Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEC1.3 - ACTIC MITJÀ

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
C1.3 - ACTIC MITJÀ

Descripción:
PREGUNTES C1 ACTIC MITJÀ

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
19/05/2023

Categoría:
Otros

Número preguntas: 20
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Determina quines respostes són correctes en relació amb els servidors: Els servidors de fitxers poden desar la informació de l'usuari i oferir-la de forma pública o privada. Poden formar part d'una intranet (xarxa interna) o no. Els servidors de pàgines i serveis web conserven la informació relativa als documents i serveis disponibles a través de la "WWW" (World Wide Web). Els servidors de correu electrònic són màquines destinades a la gestió i emmagatzematge de la informació i els serveis de correu electrònic i SMS. Qualsevol persona usuària pot contractar l'ús d'un servidor (existeixen nombrosos serveis d'allotjament) per un preu elevat. Els servidors a Internet són d'aquells ordinadors connectats a la xarxa amb l'única funció de "conservar i servir informació". És habitual que algunes persones usuàries i moltes entitats, institucions i empreses els facin servir per desar informació que és rellevant i que volen conservar.
Determina quines respostes són correctes en relació amb l'Administració Electrònica Permet fer transaccions amb els ciutadans però no amb les empreses. Millora la qualitat i l'accessibilitat dels serveis públics. L'objectiu últim és que es pugui realitzar tot el conjunt de gestions administratives públiques fent servir les TIC i Internet. Permet la prestació de serveis públics en qualsevol lloc i amb uns horaris de treball determinats. Facilita la relació amb el ciutadà però no redueix el temps de resposta. .
Procés que utilitza diferents processos d'anàlisi automàtica per poder trobar patrons repetitius, tendències, seqüencies, associacions o regles que expliquin el comportament de les dades, que ens permetin comprendre el que ens volen dir Data warehouse Big data Mineria de dades Data solution.
CERT - FALS COMERÇ EN LÍNIA Tenim dret a ser informats prèviament per l'empresa de comerç electrònic del preu, la forma de pagament i les modalitats d'enviament de tots els béns i serveis comercialitzats. Tenim dret a la substitució o reparació dels productes que incompleixen el contracte, de manera gratuïta per al consumidor, sense incloure les despeses d'enviament. L'agència catalana d'internet, www.catinter- net.cat, s'encarrega d'assegurar els drets i deures dels consumidors electrònics a Catalunya. Tenim dret a no facilitar les dades personals que no siguin necessàries per a la transacció en tots els casos.
Escull les respostes correctes: Un dels més grans avantatges que la societat de la informació ha ofert a les persones és la possibilitat de cercar feina sense desplaçar-se en l'espai geogràfic. Les borses de treball en línia permeten a les persones usuàries introduir la seva informació personal de manera que queden indexades en les bases de dades i poden ser trobades en una cerca automàtica o bé ser enviades a petició de la persona candidata. Aquesta informació té l'inconvenient de la dificultat que presenta actualitzar-la, encara que una vegada fet, el currículum i definició de les seves capacitats pot arribar a definir-se amb molta precisió i exactitud. Hem de tenir en compte que les empreses poden arribar a rebre moltes candidatures i que presentar una bona definició del nostre perfil laboral és important. .
Determina la resposta correcta: La contrasenya més segura de les següents és... 23/09/2010 FCBARCELONA SDA_97% 972098712 326347893289478 jTB%-)897-Po jhjkgbfh.
Determina quines respostes són correctesen relació amb el comerç electrònic: Els preus dels productes acostumen a ser més elevats via Internet. Tenim coneixement d'opinions i experiències d'altres consumidors a través de fòrums especialitzats, la qual cosa ens permet fer compres més segures. La legislació vigent és unitària per a tots els països. Existeix l'inconvenient de desconèixer l'empresa. No disposem d'una gran varietat de productes i serveis. .
Determina la resposta correcta en relació amb la formació en línia: La sigla EVA significa “entorn virtual d'autoformatiu”. Els entorns EVA presenten un model de formació en línia dinàmic i flexible, pensat per adaptar-se i evolucionar amb el temps de forma constant i al ritme que evolucionen les TIC. Un entorn EVA està orientat a la utilització de les TIC de manera presencial i intensiva. .
Escull les respostes correctes en relació amb els blocs: Per crear el nostre propi bloc podem utilitzar Blogger, que és una eina de pagament en línia. No és d'especial importància mantenir una actualització regular dels continguts. En un bloc disposem d'un sistema de sindicació de continguts (RSS). Un bloc és una eina asincrònica. Són els lectors dels blocs els que comencen la conversa i defineixen, per tant, la temàtica i l'estil del lloc.
Quina imatge representa la llicència Creative Commons?.
Escull les respostes correctes: Només amb un certificat digital pots... Crear una empresa per Internet. Renovar la demanda d'ocupació al SOC. Demanar un Informe de Vida Laboral, el qual t'arribarà en uns dies per correu ordinari a l'adreça facilitada. Obtenir informació sobre els tributs que gestiona l'Agència Tributària de Catalunya i realitzar els tràmits més habituals en els procediments tributaris. Modificar les dades del padró municipal. .
Ordena les accions necessàries que durem a terme per tal de realitzar una transferència des del teu compte a un altre, per Internet: 1 2 3 4 5 6.
Determina quines respostes són correctes en relació amb les wikis: La informació que ofereixen és 100% fiable. Tothom pot editar-hi els articles sense conseqüències. Permeten concentrar en un mateix lloc web un gran cúmul d'informació gràcies a la col·laboració de moltes de persones. Tots els autors que hi han participat reben un reconeixement.
Determina la resposta correcta en relació amb la compra segura a Internet: Hem de comprovar que la transacció es realitza mitjançant un mètode segur de transmissió, fent una ullada a la barra de navegació, on l'adreça web ha de començar per hppr, i a més, la barra d'estat del navegador ha de mostrar un cadenat tancat Hem d'estar segurs que l'ordinador que utilitzem per fer la compra no té cap deficiència de seguretat, ja que habitualment hem de proporcionar dades confidencials (personals i bancàries). Tenint en compte els avenços de la tecnologia actual podem afirmar que, avui en dia, tots els venedors a la xarxa són de confiança. Un bloc és una eina asincrònica. .
Agrupa els conceptes en relació amb la recerca de feina a Internet: Xarxes professionals Xarxes socials Webs corporatives .
Ordena la seqüència d'accions per crear un fòrum a Google Groups: 1 2 3 4 5 6.
Determina la resposta correcta: La sindicació de continguts ens permet una subscripció a una web d'Internet que tingui aquest servei, de manera que tota nova publicació de nous continguts que es realitzi en aquesta web serà enviada automàticament mitjançant correu ordinari a l'usuari (subscriptor). Les webs que generen un alt volum de continguts normalment tenen diversos canals RSS, així ofereixen un servei de subscripció més específic. El servei RSS només permet subscriure's a continguts de tipus escrit i imatges.
Ordena la seqüència d'accions que durem a terme per tal d'instal·lar el certificat idCat a través de la pàgina web de l'Agència Catalana de Certificació: 1 2 3 4 5.
Determina quines respostes són correctes i quines falses en relació amb la subscripció a un servei d'informació: Normalment es fa quan aquest tipus d'informació només t'interessa un dia concret. Necessites tenir una adreça electrònica. És un servei habitualment de pagament. Requereix que visitis la web periòdicament.
Escull les respostes correctes: Les accions que es poden dur a terme com a participant d'un fòrum són... Crear un nou fil de conversa. Inserir imatges que acompanyin el nostre missatge. Crear una nova secció. Afegir una firma, de forma automàtica, al peu de cada un dels nostres missatges. Expulsar participants que no compleixin el codi de conducta. Posar un avatar que ens representi i que es veurà cada cop que escrivim un missatge. Amagar part del nostre missatge, de forma que per llegir-lo calgui prémer un botó a consciència. Afegir enllaços a llocs web, com a part del nostre missatge. Administrar el nostre perfil d'usuari. Editar l'aparença del nostre missatge (color i mida de la lletra, negreta, cursiva...). .
Denunciar test Condiciones de uso