jaume l. Ramon Muntaner. Pere Ill.
Quin d'aquests autors no pertany a la Renaixença? A. Turmeda. J.Verdaguer. B. Aribau. A. Guimerà.
El poble comença a parlar el català cap al segle: VIII. IX. X. XI.
Ausiàs March s'associa al gènere de: Prosa. Narrativa. Novel·la. Poesia.
"Els Usatges de Barcelona" és un text de tipus: Literari. Poètic. Jurídic. Històric.
El 1892, la Unió Catalanista promou: Memorial de greuges. Bases de Manresa. Lliga regionalista. Mancomunitat de Catalunya.
L'aranès és una variant del: Gascó. Basc. Occità. Llombard.
La llei de l'aranès és de l'any: 1983. 1992. 2008. 2010.
A quina d'aquestes regions franceses es parla el català? Occitània. Rosselló. Bretanya. Llenguadoc.
Esconsidera l'Edat d'Or de la llengua i la literatura catalana el segle: XII. XIII. XIV. XV.
Quines llengües parlaven els habitants de la península Ibèrica abans de l'arribada dels romans? Fenici. lberobasc, cèltic i fenici. Àrab. Grec i cèltic.
13. Com es coneixen les aportacions lèxiques de les llengües germàniques posteriors a l'arribada dels romans? Romanització. Substrat. Superstrat. Variants.
En quina data es va instaurar la II República? 1917. 1931. 1936. 1945.
Les llengües que provenen del llatí s'anomenen: Romanes. Romàntiques. Romàniques. Romanitzades.
Les aportacions lingüístiques de les llengües anteriors a la romanització s'anomenen: Superstrat. Substrat. Adstrat. Dialecte.
El mot "al·lot" és propi del dialecte: Alguerès. Balear. Rossellonès. Valencià.
El mot "prompte" és propi del dialecte: Lleidatà. Valencià. Rossellonès. Alguerès.
Qui és el primer autor a escriure textos científics en català? B. Desclot. A. March. R. Muntaner. R.Llull.
Quin d'aquests no és un dialecte del català? Aranès. Alguerès. Rossellonès. Lleidatà.
En quin article de l'Estatut es reconeix l'oficialitat de l'aranès a Catalunya? 2. 6. 10. 12.
El mot "padrílina" és propi del dialecte: Alguerès. Balear. Rossellonès. Lleidatà o nord-occidental.
L'Aran va passar a formar part de la corona catalanoaragonesa l'any: 998. 1175. 1316. 1524.
El mot "xic" és propi del dialecte: Alguerès. Balear. Rossellonès. Valencià.
El Diccionari Català - Valencià - Balear és obra de: a) P. Fabra. b) J.Coromines. c) A. M. Alcover. Són correctes a) i c).
En quina d'aquestes comarques es parla el català central? Anoia. Segarra. Urgell. Pla d'Urgell.
Qui es considera el primer novel·lista modern català? J.Verdaguer. N. Oller. A. Guimerà. B.Aribau.
La situació lingüística consistent en la convivència de dues llengües utilitzades en àmbits i funcions diferents s'anomena: Bilingüisme. Plurilingüisme. Polilingüisme. Diglòssia.
Quin o quins d'aquests són graus de formalitat que marquen el discurs d'un parlant? Vulgar. Colloquial. Culte. Totes són correctes.
A Perpinyà es parla el català: Central. Oriental. Occidental. Afrancesat.
El llatí popular va ser portat a Catalunya per: Eclesiàstics i predicadors. Trobadors. Soldats i mercaders. Artistes.
Quina època històrica anterior reivindica el Romanticisme? Prehistòria. Antiguitat. Edat mitjana. Edat moderna.
Quina de les següents afirmacions és falsa? Segons l'EAC l'aranès és llengua oficial a Catalunya. Segons l'EAC el català és la llengua pròpia de Catalunya. Segons l'EAC el català és la llengua oficial de Catalunya i també ho és el castellà. Totes les afirmacions anteriors són verdaderes.
La varietat estàndard o comuna d'una llengua és la que: Permet la intercomprensió de les altres varietats d'una llengua. És una varietat supradialectal. S'ensenya a les escoles i la utilitzen els mitjans de comunicació. Totes són correctes.
Qui és l'autor de "Lo Somni"? Anònim. B.Metge. Jaume l. J. Martorell.
Quina data marca l'inici simbòlic de la Renaixença? 1883. 1833. 1716. 1848.
Qui va redactar les modernes normes ortogràfiques de la llengua catalana? P. Fabra. J. Coromines. E. Prat de la Riba. J.Pujol.
A Tortosa es parla el català: Central. Oriental. Occidental. Meridional.
Quina de les següents obres va ser escrita per Ramon Llull? "Lo somni". "Blanquerna". "Usatges de Barcelona ". "Curial e Güelfa".
L'alguerès es parla a una ciutat de: Mallorca. Còrsega. Sicília. Sardenya.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor