option
Mi Daypo

biologia tema 2

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
biologia tema 2

Descripción:
biologia 2

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
25/11/2022

Categoría:
Otros

Número preguntas: 24
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Anomenem entorn d’un ésser viu tot allò que interacciona amb ell les plantes, els animals .
la temperatura, la quantitat de llum, la humitat, la concentració d’oxigen, la quantitat de sals, etc son les condicions fisicoquímiques en la que es relaciona el esser viu son les condicions naturals en la que es relaciona el esser viu.
Qualsevol canvi en l’ambient que provoqui un canvi en l’activitat d’un organisme rep el nom d’estímul. veritat fals.
Quin es el sopar que mès m¡agradat anar amb els meus amics a la Leonetta a la Via Napoli al mcdonals a tots .
dos organismes compatibles cooperen per originar nous éssers vius amb trets propis dels dos progenitors. Reproducció sexual Reproducció asexual.
Per dur a terme aquesta transformació química, cal una font d’energia verdader fals super verdader super fals.
Els nutrients inorgànics necessaris per a la vida però sense valor energètic son els : nutrients inorganics nutrients organics.
Els animals, els fongs, els protozous i part dels bacteris són exemples d’organismes heteròtrofs. d’organismes autotrofs.
Els éssers vius autòtrofs transformen els : nutrients inorgànics, en nutrients orgànics d’alt valor energètic. nutrients orgànics, en nutrients inorgànics d’alt valor energètic.
utilitzen la llum com a font d’energia per transformar nutrients inorgànics en matèria orgànica en un procés anomenat fotosíntesi. Fotoautòtrof Quimioautòtrof.
la quimisintesi : poden utilitzar l’energia química que contenen determinades substàncies del seu entorn per transformar nutrients inorgànics en matèria orgànica, son els essers vius: Quimioautòtrofs Fotoautòtrofs.
la fotosíntesi consisteix en la transformació d’aigua (H2O) i diòxid de carboni (CO2) en glucosa (C6H12O6). Com a residu d’aquesta reacció es produeix oxigen (O2), el qual és alliberat al medi. la transformació del diòxid de carboni (CO2) en aigua .
Les principals biomolècules orgàniques són els hidrats de carboni, les proteïnes, els greixos i els àcids nucleics —com l’ADN— verdader fals.
A les cèl·lules eucariotes, que es troba dins d’uns orgànuls ? la clorofila la fotosintesi.
la fotosíntesi consisteix en la transformació de l’energia de la llum en energia química que s’acumula en els nutrients orgànics produïts. de l’energia quimica a la energia de la llum .
Les essers vius qie s’alimenten d’altres organismes consumidors són els : Els consumidors secundaris descomponedors .
els organismes que s’alimenten a partir de fragments d’organismes autòtrofs, com les plantes són els : consumidors primaris. consumidors secundaris.
La major part de la massa d’un organisme correspon a l’aigua, que representa entre viu el 50% i el 99% de la massa d’un ésser el 25 i el 50% de la massa .
Un cop els nutrients es troben a l’interior de les cèl·lules d’un organisme , són utilitzats com a: font de materia, font d'energia i com a regulacio del funcionament font de materia, font d'energia .
El diòxid de carboni i l’aigua en són els productes de rebuig. en la respiració cel.lular en la fotosintesis.
Les cèl·lules de les plantes, com les de tots els éssers vius, realitzen la respiració cel·lular continuament quasi mai.
Els nutrients orgànics es combinen amb l’oxigen per extreure dels primers l’energia que les cèl·lules necessiten per viure en la fotosintesis en la respiració cel.lular .
l'oxigen és el producte de rebuig de la reacció química. en la respiració cel.lular en la fotosintesis.
Aquest procés es produeix constantment a l’interior de totes les cèl·lules dels organismes, ja siguin autòtrofs o heteròtrofs fotosintesis respiració cel.lular .
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor