option
Mi Daypo

actic mitja

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
actic mitja

Descripción:
Competència 5

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
20/10/2020

Categoría:
Otros

Número preguntas: 16
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Escull les correctes, histograma El triangle negre de l'esquerra ens defineix el valor més lluminós de la imatge Si augmentem el valor del triangle negre, desplaçant-lo cap a la dreta, la imatge guanya en contrast El triangle blanc ens defineix el valor més fosc de la imatge Si desplacem el triangle blanc cap a l'esquerra aconseguim augmentar la lluminositat de la imatge Si movem el triangle gris cap a la dreta la imatge guanya en lluminositat.
Escull les correctes L'efecte amplifica canvia el volum de l'audio seleccionat. Podem fer l'amplificació donant-li la mesura en decibels o marcant el pic d'amplitud que volem L'efecte Bassboot potencia les freqüències altes L'efecte Canvia el To provoca el canvi de to variant la velocitat de reproducció, aquest canvi provoca una "distorsió" del so segons augmentem o disminuïm la freqüència L'efecte Eco crea un efecte d'eco repetint la part seleccionada segons el temps de retard que li marquem.
Escull les correctes, tractament de so Amb una resolució de 16 bits és possible quantificar una mostra amb 65.536 magnituds diferents. Si tenim dos canals, estereo, caldran llavors 32 bits per mostra per a una freqüència de mostreig de 44,1 kHz La resolució es mesura en mostres de so per segon, hertz (HZ), i és la velocitat amb què es capturen mostres de so. Aquesta captura és necessària per convertir el so analògic en digital. Cal tenir en compte que l'oïda humana és sensible a ones sonores de freqüències dins del rang de 20 HZ a 20 kHZ.Per tant, a partir de certes freqüències l'oïda humana és incapaç de diferenciar unes freqüències d'unes altres La freqüència és el nombre de bits amb que es quantifica cada mostra de so, o dit d'una altra manera, el nombre de bits necessaris per emmagatzemar cada mostra 44,1 kHz és l'estandard de freqüència del CD d'audio.
Escull la correcta El format Gif no suporta animacions El nivell de qualitat del format JPEG és equiparable al del format TIFF El nivell de qualitat del format RAW és equiparable al del format TIFF.
Relaciona DVD+R DVD+RW DVD-R DVD+R DL DVD-RW DVD-ROM DVD-R DL.
Com podem modificar la mida d'una imatge per tal que pesi menys? Imatge > Escapa la Imatge Imatge > Transforma Imatge > Escala la imatge.
Relaciona AAC TIFF MP4 MP3 RAW MPEG WMA AVI JPEG.
Escull la correcta El contrast és el grau de lluminositat d'una imatge El contrast incrementa el canvi de lluminositat entre les zones més fosques o més clares d'una fotografia, simulant, a la vegada, un millor enfocament i claredat d'imatge Per modificar els nivells de brillantor i constrast hem d'anar al menú Filtres > Brillantor- contrast.
Formats gràfics, escull les correctes El format GIF és un format àmpliament utilitzat a les webs, tant per imatges com per a animacions El format PNG s'ha concebut com a substitut del format GIF, ja que és un format lliure, incrementa la profunditat del color fins arribar als 24 bits i suporta animació En el format BNP s'emmagatzemen imatges de fins a 24 bits amb pèrdua, per tant la mida dels arxius en aquest format és considerablement baixes El format EPS és molt utilitzat al sector de la impressió professional i és un dels estàndards juntament amb el format TIFF al món de l'autoedició El format GIF només permet utitlitzar un màxim de 256 colors, profunditat de color de 8 bits.
Relaciona UFRaw VLC Media Player GIMP Audacity FreeRip BSplayer Photoshop.
Tipus de models de colors, escull les correctes El model de color CMYK és un model que tracta individualment els senyals dels colors vermell, verd i blau Els monitors dels ordinadors i altres pantalles similars com les de televisió utilitzen el model de color RGB per reproduír els colors El model RGB és el model utilitzat per la indústria gràfica de la impressió El model de color RGB és un sistema de color additiu, és a dir, que s'ultilitza en sistemes que emeten llum directament d'una font determinada El model CMYK és un model de colors substractiu, en oposició al RGB, ja que quan la llum xoca contra la superfície d'un objecte, aquest absorbeix unes longituds d'ona i en reflecteix altres, i són precisament les longituds d'ona que reflecteix les causants del color.
Determina la correcta Podem configurar les opcions de l'editor d'audio des del menú Edita> Preferències. A la pestanya E/S audio, hem d'indicar el dispositiu que utilitza el nostre ordinador per reproduir i gravar l'audio, a més dels canals que utilitzarem, 1 (mono) per a veu i 2 (estèreo) per a música Des de la pestanya Qualitat indicarem la freqüència de mostreig i la resolució. Els valors per defecte, 32 Hz i 44.100 bits, són adequats per a qualsevol tipus de tractament d'audio Des de la pestanya Formats de fitxers, configurarem el tipus de format de sortida en què es desarà l'arxiu d'audio, tant si es tracta d'un format sense compressió ni pèrdua, com l'MP3, com d'un format amb compressió i pèrdua com el WAV.
Eines de control d'un programa de tractament d'audio Si activem l'eina de selecció d'audio i col·loquem el cursor i l'arrosseguem, podrem seleccionar una part d'una pista El mode multieina realitza les funcions de l'eina de selecció i de l'eina d'envolupant segons si el cursor està a sobre de la pista o a sobre de les línies d'amplitud de so L'eina envolupant permet variar l'amplitud en cada punt de la línia de so Amb l'eina de desplaçament en el temps podem variar la posició de les pistes en relació amb el temps L'eina de dibuix permet variar l'amplitud del so a partir de diferents punts de control que podem col·locar.
Alhora de plantejar-nos l'ús d'un format d'imatge i una resolució... Hem de tenir en compte quin dispositiu generarà la imatge Hem de tenir en compte quin programa utilitzarem per editar-la Hem de tenir en compte com anomenarem la imatge Totes són correctes.
Escull les correctes Una imatge està formada d'un conjunt de píxels Com menys píxels té una imatge, més detallada és La mida i els bits que ocupa una imatge depèn del nombre de píxels que té la imatge i de la quantitat d'informació necessària per poder representar el color d'un píxel No tots els píxels d'una imatge són de la mateixa mida La resolució d'impressió d'una imatge es mesura en píxels.
Una imatge que té una mida de 2100x2050 píxels té una resolució de... Aproximadament 2 megapíxels Aproximadament 3 megapíxels Aproximadament 4 megapíxels.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor