option
Mi Daypo

Estatut d’autonomia I

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Estatut d’autonomia I

Descripción:
Altres convocatories - bombers gene

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
11/04/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 15
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Quins dels organismes seguents està adscrit al departament d’Interior? L’entitat autònoma del diari oficial i de publicacions El servei d’ocupació a catalunya El centre d’atenció i gestió de trucades d’urgencia 112 de catalunya L’institut català de les dones.
Qui elegeix el sindic de greuges de catalunya El parlament de catalunya i el Govern El parlament de Catalunya El govern El tribunal superior de justicia de Catalunya.
Amb caracter general, les competències de la generalitat de Catalunya es troben definides: Només a la constitució Només als reials decrets de traspassos A la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya Només a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
La Generalitat de Catalunya, segons definició de l’Estatut, és el conjunt d’institucions en que: S’organitza secularment l’autogovern de Catalunya S’organitza políticament l’autogovern de Catalunya S’organitza territorialment l’autogovern de Catalunya Totes les respostes són correctes .
Quants titols te l’Estatut d’autonomia? 10 12 5 7.
La generalitat està integrada per: El parlament i el president El parlament, la presidència de la generalitat, el govern, el consell de garanties estatutàries, el síndic de greuges, la sindicatura de comptes i el consell audiovisual de Catalunya El parlament, el president i els consellers El parlament i el Govern.
De quants article disposa l’EAC del 2006 169 200 135 223.
Quines llengues son oficials a Catalunya segons l’EAC del 2006? Només el Català El català i el castellà El català, el castellà i l’aranés Totes les llengues que es parlen al territori català.
Quants parlamentaris toca a cada província segons el sistema d’Hondt? 85 BCN, 18 TAR, 17 GI, 15 LLEI 100 BCN, 50 TAR, 25 GI, 20 LLEI 85 BCN, 18 TAR, 17 LLEI, 15 GI 30 BCN, 30 TAR, 30 LLEI, 30 GI.
On serà jutjat un parlamentari per un delicte comès a Catalunya? Al tribunal suprem Al tribunal constitucional Al tribunal superior de justicia de Catalunya No poden ser jutjats .
Quina de les seguents funcions no recau en el President de la Generalitat de Catalunya? Elegir i nombrar els consellers Promulgar, en nom del rei, les llei, decret llei i decrets legislatius de Catalunya i ordenar-ne la publicació Elegir i nombrar el president i els membres de la mesa del parlament Convocar eleccions.
Quin es l’alt organ consultiu del govern? El consell Tècnic El consell d’Estat El consell de garanties Estatutaries La comissió Jurídica Assessora.
Qui elegeix el president del TSJC? El nomena el rei a proposta del TSJC El nomena el president de la Generalitat a proposta del consell de justicia de Catalunya El nomena el president de la Generalitat a proposta dels membres del TSCJ El nomena el president de la Generalitat a proposta del Parlament de Catalunya .
A quin titol de l’Estatut de Catalunya es regula la reforma de l’estatut? Al titol X Al titol IX Al titol VII Al titol VI.
Quin és l’ens local bàsic de Catalunya segons l’EAC del 2006? El municipi La vegueria La comarca Totes són correctes.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor