Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEActic mitja

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Actic mitja

Descripción:
Competencia 1

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
02/10/2020

Categoría:
Otros

Número preguntas: 53
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Escollir certes (Fòrums) Els missatges escrits amb lletres majúscules es consideren de contingut important i es llegeixen prioritàriament Cal intentar no fer preguntes que ja hagin estat plantejades i resoltes anteriorment Es important titular de forma descriptiva cada nou fil de conversa Al col·lectiu del fòrum no li fa res si un fil de conversa es desvirtua, ja que és quelcom natural a totes les converses La mala ortografia s'accepta Les firmes i els avatars de dimensions desproporcionades són un privilegi que només els participants més antics poden tenir .
Escollir certes (Fòrums) No s'han de crear fils de conversa en una secció que no es correspon amb la seva temàtica Els comentaris de caire sexista, violent o racista poden ser motiu d'expulsió No està ben vist que la mateixa persona escrigui molts missatges seguits al mateix fil de conversa Acompanyar els missatges amb imatges resulta molest a la resta de participants.
Ordena les accions per fer una compra en línia Triar el mode de pagament Ordenar que comenci el procés de compra Entrar en la pàgina web de la botiga Pagar Afegir productes al carretó Triar mode de enviament.
E-learning o formació presencial Limitació d'horari i d'espai Ritme propi d'aprenentatge Facilita l'autonomia de l'estudiant i el bon aprofitament del temps Necessitat de seguir el ritme formatiu del grup Permitir accedir a un gran volum d'informació que facilita l'aprenentatge Gran ventall d'eines de comunicació síncrona i asíncrona Comporta gastos de desplaçament Facilita la formació a persones amb dificultat de moviment.
Possibilitats que ens ofereix internet Són inmenses i en constant desenvolupament Estan limitades a un espai físic concret No inclouen la comunicació i interacció entre les persones Permeten produïr i consumir tot tipus d'informació multimèdia.
Comerç electrònic Certes Tenim dret a ser informats prèviament per l'empresa de comerç electrònic del preu, la forma de pagament, les modalitats d'enviament de tots els béns i serveis comercialitzats Tenim dret a la substitució o reparació dels productes que imcompleixen el contracte, de manera gratuita per al consumidor, sense incloure les despeses d'enviament L'Agència Catalana d'internet, www.catinternet.cat, s'encarrega d'assegurar els drets i deures dels consumidors electrònics a Catalunya Tenim dret a no facilitar les dades personals que no siguin necessàries per a la transacció en tots els casos.
Marcar les certes Molts mitjans de comunicació presenten fòrums de debat on els lectors debaten sobre les diferents notícies publicades No és necessari registrar-se per accedir a un fòrum No és necessari registrar-se per debatre i opinar a un fòrum Als blogs no es pot estblir un diàleg autor/lector.
Determina la resposta correcta en relació als gestors de descàrrega Permeten realitzar descàrregues programades Les descàrregues s'han de fer d'una en una i en un ordres prèviament programat Mai estan integrats en navegadors ja que són programari independent.
Escull les correctes: Administració electrònica Comporta un estalvi de temps en gestions burocràtiques perquè no fa falta el desplaçament Permet que el ciutadà conegui en alguns moments l'estat dels seus processos administratius No redueix els terminis d'espera Té molta varietat de dispositius d'accés com l'ordinador o el PDA, encara que els telèfons mòbils encara no estan preparats perquè no són segurs del tot Redueix l'impacte ambiental.
Codis QR Habitualment un codi QR és de color negre amb el fons blanc, encara que pot tenir qualsevol altre color, tant en primer pla com de fons No és possible incloure una imatge en un codi QR Hi ha codis QR estàtics i dinàmics Es poden modificar un cop creats, a més ofereixen funcions per calcular estadístiques d'escaneig (el nombre i el lloc dels accessos) Cada codi QR té una capacitat d'emmagatzematge màxima que depen de la versió del codi usat (cada versió superior suposa més capacitat d'emmagatzematge), del tipus de dada a codificar (numèrica, alfanumèrica o binària) i del nivell de correcció d'errors (més nivell de correcció, més capacitat d'emmagatzematge) Els codis QR tenen 4 nivells de recuperació de dades (L;M;Q;H). El nivell de recuperació a triar depèn de l'entorn on se situarà el codi QR (més o menys possibilitat de danyar-se o embrutar-se) Augmentar el nivell de correcció d'errors implica disminuir la quantitat de dades que es poden emmagatzemar al codi QR Es poden utilitzar els codis QR com a porta d'entrada als dispositius mòbils i introduir un codi maliciòs sense el coneixement de l'usuari.
Internet de les coses Certes La formen una xarxa de dispositius intel·ligents que permeten connectar persones amb coses i coses amb coses mitjançant internet , de manera que pugui haver-hi una interacció mútua La formen els dispositius tecnològics dissenyats per portar a sobre com un accessori més, peça de roba o complement, que interactua amb l'usuari o amb altres dispositius En principi, tots els objectes que formen part de la nostra vida diària són susceptibles de connectar-se a internet Es basa en la idea de dotar d'intel·ligència els objectes quotidians afegint-hi sistemes de comunicació i sensors També s'aplica als components de les màquines (cotxes, avions, etc..).
Ordena les accions necessàries per convertir les dades massives en coneixement Realitzar-ne les transformacions pertinents (eliminació, conversió, canvi de format,... Extreure-les del seu orígen Analitzar-les mitjançant el procés de mineria de dades (data mining) Recollir-les en un mateix lloc (base de dades o magatzem de dades: data warehouse).
Característiques comunes que pertanyen als objectes de l'internet de les coses Tenen una adreça IP Estan dissenyats per portar a sobre com un accessori més Tenen capacitat d'intercanviar informació de manera automàtica sense necessitat d'intervenció humana Són dispositius de mida petita.
Etiqueta: conjunt de regles d'aplicació al correu electrònic, respostes correctes Utilitzar el camp assumpte del correu. Resumir el contingut del missatge en poques paraules En cap cas enviar arxius adjunts. Si cal enviar-los, farem servir un altre servei No enviar ni reenviar correus no desitjats Abstenir-se de fer publicitat que no hagi estat prèviament acceptada, ni tampoc enviar correus en cadena Cal saludar al principi del missatge i acomiadar-se al final Utilitzar les majúscules i les minúscules correctament Utilitzar la còpia oculta en enviaments massius Ser breus i concisos.
Característiques que defineixen els mitjans socials Ofereix comunicació massiva en temps real i en ambdues direccions És possible personalitzar i adaptar les eines utilitzades La majoria d'eines són de pagament Les eines són d'us intuitiu, de manera que la majoria d'usuaris poden fer-les servir Els continguts poden ser actualitzats i consultats en tot moment Tènen una audiència global.
Ordena les fases que normalment abasta un projecte de mineria de dades Selecció de variables: seleccionar les dades més representatives Interpretació i avaluació: validar el model de coneixement Filtrar les dades: preparar les dades per ser tractades Extracció de coneixement: obtenir un model de coneixement.
Camps on es poden aplicar l'internet de les coses Habitatges intel·ligents: estalvi de recursos, seguretat i confort Cotxes intel·ligents: programació i monitoratge a distància Fàbriques intel·ligents: monitoratge centralitzat i automàtic en temps real de la maquinària Ciutats intel·ligents: conscients del seu entorn, ajudaran a reduïr residus,millorar la eficiència energètica i el medi ambient, gestionar amb eficàcia el transport i controlar infraestructures urbanes.
Codis QR , certes Text pot ser normal o codificat Adreça web. Ens conecta amb una pàgina web Correu electrònic (destinatari, assumpte i missatge) Permet enviar un correu en llegir el codi Número de telèfon que, en llegir-lo, estableix la comunicació Dades de contacte per incloure l'agenda.
Codi QR, Certes Codi que reprodueixi, per exemple, un vídeo de You Tube Dades de geolocalització per marcar un punt, per exemple a Google maps Dades de data i hora i descripció d'un esdeveniment que s'afegeixen al calendari en llegir-lo Un arxiu d'un màxim de 1024 kb Dades de connexió a una xarxa wifi Una targeta de visita amb informació de contacte.
El procés que permet detectar la informació a partir d'un gran conjunt de dades és: Data warehouse Big data Data mining Data solution.
Diferents mitjans per llegir un codi QR. Escull les correctes: Un dispositiu mòbil (amb camera de fotos i el programa de lectura de codis QR) Un ordinador de sobretaula amb escàner o càmara web i el programa de lectura de codis QR Un navegador web, amb l'extensió corresponent instal·lada per llegir codis QR, sense necessitat de tenir un escàner Una eina en línia sense necessitat de tenir cap programari instal·lat, ni maquinari ni captura d'imatge Un arxiu d'imatge.
Procés que utilitza diferents processos d'anàlisi automàtica per poder trobar patrons repetitius, tendències, seqüencies, associacions o regles que expliquin el comportament de les dades, que ens permetin comprendre el que ens volen dir Data warehouse Big data Mineria de dades Data solution.
Passos per generar un codi QR amb una eina en línia Omplir les dades corresponents al tipus de dades seleccionades Seleccionar la mida del codi QR Seleccionar la mida màxima de l'arxiu generat Instal·lar el programa Sel·leccionar el tipus de codi QR a generar Sel·leccionar el tipus d'arxiu d'imatge que contindrà el codi QR: PNG, JPG, ENS, .... Sel·leccionar el nivell de correció d'errors Sel·leccionar, opcionalment, una imatge per incloure com a logo al codi QR.
El procés que dona sentit a les dades massives, les fa útils mitjançant la seva anàlisi i, per tant, permet l'aplicació pràctica de les dades recollides Data warehouse Big data Data mining Data solution.
Aplicacions de la mineria de dades Predicció de pagament de prèstecs. Anàlisi de clients per a la creació d'ofertes personalitzades. Detecció de fraus en l'ús de la targeta de crèdit Identificar patrons i hàbits de compres dels clients De l'anàlisi del comportament dels usuaris a la web, se'n poden deduïr els seus gustos, quins productes prefereixen, quan solen comprar, que solen consultar, etc... De l'anàlisi de les dades dels pacients i el seu diagnòstic, se'n poden deduïr patrons que poden ser utilitzats per al diagnòstic en altres pacients. Segmentació de pacients per a una atenció més eficient segons el grup Construcció de bases de dades multidimensionals Extracció de models de cost, producció i qualitat. Publicitat personalitzada Predicció meteorològica. Predicció de terratrèmols. Aplicada a les nostres dades personals, pot ser utilitzada per realitzar un mal ús del resultat de l'anàlisi que se n'obtingui, contra persones concretes o col·lectius, per exemple, fent-ne un ús discriminatori. Per tant, els usuaris han de ser curosos a l'hora de compartir qualsevol tipus d'informació personal.
Avantatges del clauer IdCat Seguretat Compatibilitat Portabilitat.
Administració electrònica: escollir les correctes Permet fer transaccions amb les ciutadans però no amb les empreses Millora la qualitat i la accessibilitat dels serveis públics L'objectiu últim és que es pugui realitzar tot el conjunt de gestions administratives públiques fent servir les TIC i internet Permet la prestació de serveis públics en qualsevol lloc i amb uns horaris de treball determinats Facilita la relació amb el ciutadà però no redueix el temps de resposta.
Xifratge Necessiten xifratge No necessiten xifratge.
Servidors Els servidors de fitxers poden desar la informació de l'usuari i oferir-la de forma pública o privada. Poden formar part d'una intranet (xarxa interna) o no El servidors de pàgines i serveis web conserven la informació relativa als documents i serveis disponibles a través de la WWW (World Wide Web) Els servidors de correu electrònic són màquines destinades a la gestió i emmagatzematge de la informació i els serveis de correu electrònic i SMS Qualsevol persona usuària pot contactar l'ús d'un servidor (existeixen nombrosos serveis d'allotjament) per un preu elevat Els servidors a Internet tenen la ùnica funció de conservar i servir informació als ordinadors connectats a la xarxa. És habitual que algunes persones usuàries i moltes entitats, institucions i empreses els facin servir per desar informació que és rellevant.
Relaciona amb el seu significat GNU: Llicència creada amb la finalitat de protegir la lliure distribució, modificació i ús del programari. Aquest programari es coneix com a programari lliure Compartir igual: permet copiar i distribuir una obra però únicament sota una llicència idèntica.
Relaciona amb la imatge GNU: Llicència creada amb la finalitat de protegir la lliure distribució, modificació i ús del programari. Aquest programari es coneix com a programari lliure Domini públic: és la situació en què queden les obres quan finalitza el termini de protecció dels drets d'autor; en aquest cas, aquestes obres poden ser utilitzades per qualsevol persona.
Relaciona amb la imatge GNU: Llicència creada amb la finalitat de protegir la lliure distribució, modificació i ús del programari. Aquest programari es coneix com a programari lliure Compartir igual: permet copiar i distribuir una obra però únicament sota una llicència idèntica.
Escull les respostes correctes Un dels més grans avantatges que la societat de la informació ha ofert a les persones és la possibilitat de cercar feina sense desplaçar-se en l'espai geogràfic Les borses de treball en línia permeten a les persones usuàries introduir la seva informació personal de manera que queden indexades en les bases de dades i poden ser trobades en una cerca automàtica o bé ser enviades a petició de la persona candidata Aquesta informació té l'inconvenient de la dificultat que presenta actualitzar-la, encara que, una vegada fet, el currículum i definició de les seves capacitats pot arribar a definir-se amb molta precisió i exactitud Hem de tenir en compte que les empreses poden arribar a rebre moltes candidatures i que presentar una bona definició del nostre perfil laboral és important.
Formació en línia, resposta correcte La sigla EVA significa entorn virtual autoformatiu Els entorns EVA presenten un model de formació en línia dinàmic i flexible, pensat per adaptar-se i evolucionar amb el temps de forma constant i al ritme que evolucionen les TIC Un entorn EVA està orientat a la utilització de les TIC de manera presencial i intensiva.
Respostes correctes respecte als blogs Per crear el nostre propi blog podem utilitzar Blogger, que és una eina de pagament en línia No és d'especial importància mantenir una actualització regular dels continguts En un blog disposem d'un sistema de sindicació de continguts (RSS) Un blog és una eina asíncrona Són els lectors dels blogs els que comencen la conversa i defineixen, per tant, la temàtica i l'estil del lloc.
Cerca de feina en internet Twtjobs.com Adecco.com Infojobs.com Linkedin.com Xing.com.
1 resposta correcta La sindicació de continguts ens permet una subscripció a una web d'internet que tingui aquest servei, de manera que tota nova publicació de nous continguts que s'hi realitzi serà enviada automàticament mitjançant correu ordinari a l'usuari (subscriptor) Les webs que generen un alt volum de continguts normalment tenen diversos canals RSS, així ofereixen un servei de subscripció més específic El servei RSS només permet subscriure's a continguts de tipus escrit i imatges.
Accions per instal·lar el certificat idCat , ordenar Omplir el formulari de sol·licitud i imprimir-lo Instal·lar el nostre certificat a l'ordinador Validar les dades del formulari a l'entitat de registre triada Instal·lar les claus públiques de CATcert i IdCat Actualitzar el sistema operatiu.
Subscripció a un servei d'informació. Certes Normalment es fa quan aquest tipus d'informació només interessa un dia concret S'ha de tenir una adreça electrònica És un servei habitualment de pagament Requereix visitar la web periòdicament.
Accions que es poden dur a terme com a participant d'un fòrum Crear un nou fil de conversa Inserir imatges que acompanyin el nostre missatge Crear una nova secció Afegir una firma, de forma automàtica, al peu de cada un dels nostres missatges Expulsar participants que no compleixin el codi de conducta Posar un avatar que ens representi i que es veurà cada cop que escrivim un missatge.
Accions que es poden dur a terme com a participant d'un fòrum Amagar part del nostre missatge, de forma que calgui prémer un botó a consciència per llegir-lo Afegir enllaços a llocs web, com a part del nostre missatge Administrar el nostre perfil d'usuari Editat l'aparença del nostre missatge (color i mida de la lletra, negreta, cursiva...) Valorar les aportacions dels altres participants de forma que es crea un sistema de reputacions.
Protecció de dades. Certes Les nostres dades personals només poden ser emmagatzemades i utilitzades si prèviament hem donat el nostre consentiment, llevat d'excepcions molt determinades La llei de protecció de dades ens ofereix els drets d'informació, consulta, accés, rectificació, cancel·lació, oposició i indemnització La llei de protecció de dades ens ofereix els drets de consulta, accés, rectificació, cancel·lació, oposició i indemnització Les persones majors de catorze anys poden donar el seu consentiment sense l'autorització dels pares Es considera que les nostres dades personals són informació que no pertany a qui la gestiona sinó a la persona titular de les dades.
En relació amb la connexió a Internet PLC Safari PC Wifi Skype Router.
Escull les certes El World Wide Web(www) és un servei de distribució i emmagatzematge de la informació en forma de correus web, i a través del protocol HHTP la serveixen als navegadors dels usuaris Ens podem connectar a un servei FTP per descarregar o pujar arxius Els servidors de correu gestionen el correu electrònic dels usuaris però no l'emmagatzemen La informació que es troba emmagatzemada en els nostres discs durs no es pot compartir Internet Els servidors a Internet s'encarreguen de fer accessible la informació a l'usuari i que aquesta es pugui compartir.
Escull les respostes correctes N'hi ha prou de tenir un DNI electrònic Omplir un formulari a la pàgina web de l'Agència Catalana de Certificació que cal validar en una entitat de registre posteriorment Presentar-nos directament en una entitat de registre Sol·licitar-lo en qualsevol entitat bancària Omplir un formulari a la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre que cal validar en una entitat de registre posteriorment Amb un DNI electrònic i un lector de targetes.
Relaciona Aquest tipus de llicència protegeix una obra fins a un mínim de 50 anys després de la mort del titular de l'obra , i es pot utilitzar per a qualsevol tipus de contingut i format que es desitgi protegir Aquest tipus de llicència combina un seguit de conceptes i de la seva combinació sorgeixen els drets aplicables a les obres, com per exemple, el de reconeixemtent o de compartir igual Aquesta llicència garanteix que qualsevol usuari que rebi una còpia d'una obra pugui fer-ne ús, modificació i redistribució, amb o sense ús comercial, però amb el mateix ipus de llicència.
Afirmacions certes sobre les TIC Permeten treballar en equip de forma no presencial Únicament permeten comunicar les persones a través de text La informació que hi ha a Internet és força limitada i, a més, l'accés a vàries pàgines web està restringit pel govern Han agilitzat els tràmits amb l'Administració Permeten compartir contingut digital molt fàcilment i a molta velocitat amb els que estan a prop de nostre, però quan algú està lluny resulta molt complicat.
Contrasenyes. Escull les certes Com més llargues pitjor, ja que això alenteix el procés de connexió No és aconsellable utilitzar símbols, perquè la majoria de pàgines no els suporten Cal apuntar-les en un Post-it per enviar que les oblidem La data de naixement és una bona opció perquè és fàcil de recordar La millor contrasenya ha de contenir simbols, majuscules , minuscules.
Relaciona Document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació Conjunt de dades en format electrònic que poden ser utilitzades com a mitjà d'identificació de les persones a Internet Conté informació personal del propietari, la data de la seva expedició i el període de validesa, entre altres dades En la seva modalitat avançada permet identificar el signant i detectar qualsevol canvi posterior de les dades signades A efectes jurídics té la mateixa validesa que la signatura manuscrita.
Escull la correcta No existeix el dret de citació quan es tracti d'obres ja divulgades Segons el dret de citació, en qualsevol cas, és obligatori citar la font de la informació i el nom de la persona autora de l'obra citada No podem citar l'existència d'una obra (una imatge, un llibre, un text) a partir de la reprodució d'un fragment d'aquesta obra.
.Open data: escull les respostes correctes Perquè una dada sigui oberta no només ha d'estar en un format accessible per a tothom sense cap restricció, sinó que també ha de poder ser reutilitzable i redistribuïble, encara que en aquest últim cas pot estar controlada per algun tipus de llicència L'esència de les dades obertes és que aquestes puguin ser combinades amb altres dades independentment de la seva procedència i així desenvolupar més i millors productes i serveis i, en general, generar riquesa i beneficis socials Quan es redistribueixen dades obertes cal mencionar la data de la darrera actualització peró no cal citar-ne la font Els conceptes open data i open source tenen filosofies similars Totes les respostes anteriors són correctes.
Relaciona Hastag Trending topic Retweet Mention.
A quina zona de la imatge clicaries per configurar la privacitat del teu compte?.
Denunciar test Condiciones de uso