option
Mi Daypo

Test Bases didácticas.

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Test Bases didácticas.

Descripción:
DCB

Autor:
Francisca Maria Llabres Alomar
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
19/11/2010

Categoría:
Otros

Número preguntas: 10
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
La avaluació ha de der: Parcial, continua i formativa Global, continua i formativa Global, parcial i sumativa Parcial, global i sumativa .
Quina d'aquestes àrees NO pertany a l'educació infantil? Àrea del coneixement de sí mateix i autonomia personal Àrea de coneixement del medi natural, social i cultural Àrea de coneixement de l'entorn Àrea de llenguatges: comunicació i representació.
Quina es la llengua vehicular en l'ensenyament i oficial en tots els nivells educatius? Català i castellà Castellà Català Ninguna de les anteriors.
L'etapa de l'educació infantil es de caràcter obligatori? Vertader fals.
La finalitat de l'educació infantil es contribuir al desenvolupament físic, emocional, afectiu, social i intel·lectual dels infants: vertader fals.
S'ha d'afavorir la continuitat dels professors en un mateix grup al llarg de tot el cicle? Si No .
El joc te un caràcter educatiu? Si No.
El que volem aconseguir amb ells diferents continguts de cada àrea es assolir els objectius de l'àrea. Vertader Fals.
Com està estructurada cada àrea en l'annex? Introducció, objectius generals, continguts i blocs. Introducció, objectius generals i avaluació. Objectius generals i continguts. Ninguna de les opcions anteriors.
Per afavorir l'aprenentatge es indispensable: El joc i la activitat lúdica Establir vincles afectius entre els infants i els adults. Tant la a) com la b) son correctes. Ninguna de les opcions anteriors son correctes. .
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor