Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEACTIC MITJA

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
ACTIC MITJA

Descripción:
Competència 4

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
19/10/2020

Categoría:
Otros

Número preguntas: 29
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Escull les correctes, Combinació de correu amb word Si creem sobres i etiquetes les dades del remitent seran les mateixes en tots ells, però el destinatari i la seva adreça seran dades diferents Si creem mailing, missatges electrònics i faxos hi haurà un contingut comú a tots ells, però cadascun contindrà informació específica de cada destinatari, per exemple, les dades personals En fer una combinació de correu necessitarem crear un document principal, aquest document albergarà el text fix i els camps variables, que prendran els diferents valors de la font de dades En una combinació de correu, els camps seleccionats de la font de dades contindran la informació variable de cada document creat, és a dir, cada registre de la font de dades donarà lloc a un document Totes són correctes.
Eliminació de tabulacions,escull les correctes Arrosseguem fora del regle manualment la marca de tabulació que prèviament haguem escrit No podem eliminar les tabulacions predefinides Format > Paràgraf > Tabuladors > Suprimeix Insereix> Tabuladors > Suprimeix.
Relaciona, tabulacions. 1 2 3 4 5.
Plantilles, escull les certes Poden crear una plantilla basada en un document existent No podem crear una plantilla basada en una de ja existent Podem crear una plantilla partint d'un document buít Per crear una plantilla només és necessari desar-lo com a plantilla Podem obrir una plantilla nova des del menú Fitxer> Nou> Plantilles i documents.
Cerca avançada, escull les correctes Si busquem la paraula aparta i no està seleccionada l'opció Només paraules completes trobarà les paraules apartament i apartat No podem cercar un espai en blanc Podem indicar si busca a tot el document des del cursor cap avall o des del cursor cap amunt No podem fer una cerca de text amb un format específic.
Determina quines són les correctes en relació a la cerca avançada Podem cercar una lletra, un signe, una paraula, una frase o un text complet a un document L'opció marcatge de lectura senyala l'aparició del text cercat a tot el document No podem distingir majúscules i minúscules en una cerca Podem cercar un salt de pàgina L'opció "Cerca a" ens permet indicar si la cerca és en tot el document o només en una selecció.
Observa la imatge i escull les correctes La "o" és una lletra de caixa alta Per inserir la "o" hem anat al menú Inserció i hem triat l'opció Lletra de caixa alta Per inserir la "o" hem anat al menú Referències i hem triat l'opció Lletra de caixa alta Es pot inserir una lletra capital al marge del document Al configurar la "o" de la imatge hem definit que ocupi quatre línies.
Escull la correcta per realitzar una cerca avançada Menú Referències> grup cerca > Cerca avançada Menú Visualització > grup altres> Cerca> Cerca avançada Menú Inici> grup Edició > Cerca > Cerca avançada.
Ordena les accions per tal de definir el català com a llengua de correcció predeterminada Fem clic a la llengua Escollim català Fem clic a la fitxa Revisió Fem clic a Defineix la llengua de correcció Fem clic a D'acord Triem el grup de llengua.
Escull les correctes: Podem instal·lar i configurar el corrector ortogràfic i gramatical des de la fitxa Referències, grup de llengua, Llengua Des de Llengua podem instal·lar el corrector ortogràfic fent servir l'opció Preferències de Llengua Per afegir un nou corrector ortogràfic i gramatical ho fem des del botó Afegeix, després de seleccionar l'idioma de la llista desplegable, que pot ser Català o Castellà Dels diccionaris instal·.lats podem suprimir els que no ens interessin amb el botó Suprimeix i configurar un corrector predeterminat amb el botó Configuració per defecte.
Modificació d'una taula, escull les correctes: Podem ajustar automàticament, per exemple la mida de les cel:les al seu contingut o a l'amplada de la finestra, amb l'opció del menú contextual Ajusta automàticament Podem combinar diverses cel·les, tant horizontalment com verticalment, amb l'opció del menú contextual Divideix cel·les No podem canviar la direcció del text d'una cel·la si la taula té més de dues files Podem moure la taula pel document utilitzant el quadre controlador de taula i arrossegant-lo a la posició escollida Podem alinear la taula horizontalment, a l'esquerra, al centre o a la dreta, amb l'opció del menú contextual Propietats de la taula, dins la pestanya Taula, secció Alineació.
Escull la correcta Podem inserir una taula dins d'una altra taula Podem modificar l'alineació del contingut d'una cel·la, tant verticalment com horizontalment Podem dividir una cel·la en diverses files i columnes amb l'opció del menú contextual Divideix cel·les Totes les respostes són correctes.
Escull la correcta Les tabulacions marquen posicions fixes on es desplaça el cursor quan premem el Tabulador Una tabulació és la distància al marge del text Una tabulació és la separació que hi ha entre línies o paraules, sempre que sigui de més d'un espai.
Tabulacions, escull les correctes La tabulació dreta és la predeterminada En la tabulació esquerra el que escrivim a la posició del tabulador se situarà a partir de la tabulació cap a la dreta En la tabulació centre el que escrivim a la posició del tabulador se situarà centrat en al posició de tabulació En la tabulació dreta el que escrivim a la posició del tabulador se situarà a partir de la tabulació cap a la dreta La tabulació decimal s'utilitza només per a nombres amb decimals. El que escrivim a la posició del tabulador se situarà alineat respecte la posició de la coma decimal.
Relaciona Primera línia Francesa Esquerra Dreta.
Ordena per inserir una secció nova Feu clic a secció Introduïu un nom per a la secció en el quadre Feu clic a Insereix Trieu el menú Insereix Feu clic a la part del document on vulgueu inserir una secció nova, o bé seleccioneu el text que vulgueu convertir en secció Quadre secció nova Definiu les opcions per a la secció.
Determina la resposta correcta, com fem visible la barra d'eines de dibuix? Menú Insereix> Imatge > Eina Dibuix Menú Visualitza > Barres d'eines > Dibuix Menú Edita > Dibuix > Barra d'eines.
La manera correcta de crear una nova taula és ... Inserint-la definint el nombre de files i columnes Dibuixant-la a mà amb l'eina llapis Inserint una taula predefinida Totes són correctes.
Quina és la forma correcta de crear la taula? Menú Inserció > grup taules > Taula (A) Menú Taula > Insereix > Taula (B) Menú Eines > Taula > Insereix (C) La A i la B són correctes La B i la C són correctes.
Relaciona Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V Ctrl+ F Ctrl+W.
Numeració i pics, escull la correcta Per configurar-los hem d'escollir l'opció Pics i numeració del menú Format Només hi ha dels tipus boletes o numeració No podem inserir imatges com a pic.
Relaciona Ctrl+O Ctrl+S Ctrl+P Ctrl+Q Ctrl+Z.
Escull les correctes, inserció d'imatges Quan inserim una imatge, aquesta s'incrusta al document, de manera que és independent de l'arxiu, si aquest s'esborra o es mou, la imatge es veurà afectada Si a l'hora d'inserir una imatge, escollim l'opció Enllaça-ho a un fitxer, no s'incrusta sinó que està vinculada amb l'arxiu, de manera que si l'arxiu es modifica, aquesta modificació es veurà reflectida en la imatge del document La icona àncora ens permet deixar fixa una imatge en un paràgraf La icona àncora ens permet bloquejar una imatge per tal que no se li pugui canviar la mida Si a l'hora d'inserir una imatge, escollim l'opció Enllaça-ho a un fitxer, quan l'arxiu d'imatge s'esborra o es mou de la seva ubicació original, la imatge del document es mostra com era originalment, sense haver experimentat les modificacions efectuades.
Si volem inserir una tabulació al centímetre 3 i una altra al centímetre 6... Farem clic amb el botó esquerre del ratolí sobre els centímetres 3 i 6 Escollirem el menú Insereix, opció tabuladors, posarem un 3 i farem clic a Defineix, també hi posarem un 6 i farem un clic a Defineix Escollirem el menú Referències, farem clic al botó Tabuladors, a l'opció Posició del Punt de tabulació posarem un 3 i farem un clic a Defineix, també hi posarem un 6 i farem clic a Defineix Escollirem el menú Paràgraf, farem clic al botó Tabuladors, a l'opció Posició del Punt de tabulació posarem un 3 i farem clic a Defineix, també hi posarem un 6 i farem clic a Defineix.
Escull les opcions que es duen a terme a través del menú format Caràcter Paràgraf Paràgrafs amagats Salt manual Taula Columnes Pàgina.
Una de les possibles maneres de configurar una sagnia és... Fent doble clic al regle i escollint la pestanya Sagnats Fent clic amb el botó dret al regle i escollint l'opció sagnats Menú Eines > Paràgraf > Sagnats.
Observa la imatge i relaciona Icona 1 Icona 2 Icona 4 Icona 7.
Observa la imatge i escull les correctes La icona 5 mostra els estils de llista La icona 6 canvia els formats de visualització La icona 2 mostra els estils de paràgraf El número 8 obre un desplegable d'estils alternatius El número 8 permet ordenar la llista d'estils escollits.
Format automàtic, escull les correctes Tenim dues versions de format automàtic, l'autoformat i les plantilles El format automàtic mentre s'escriu és una correcció automàtica que va fent el programa en base a les preferències configurades L'autoformat no es pot aplicar a un document o text ja existent Per configurar les opcions del format automàtic hem d'anar al menú Eines > Opcions de correcció automàtica Una de les opcions del format automàtic és que reconegui les URL.
Denunciar test Condiciones de uso