option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: C1.1 - ACTIC MITJÀ
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
C1.1 - ACTIC MITJÀ

Descripción:
PREGUNTES C1 ACTIC MITJÀ

Autor:
AVATAR
jtm
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 18/05/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 20
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Les possibilitats que ens ofereix internet... Són immenses i en constant desenvolupament. Estan limitades en un espai físic concret. No inclouen la comunicació i la interacció entre persones. Permeten produir i consumir tot tipus d'informació multimèdia. .
Són navegadors... Opera Google Chrome Mozilla Thunderbird Pidgin Outlook.
L'administració electrònica... Comporta un estalvi de temps en gestions burocràtiques perquè no fa falta el desplaçament. Permet que el ciutadà conegui en alguns moments l'estat dels seus processos administratiu. No redueix els terminis d'espera. Redueix l'impacte ambiental. Té molta varietat de dispositius d'accés com l'ordinador o el PDA, encara que els telèfons mòbils encara no estan preparats perquè no són segurs del tot.
Determina la resposta correcta amb els gestors de descàrrega. Permeten realitzar descàrregues programades. Les descàrregues s'han de fer d'una en una i en un ordre prèvia-ment programat. Mai estan integrats en navegadors ja que són programari independent.
Determina quines respostes són CERTES en relació amb el codi de conducta dels fòrums. Els missatges escrits amb lletres majúscules es consideren contingut important i es llegeixen prioritàriament. Cal intentar no fer preguntes que ja hagin estat plantejades i resoltes anteriorment. És important titular de forma descriptiva cada nou fil de conversa. Al col•lectiu del fòrum no li fa res si un fil de conversa es desvirtua, ja que és quelcom natural a totes les converses. La mala ortografia s'accepta. Les firmes i avatars de dimensions desproporcionades són un privilegi que només els participants més antics poden tenir. No s'han de crear fils de conversa en una sessió que no correspon a la seva temàtica. Els comentaris de caire sexista, violent o racista poden ser motiu d'expulsió. No està ben vist que la mateixa persona escrigui molts missatges seguits al mateix fil de conversa. Acompanyar els missatges amb imatges resulta molest a la resta de participants.
Ordre de la compra en línia. Entrar a la pàgina web de la botiga. Ordenar que comenci el procés de compra. Afegir productes al carretó. Triar el mode d'enviament. Triar el mode de pagament. Pagar.
Quina imatge representa una connexió segura a Internet? .
CERT - FALS COMERÇ EN LÍNIA Tenim dret a ser informats prèviament per l'empresa de comerç electrònic del preu, la forma de pagament i les modalitats d'enviament de tots els béns i serveis comercialitzats. Tenim dret a la substitució o reparació dels productes que incompleixen el contracte, de manera gratuïta per al consumidor, sense incloure les despeses d'enviament. L'agència catalana d'internet, www.catinter- net.cat, s'encarrega d'assegurar els drets i deures dels consumidors electrònics a Catalunya. Tenim dret a no facilitar les dades personals que no siguin necessàries per a la transacció en tots els casos.
Determina quines oracions són correctes. Molts mitjans de comunicació presenten fòrums de debat on els lectors debaten sobre les diferents notícies publicades. No és necessari registrar-se per accedir a un fòrum. No és necessari registrar-se per debatre i opinar en un fòrum. Als blocs no es pot establir un diàleg autor.
Internet de les coses: escull les respostes certes. La formen una xarxa de dispositius intel•ligents que permeten connectar persones amb coses i coses amb coses mitjançant Internet, de manera que pugui haver-hi una interacció mutua. La formen dispositius tecnològics dissenyats per portar a sobre com un accesori més, peça de roba o complement, i que interactua amb l'usuari o amb altres dispositius. En principi tots els objectes que formen part de la nostra vida diària són susceptibles de connectar-se a Internet. Es basa en la idea de dotar d'''intel•ligència'' els objectes quotidians afegint-hi sistemes de comunicació, sensors, ect. També s'aplica als components de les màquines (cotxes, avions, etc.).
CODIS QR. Marca les respostes que siguin veritat. Gran capacitat de informació. Poden emmagatzemar centenars de vegades més informació que un codi de barres convencional. Mida petita d'impressió, pel fet de contenir informació tant horitzontalment com verticalment. Resistència a danys i brutícia. Pel fet de portar claus de correcció d'errors és possible recuperar-ne les dades (un màxim del 30% de dany), encara que el símbol estigui parcialment brut o danyat. Possibilitat de llegir-los en qualsevol direcció a causa dels tres punts de detecció localizats a les cantonades. Possibilitat de concatenar diversos codis QR. Un codi QR pot dividir-se en diversos codis.
CODIS QR. Marca les respostes que siguin veritat. Habitualment un codi QR és de color negre amb el fons blanc, encara que pot tenir qualsevol altre color, tant en primer pla com de fons. No és possible incloure una imatge en un codi QR. Hi ha codis QR estàtics i dinàmics. Es poden modificar un cop creats, a més ofereixen funcions per calcular estadístiques d'escaneig (el nombre i el lloc dels accessos). Cada codi QR té una capacitat d'emmagatzematge màxima que depèn de la versió del codi usat (cada versió superior suposa més capacitat d'emmagatzematge), del tipus de dada a codificar (numèrica, alfanumèrica o binària) i del nivell de correcció d'errors (més nivell de correcció, més capacitat d'emmagatzematge). Els codis QR tenen 4 nivells de recuperació de dades (L;M;Q;H). El nivell de recuperació a triar depèn de l'entorn on se situarà el codi QR (més o menys possibilitat de danyar-se o embrutar-se). Augmentar el nivell de correcció d'errors implica disminuir la quantitat de dades que es poden emmagatzemar al codi QR. Es poden utilitzar els codis QR com a porta d'entrada als dispositius mòbils i introduir un codi maliciós sense el coneixement de l'usuari. Gran capacitat de informació. Poden emmagatzemar centenars de vegades més informació que un codi de barres convencional.
ETIQUETA. Escull les respostes que són certes. La regla d'or de l'etiqueta és no fer als altres el que no voldríem que ens fessin a nosaltes mateixos. Hem de mantenir un comportament general en la mateixa línia que seguiríem en el món real. Hem de ser conscients de l'entorn en què estem i seguir les normes de comportament que s'hi segueixen. Hem de prestar atenció a l'ortografia, gramàtica i estil dels nostres escrits i ser clars, lògics, educats i expressar-nos amb sentit. Hem de compartir el nostre coneixement, en la mesura del possible. Hem de respectar la privacitat dels altres. Hem de saber entendre i perdonar els errors dels altres.
Relaciona. Ritme propi d'aprenentatge Facilita l'autonomia de l'estudiant i bon aprofitament del temps. Permet accedir a un gran volum d'informació que facilita l'aprenentatge. Gran ventall d'eines de comunicació sincrònica i asincrònica. Facilita la formació a persones amb dificultats de moviment. Limitació d'horari i espai. Necessita seguir el ritme formatiu del grup. Comporta costos de desplaçament.
Ordena les accions necessàries per convertir les dades massives en coneixement. Realitzar-ne les transformacions pertinents (eliminació, conversió, canvis de format, etc). Extreure-les del seu origen. Analitzar-les en mitjançant la mineria de dades (data mining). Recollir-les en un mateix lloc (base de dades o data warehouse).
Característiques petites dels objectes pertanyents a la IoT. Escull les respostes correctes. Tenen una adreça IP. Estan dissenyats per portar a sobre com un accessori més. Tenen capacitat d'intercanviar informació de manera automàtica sense necessitat d'intervenció humana. Son dispositius de mida petita.
Conjunt de regles d'aplicació al correu electrònic. Determina quines són certes i quines són falses. Utilitzar el camp ASSUMPTE del correu. Resumir el contingut del missatge en poques paraules. En cap cas enviar arxius adjunts. Si cal enviarlos, farem servir un altre servei. No enviar ni reenviar correus no desitjats. Abstenir-se de fer publicitat que no hagi estat prèviament acceptada, ni tampoc enviar correus en cadena. Cal saludar a l'inici del missatge i acomiadar-se al final. Utilitzar les majúscules i les minúscules correctament. Utilitzar la còpia oculta en els enviaments massius. Ser breus i concisos.
Característiques que defineixen els mitjans socials. Escull les respostes correctes: Ofereix comunicació massiva en temps real i en ambdues direccions. És possible personalitzar i adaptar les eines utilitzades. La majoria d'eines són de pagament. Les eines són d'es intuïtiu, de manera que la majoria dels usuaris poden fer-les servir. Els continguts poden ser actualitzats i consultants en tot moment. Tenen una audiència global. .
Ordena les fases que normalment abasta un projecte de mineria de dades. 1 2 3 4.
Alguns camps en els quals és possible aplicar la internet de les coses. Escull les respostes correctes: Habitatges intel·ligents: estalvi de rescursos, seguretat i confort. Cotxes intel·ligents: programació i monitoratge a distància. Fàbriques intel·ligents: monitoratge centralitzat i automàtic en temps real de la maquinària. Ciutats intel·ligents: conscients del seu entorn, ajudaran a reduir residus, millorar l'eficiència energètica i el medi ambient, gestionar amb eficàcia el transport i controlar les infraestructures urbanes. .
Denunciar Test