Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEactic nivell mitja

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
actic nivell mitja

Descripción:
competencia 2

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
05/10/2020

Categoría:
Otros

Número preguntas: 51
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
majaril ( hace 7 días )
Porque en la pregunta 40, la de los programas de compresion, Winrar o Winzip, 7Zip, no es correcta? Gracias
Responder
Temario:
Ordena la seqüència de passos per canviar l'idioma del sistema operatiu al català Rellotge, llengua i regió Baixar el paquet d'idiomes que contingui el català i l'instalem Escollir Català Ara si disposem d'algun programari lliure, com per exemple el Libreoffice, detectarà que l'idioma preestablert és el català i també l'adoptarà Menu Inicia D'acord Canvia la llengua de visualització Tauler de control.
Control parental: certes Una de les opcions interessants és fer una captura de teclat (per saber què ha escrit el nen/a) Pot limitar-se el temps de navegació, xats o jocs i controlar, mitjançant informes d'activitats , els programes que utilitzen, les pàgines que visiten i el temps que inverteixen en cada acció El nivell de bloqueig no pot graduar-se segons l'edat de l'usuari però si segons l'ús que es fa de l'equip Els informes inclouen dades d'accés a programes i activitat a Internet i a l'ordinador, si s'ha intentat accedir a serveis bloquejats, i rebre-ho tot al correu electrònic Bloqueja les pàgines d'internet de ccontinguts no aptes però no limita el temps d'ús de l'ordinador.
Procediment correcte per visionar un fitxer de registre Tauler de control> Eines d'administració >Visor d'esdeveniments Tauler de control> Eines d'informació i rendiment > Visor d'esdeveniments Tauler de control > Centre de seguretat >Visor d'esdeveniments.
Manteniment de l'ordinador: escull les correctes Cal instal·lar només el programari que tingui un origen que ens doni garanties, d'aquesta forma evitarem instal·lar programes que puguin danyar eel nostre sistema Cal realitzar la supressió de programari clicant amb el botó dret sobre la carpeta i seleccionant l'opció Suprimeix Els programes que ja no siguin útils els desinstal·larem; d'aquesta forma no sobrecarregarem l'ordinador És recomanable tenir instal·lats dos antivirus; d'aquesta manera quan un d'ells no detecti una amenaça és molt probable que l'altre si que ho hagi fet. És una manera de reduir els riscos derivals de la navegació. Cal instal·lar un programa tallafoc. Això protegirà l'ordinador, en la mesura del possible, d'accessos no desitjats Cal mantenir la caixa de l'ordinador suficientment ventilada (deixar espai suficient entre la part posterior de la caixa i la paret, per exemple). Un excès de calor a l'interior de la caixa pot provocar fallades en el sistema o que deixi de funcionar L'única connexió que es pot connectar i desconnectar amb l'ordinador encés és la USB; es pot fer amb molta facilitat estirant directament del dispositiu o cable sense cap altre requisit. Per a les altres connexions, tancarem abans l'ordinador, ja que es podria danyar el perifèric.
Podem afirmar que una xarxa... És un conjunt d'equips informàtics que ens permeten compartir i intercanviar informació i recursos És un conjunt d'equips informàtics interconnectats que ens permeten compartir i intercanviar informació i recursos És un conjunt d'equips interconnectats que ens permeten compartir i intercanviar informació i recursos.
Recomanacions per fer un bon manteniment de l'ordinador: escull les correctes Quan comprimim un fitxer el que fem és que ocupi menys espai A Internet observarem que molts dels fitxers disponibles per a la descàrrega estan comprimits Un fitxer comprimit no es pot utilitzar en aquest format de compressió ja que només és vàlid per se emmagatzemat o enviat Per comprimir i descomprimir arxius necessitem programes específics. A internet n'hi ha molts que podem descarregar; els dos més coneguts són WinZP i WinRar, que són programes comercials, encara que tenim altres de gratuïts com 7-Zip i IZArc Si comprimim una imatge en format JPEG, l'arxiu resultant haurà reduït ostensiblement la seva mida , però si comprimim una imatge en format TIFF, veuem que amb prou feines varia la seva mida.
Relaciona Avast Zone alarm FF Ad-aware Ashampoo F Norton Spybot.
Escull la correcta en els passos correctes per buscar la capacitat del nostre ordinador Menu Inicia> Ordinador> Botó dret sobre disc dur> Propietats Menu Inicia> Tauler de control> Sistema Menu Inicia> Suport Tècnic> Sobre el meu sistema.
Relaciona És una xarxa que pot estar distribuïda per diverses zones d'una mateixa ciutat És una xarxa interconnectada a escala mundial, la qual cosa implica una infraestructura molt més important que en els tres casos anteriors És una xarxa d'ús personal que cobreix petits espais. Aquestes xarxes permeten intercanviar dades entre ordinadors i perifèrics i altres dispositius quan es troben dins la mateixa zona, per exemple utilitzant tecnologies Bluetooth o mitjançant infrarojos És una xarxa ubicada dins d'un mateix espai. Per exemple, s'utilitzarà perconnectar els diferents ordinadors d'una llar o els d'una empresa ubicada en un mateix edifici.
Escull les correctes Mantenir actualitzat el sistema operatiu és un fet bàsic si volem que el nostre ordinador funcioni en òptimes condicions Totes les actualitzacions tenen la mateixa importància Podem deixar de banda aquelles que afectin la seguretat i el rendiment del sistema Actualitzar el nostre equip ens servirà per poder atendre noves necessitats i utilitzar noves tecnologies que en el moment de desenvolupar el sistema operatiu encara no existien.
Escull la correcta L'opció visualització ens permet canviar la imatge del fons de l'escriptori indicant-ne la ubicació des del botó Navega, decidir la seva posició (en Mosaic, Centra, etc...) i si volem canviar la imatge cada cert temps L'opció personalitza ens permet triar la mida de les icones, que quedin alineades automàticament i, fins i tot, que no es mostrin També podem incloure o no a l'escriptori les icones com la Paperera de reciclatge, Ordinador, Tauler de control, etc., i modificar-ne el disseny. Aquestes opcions les tenim també disponibles des del Tauler de Control.
Relaciona Torrent P2P Remote Backup.
Actualització del sistema operatiu, marca les certes En general, la majoria d'aplicacions tenen l'opció que es realitzin les actualitzacions automàticament; d'aquesta forma, no hem d'estar pendents de si ha sortit o no una nova actualització, perquè el mateix sistema les busca, les descarrega i les installa Bàsicament, el que perseguim amb una actualització de programari és sol·lucionar les vulnerabilitats que el fabricant hagi detectat i corregit, i proporcionar noves funcions en relació amb versions precedents; per tant, amb les actualitzacions aconseguirem un sistema més segur i eficaç Sobretot és important tenir activades les actualitzacions automàtiques per al sistema operatiu i el navegador, que són els dos programes més exposats a un atac Normalment, les actualitzacions del sistema operatiu no són gaire abundants, ja que és el programari més important del nostre sistema i del qual depèn tota la resta de programari.
Característiques de la fibra òptica: escull les correctes Mitjà de transmissió d'informació, la qual viatja en forma de llum Permet l'enviament de grans quantitats de dades a grans distàncies abans de necessitar un repetidor per recuperar-ne la intensitat Permet gran velocitat (amplada de banda) És immune a les interferències electromagnètiques i de radiofrequències Pot produïr interferències.
Xarxa Wifi oberta riscos: escull les correctes En general, les connexions sense fil s'han de considerar poc segures, ja que no podem saber qui hi té accés i pot estar capturant el trànsit de dades Desconeixem qui n'es l'administrador o les mesures de seguretat que tenen per impedir atacs malintencionats d'altres usuaris que també estan connectats Les dades que transmetem poden ser interceptades per qualsevol, tant per l'administrador de la xarxa com pels altres usuaris connectats És possible rebre qualsevol tipus d'atac des de qualsevol dels equips connectats a la xarxa Un usuari maliciós pot configurar el seu equip per fer d'intermediari de la comunicació entre nosaltres i el servei a què ens connectem, per exemple, una xarxa social, interceptant, modificant o eliminant la informació intercanviada.
Sistema operatiu mòbil, escull les correctes Exerceix d'intermediari entre les aplicacions i el maquinari del dispositiu Estan enfocats a la mobilitat, la connectivitat sense fil, les capacitats multimèdia i l'administració òptima de les capacitats de processament, emmagatzematge i consum d'energia Android. Està basat en el sistema operatiu OS X. Una de les seves característiques principals és la de ser de codi obert iOs. Està basat en el sistema operatiu Linux. És el sistema operatiu utilitzat pels diferents dispositius Apple Instal·lar un sistema operatiu modificat (ROM personalitzada) descarregat d'Internet pot comportar un gran perill per a la seguretat del nostre dispositiu, a més de perdre'n la garantia Conèixer les possibilitats de configuració del nostre dispositiu, a més de permetre'ns utilitzar-lo amb eficàcia, és el primer sistema de seguretat i protecció dels nostre sistema i la nostra informació personal.
Com saber la situació d'un dispositiu mòbil, escull les correctes Fent servir el GPS Triangulant la seva posició i el trajecte seguit, mitjançant les antenes de telefonia a les quals ha estat connectat Mitjançant Wifi o Bluetooth Una combinació de dades mòbils, Wifi, Bluetooth i GPS.
Recomanacions quan estiguem en una xarxa wifi no segura o per protegir-nos d'una xarxa wifi suplantada, correctes No intercanviar informació sensible Utilitzar el protocol HTTP (xifrat amb SSL) Netejar l'historial de xarxes emmagatzemades i eliminar aquelles que no siguin de confiança, ja que el nostre dispositiu pot intentar connectar-s'hi de forma automàtica sense que en siguem conscients Quan ens trobem fora de l'abast de les nostres xarxes Wifi de confiança, és aconsellable desactivar la connexió wifi, ja que un atacant pot suplantar-ne una de la nostra llista Activar el tallafocs perquè no permeti les connexions entrants d'altres usuaris de la xarxa Desactivar la sincronització, ja que molts dels nostres dispositius se sincronitzen automàticament sense la intervenció de l'usuari No hem de refiar-nos només del nom de la connexió (SSID) quan ens connectem a xarxes conegudes, hem de comprovar que el tipus de seguretat de la xarxa és el mateix que el de la xarxa coneguda Quan ens connectem a xarxes conegudes hem de sospitar quan se'ns demani que tornem a introduir la contrasenya d'una xarxa que ja tenim desada.
Dispositius mòbils pantalla d'inici, certes Tenim la possibilitat de disposar de diverses pantalles per organitzar els diferents elements Podem afegir una nova pantalla Quan tenim diverses pantalles d'inici, podem modificar l'ordre en què es troben Podem eliminar una pantalla d'inici Del conjunt de pantalles que podem tenir com a pantalla d'inici, sempre n'hi haurà una de predeterminada que nosaltres podrem seleccionar La pantalla d'inici és la pantalla de bloqueig del dispositiu.
Dispositius mòbils pantalla d'inici, certes Per eliminar un element, l'arrosseguem fins a la icona Eliminar i el deixem anar Podem moure un element de la pantalla d'inici a qualsevol posició d'aquesta, a una altra pantalla o a una carpeta. Per fer-ho, arrosseguem l'element a la seva nova ubicació Podem crear una carpeta arrossegant l'element fins a Crear Carpeta Podem afegir ginys No es pot canviar la mida dels ginys Podem canviar la imatge del fons de la pantalla d'inici i la de bloqueig de pantalla. Podem seleccionar una imatge estàtica o un fons animat.
Configuració del dispositiu mòbil: pantalla d'aplicacions. Certes Des del menú podrem realitzar les tasques principals de gestió de les aplicacions Podem crear una carpeta Podem crear una pàgina nova Podem desinstal·lar una aplicació Podem desactivar les aplicacions que venien de fàbrica Podem ocultar una aplicació Podem activar la pantalla de bloqueig Podem crear un accés directe a la pantalla d'inici de les aplicacions que en interessin, mantenint premuda l'aplicació de l'accés directe de la qual volem crear.
Impressores 3D. Escull les correctes Necessitem programari de modelatge 3D per crear els models que s'imprimiran Necessitem programari per convertir els arxius modelats en codi per enviar a la impressora (generar cada capa que serà fabricada) Tenim disponibles diferents webs de dissenys 3D, de les quals podem descarregar objectes llestos per imprimir o encarregar-los perquè els imprimeixin Els metodes que utilitzen les impressores 3D per generar els objectes són additius, és a dir, els objectes s'imprimeixen capa a capa començant per la superior Podem trobar impressores completes, és a dir, que es venen ja preparades per funcionar o aquelles que s'han de muntar, és a dir, que es presenten com un kit i que les ha de muntar el mateix usuari ( se les coneix com equip DIY: Do it yourself) La típica resolució vertical ( gruix de la capa) d'impressió 3D és de 0,1 cm, tot i que algunes impressores industrials arriben a la resolució de 0,016 cm.
Impressores 3D. Escull les correctes Permeten imprimir múltiples colors en la mateixa impressió En el modelatge per deposició fosa (FDM: Fussed Deposition Modeling) la impressora va afegint el material fos a imprimir per capes. En acabar una capa canvia d'altura i comença a imprimir-ne la següent L'estereolitografia (SLA: Stereolitography) consisteix en la compactació de material polvoritzat, amb el qual es vol construir l'objecte, mitjançant l'aplicació d'un làser. El sinteritzat selectiu per làser (SLS: Selective Laser Sintering ) consisteix en l'aplicació d'un làser a una resina líquida sensible a la llum. El làser va solidificant la resina en capes fins que l'objecte adquireix la forma desitjada Permeten imprimir amb diferents materials alhora i barrejar-los en el procés d'impressió.
Tecnologia NFC. Correctes Transferir tot tipus d'arxius Sincronitzar el telèfon intel·ligent amb altres dispositius sense fil (altaveus, auriculars, dispositius portables, etc.. Verificar-ne la identitat Emmagatzemar entrades, bitllets, etc.. per al control d'accés a garatges, cinemes, concerts, mitjans de transport, etc Automatitzar perfils mitjançant etiquetes NFC Realitzar pagaments.
Ens informa d'esdeveniments i ens permet activar/desactivar diverses funcions amb més facilitat, per exemple wifi, Ubicació, so, rotació de pantalla, Bluetooth, etc... Barra d'estat Ajustaments Tauler de notificacions Pantalla d'inici.
Sistemes de geolocalització als dispositius mòbils, certes Personalització de continguts culturals o restriccions de drets d'autor segons la localització de l'usuari Presentació de continguts o publicitat d'acord amb la localització de l'usuari, l'idioma i l'hora local, així com dels serveis i productes locals Ubicar, etiquetar i classificar llocs interessants i compartir-los, conformant un mapa col·laboratiu i personalitzat de determinats llocs basat en les aportacions dels usuaris Indicar què podem visitar, on trobar un restaurant, una benzinera, un hotel, un transport, una farmàcia, un centre comercial, etc.., depenent del lloc on ens trobem Localitzar la situació d'una persona Cercar un lloc concret amb la possiblilitat de triar diferents itineraris per arribar-hi.
Tecnologies sense fils Wireless fidelity Wimax Blu-ray Bluetooth Hi-fi Infrarojos Lan GSM 3G.
Escull les correctes En general tot antivirus té un modul en temps real que arrenca quan iniciem l'ordinador i va revisant (monitora) tots els fitxers a mesura que els va utilitzant el sistema La tasca que realitza l'antivirus no només se circumscriu a les unitats d'emmagatzematge, sinó també s'encarrega de revisar la memòria RAM a la recerca de virus. Quan troba un virus sempre el posa en quarentena No n'hi ha prou de tenir instal·lat un programari antivirus al nostre sistema, aquest s'ha d'actualitzar periodicament i preferiblement de forma automàtica El programa antiespia s'executa en segon pla i, si troba programari maliciòs, actúa segons les preferències que li hagi donat l'usuari. És molt important mantenir-lo actualitzat perquè estigui al corrent dels nous programaris espia que puguin afectar al nostre sistema.
Escull la correcta La xarxa CAN (Common Area Network) és una xarxa que connecta diverses LAN en zones aïllades com, per exemple, un poble a la muntanya o una zona allunyada de la civilització La xarxa CAN (Campus Area Network) és una xarxa que connecta diverses LAN en zones properes com, per exemple, un campus d'una universitat o una empresa amb diversos edificis annexos La xarxa CAN (Council Area Network) és una xarxa que connecta diverses LAN en edificis i zones properes oficials com, per exemple, els departaments d'un ajuntament o una empresa pública amb diversos edificis annexos.
Ordena les accions per fer una desfragmentació del disc dur Botó dret a la unitat del disc dur Eines Propietats Menú Inicia Compacta Ara Oridinador.
Tipus de còpia de seguretat Es copien els fitxers que s'han modificat desde la darrera còpia de seguretat total feta, de manera que aquest tipus de còpia anul·la l'anterior. Si hem de realitzar una restauració de la informació, necessitem disposar de còpia de seguretat total i de la darrera còpia de seguretat d'aquest tipus Es copien la totalitat de fitxers sobre els quals hem indicat que es realitzi la còpia de seguretat. Si el volum d'informació del que volem copiar no és gaire gran, és més pràctic realitzar aquest tipus de còpia de seguretat, ja que en cas de voler restaurar la informació , tan sols hauríem de recuperar la darrera còpia de seguretat Es copien únicament els fitxers que han estat modificats desde la darrera còpia de seguretat feta .Si hem de realitzar una restauració de la informació, necessitem disposar de la primera còpia total i de les còpies que s'hagin anant fent.
Determina la resposta correcta Actualment, la majoria de dispositius portàtils encara no compten amb una connexió USB que permeti interactuar amb l'ordinador a través d'aquesta connexió Generalment, no cal fer cap tipus de configuració atès que la majoria de dispositius nous compten amb una tecnologia Plug and Play La tecnologia Plug and Play es podria traduir com endollar i emprar i ens permet utilitzar un dispositiu instal·lant abans, uns controladors o drivers.
Escull la resposta correcta En parlar d'opcions d'accessibilitat fem referència a aquelles petites configuracions que podem fer en el sistema per tal que la nostra interacció amb aquest ens sigui més complicada Si tenim algun problema visual, ens pot anar molt bé canviar les opcions d'aparença, que ens permeten canviar els colors de les finestres i botons( es pot escollir entre opcions de gran constrast) així com modificar la mida de la font Per accedir a aquestes opcions hem de seguir la ruta següent: clicar amb el botó esquerre a sobre de l'escriptori de treball i seleccionar la pestany Aparença.
Quins sons dispositius portàtils? Càmera de vídeo digital TDT Càmera de fotos digital LLibre electrònic Targeta de memòria Disc dur extern CPU Llapis de memòria.
Determina la resposta correcta amb el procés de desinstal·lació d'un programa del nostre ordinador Panell de control > Programes > Desinstal·lar programa > Escollir programa > Desinstal·lar> Acceptar > Tancar Programes predeterminats > Desinstal·lar un programa > Escollir programa > Desinstal·lar > Acceptar > Tancar El meu equip > Programes > Desinstal·lar un programa > Escollir programa > Desinstal·lar > Acceptar > Tancar.
Determina la resposta correcta El programari antiespia ens el podem imaginar com una porta d'entrada i sortida del nostre sistema, que només s'obre quan la comunicació està autoritzada El programari tallafoc ofereix protecció contra aquells programes que tenen com a funció recopilar informació de la nostra activitat en el sistema Alguns símptomes que poden provocar els programes espia són la modificació de la pàgina d'inici del navegador i l'obertura de finestres de publicitat, encara que no estiguem connectats a Internet.
Escull les correctes amb les quals podem realitzar una còpia de seguretat Sistema operatiu Kazaa Cobian Backup Adobe Reacher Fiabee.
Relaciona Processador RAM Disc dur.
Relaciona Altaveus Tauleta digitalitzadora Teclat Càmera digital Dispositiu assenyalador Visualitzador Braille Ratolí.
Relaciona Palanca de control Comandament de joc Micròfon Escàner Impressora Terminal d'ordinador Camera Web Lector de codi de barres.
Relaciona Plòter Sintetitzador de veu Targeta de so Targeta gràfica Monitor Reconeixement de la parla Pantalla tàctil.
Escull les respostes correctes en relació amb la utilitat dels dispositius portàtils El fet de tractar-se d'un dispositiu de capacitat operativa i de grandària i pes reduïts permet que puguem tenir recursos operatius en qualsevol circumstància i lloc La durada de les bateries d'aquests dispositius es pot considerar bastant limitada L'increment de l'amplada de banda i la millora en les xarxes de telefonia mòbil ha permès que l'accés a Internet des dels dispositius mòbils s'hagi generalitzat , fent d'aquests dispositius una eina potent i versàtil Els dispositius mòbils ens permeten desplaçar-nos sense perdre el contacte i, per tant, l'espai de treball es mou allà on ens trobem. Aquestes solucions de mobilitat augmenten l'eficàcia empresarial en incrementar la productivitat, ja que permeten que algunes tasques es puguin realitzar amb una major agilitat. Fan disminuir els costos, en estalviar en desplaçaments i infraestructures, i també faciliten els contactes professionals i milloren el servei al client La música, els vídeos i els jocs són tres apartats en què els dispositius mòbils tenen molts adeptes. Ens permeten dur a qualsevol lloc la diversió, de manera que els dispositius mòbils s'han convertit en un petit centre d'oci L'educació és encara una flaquesa dels dispositius mòbils, l'aprenentatge mòbil està encara en un procès embrionari i no el fa servir un gran volum d'usuaris.
Escull les correctes en relació al menú Inicia El menú Inicia és el punt d'entrada per a l'arrencada de les aplicacions instal·lades a l'ordinador, ajustar-ne la configuració, tancar-lo, etc... Pot ser configurat perquè presenti les opcipns que més s'ajustin a les nostres necessitats Per ancorar una carpeta al menú Inicia hi farem clic a sobre amb el botó dret, i en el menú contextual seleccionarem l'opció Ancora al menú Inicia Per ancorar una carpeta al menú Inicia l'arrossegarem i la deixem anar al menú Inicia Per modificar les opcions del menú Inicia fem clic amb el botó dret a sobre d'ell, i en el menú contextual fem clic a Explora Des de l'opció personalitza del quadre de diàleg Propietats de la barra de tasques i del menú Inicia, podem personalitzar la presentació i el comportament dels enllaços, les icones i els menús del menú Inicia, a més de modificar la mida del menú Inicia.
Determina la resposta correcta Podem considerar que la nostra informació està sempre en perill Els MAC tenen una alta probabilitat de patir l'atac de virus i cavalls de troia Amb els nous sistemes operatius no és necessari la instal·lació d'antivirus.
Escull la correcta Si activem les actualitzacions automàtiques del nostre sistema operatiu, ens permetrà triar si desitgem que les actualitzacions es descarreguin automàticament però no s'instal·lin fins que nosaltres ho decidim o si desitgem que simplement se'ns notifiqui l'existència d'aquestes actualitzacions, però no es descarreguin ni s'instal·lin fins que així ho indiquem Si activem les actualitzacions automàtiques del nostre sistema operatiu, les actualitzacions es descarregaran sempre automàticament en tancar la sessió Si activem les actualitzacions automàtiques del nostre sistema operatiu, les actiualitzacions es descarregaran sempre automàticament però no s'instal·laran fins que nosaltres ho decidim.
Escull la correcta La sincronització de la nostra agenda electrònica amb l'ordinador permet l'actualització de les dades en un dels dos dispositius, de manera que la informació de l'ordinador i de l'agenda electrònica mai és la mateixa, amb les possibilitats d'emmagatzematge d'informació que allò comporta. Aquesta sincronització també ens pot servir com a còpia de seguretat, ja que tindrem la informació dividida en els dos dispositius Per poder realitzar aquesta sincronització hem de connectar l'agenda electrònica a l'ordinador mitjançant una connexió USB. A més, per a la sincronització no necessitarem instal·lar el programari que facilita el fabricant, ja que el nostre ordinador ja disposarà d'un programa adequat per realitzar la sincronització La sincronització ens permetrà mantenir actualitzada, en ambdós dispositius, la nostra llista de contactes, els esdeveniments i cites del calendari o el correu electrònic, entre altra informació. A més, ens permetrà gestionar amb comoditat la informació de la nostra agenda electrònica.
Determina la correcta La xarxa més antiga és l'anomenada ARPA (Advanced Research Projects Agency), la qual va nèixer l'any 1966 a petició del govern dels Estats Units i amb l'objectiu de descentralitzar l'emmagatzematge de la informació La xarxa més antiga és l'anomenada ARCA (Advanced Research Cience Agency), la qual va nèixer a l'any 1966 a petició del govern dels Estats Units i amb l'objectiu de descentralitzar l'emmagatzematge de la informació La xarxa més antiga és l'anomenada ARCA ( Advanced Research Cience Agency), la qual va nèixer a l'any 1976 a petició del govern dels Estats Units i amb l'objectiu de descentralitzar l'emmagatzematge de la informació.
Relaciona Aquest dispositiu té dues funcions, d'una banda ens permet crear una xarxa WLAN ( fa funcions de punt d'accés), intercomunicant tots els dispositius de la xarxa (tots estant-hi connectats) i d'altra banda, permet la connexió de la nostra WLAN a Internet Aquest perifèric porta incorporada una targeta que li permet la connexió amb el router ADSL, i formar part de la xarxa LAN Permet d'unir cada dispositiu de la xarxa amb l'armari de comunicacions; en el cas general d'un usuari domèstic , l'armari de comunicacions està compost únicament per un router ADSL És el maquinari que permet la connexió. Un extrem del cable anirà connectat a ella (en general, a cadascun dels dispositius que vulguem connectar) i l'altre extrem anirà connectat al router ADSL.
La targeta de memòria És un dispositiu de dimensions reduïdes i està normalment relacionat amb les càmeres digitals (encara que s'utilitza en molts altres dispositius, com PDA, per exemple) La seva capacitat d'emmagatzematge va en augment i actualment podem trobar capacitats d'entre 1 i 5120GB. Els ordinadors disposen de ranures especials per poder introduir aquestes targetes És un dispositiu de dimensions reduïdes, la grandària d'un clauer, i pràctic per transportar informació. La seva capacitat d'emmagatzematge va en augment i actualment podem trobar capacitats d'entre 1 i 64 GB.
Determina la correcta Podem modificar les opcions del ratolí si tenim un ratolí amb connexió USB Podem escollir la velocitat del doble clic o canviar els botons primari i secundari en el cas de ser esquerrans Podem accedir a aquestes opcions a través de Configuració > El meu ordinador > Ratolí > Propietats del ratolí.
Escull les correctes En l'àmbit local podem configurar els nostres dispositius per tal que existeixin certs recursos (com per exemple, carpetes amb informació) als quals puguem accedir des dels mateixos dispositius En l'àmbit local podem configurar els nostres dispositius per tal que existeixin certs recursos (com per exemple, carpetes amb informació) als quals puguem accedir des d'altres dispositius En el àmbit global podem fer ús de les utilitats que ens proporciona Internet per tal de compartir recursos (mitjançant wikis, blogs, fòrums ...) amb la resta del món només de manera restringida En l'àmbit global podem fer ús de les utilitats que ens proporciona Internet per tal de compartir recursos (mitjançant wikis, blogs, fòrums,...) amb la resta del món de manera pública o restringida.
Denunciar test Condiciones de uso