option

Ferrocarrils; Fonaments tècnics i d'explotació

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Ferrocarrils; Fonaments tècnics i d'explotació

Descripción:
Ferrocarrils

Autor:
LauraGFort
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
22/02/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 37
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
En doble via, circular per una via distinta a la habitual, es circula per; Via desviada A contravia En regim de maniobres Via métrica.
Tram de via on normalment només pot haver-hi un tren; Cantó Entrevia Vía única Via banalitzada.
Lloc que disposa de equipament per als viatgers però no intervé en la circulació Apartador Automotor Estació Baixador.
Què és un gàlib? Deformació accidental dels carrils Element que delimita 2 cantons de via Secció lliure de obstacles per la que circula els trens Part mòbil del camí d'agulles.
Agent d'estació en el centre de comandaments encarregats de la regulació del trànsit de trens Interventor/a Operador/a Agent de circulació Agent de tracció.
Vehicle ferroviari que disposa de motor i permet transportar viatgers i mercederies UT Locomotor Automotor Cotxe motor.
Quan un tren continua circulant per la via normal de circulació es diu que circula per; Via desviada Via directa Contravia Plena Via.
Quin d'aquests aparells no formen part de la catenària? Mènsula Fil de contacte Pantògraf Seccionador.
En doble via, circular per una via distinta a la habitual, es circula per; Via desviada En regim de maniobres Via mètrica A contravia.
Part de la via dotada d'equips per contrastar automàticament la presència o l'absència de trens; Cantó Sistemes de presentació Tram de detecció.
Blocatge que s'estableix entre el CTC i els trens Blocatge Manual Local Blocatge automàtic Blocatge Manual Central Blocatge automàtic via única.
Quan el traçat ferroviari creua per sobre d'un altra infraestructura no ferroviaria? Pas a nivell Pas superior Pas inferior Trinxera.
El traçat de una via ferroviaria es fonamenta en dos aspectes principals; Desmunt i terraplá Planta i alçat Superestructures - Viaductes Pendets i rampes.
L'acoblament entre vehicles ferroviaris comporta 3 tipus de connexions; Mecànica, Pneumàtica, Hidràulica Hidràulica, Atomàtica, Elèctrica Mecànica, Pneumàtica, Elèctrica Automàtica, Semiautomàtica, Mecànica.
Document on el/la maquinista consulta les marxes dels trens; Full de marxa Malla Itinerari Llibre d'itinerari.
Què forma part del CCI? CTC - CSI - CIC CTC - CSE - CCI CTC - CIC - CSE CTC - CIC - CCE.
Aparell de via que permet l'encreuament de dues vies i el desviament de les 4 direccions possibles; Travessera d'unió simple Escapament Creuament Travessera d'unió doble.
En sentit descendent les vies situades a la dreta portaran numeració: Alterna (senar/parell) Parell Senar Aleatória.
Hi ha 4 tipus d'acoblaments; Semiautomàtics, automàtics, permanents, topall i brida Topall i brida, pneumàtic, semipermanent, automàtic Permanent, automàtic topall i brida, hidràulic Automàtic, topall i brida, semipermanents, semiautomàtics.
Aparell on s'inserten els manecs dels eixos? Caixa de greix Plaques de guarda Bastidor Suspensió secundaria.
Quan la caixa d'un vehicle ferroviari permet encabir els elements de tracció, generadors, compressor i cabines de conducció estem parlant de; Automotors UT Locomotora Cotxe motor.
Quines alineacions hi ha en la planta d'un traçat ferrovari? Terraplè - Trinxera Corbes - Rampes Pendets - Rectes Corbes - Rectes.
Els trens es poden classificar de tres maneres; Per tracció, per ús i per configuració Per tracció, per construcció i per ús Per configuració, per tracció i per adherència Per ús, per tracció i per estètica.
Les caixes dels vehicles poden ser construides amb dues tècniques elementals; Bastidor rígid - caixa deformable Bastidor rígid - plataforma Bastidor rígid - estructura autoportant Bastidor rígid - bogis de sustentació.
Hi ha dos tipus de fre d'estacionament; Elèctric - automàtic Manual - Elèctric Maual - Pneumàtic Manual - Automàtic.
En les suspensions primàries es poden fer servir... Molles helicoidals - Balons pneumàtics Ballestes - Molles helicoidals Balons pneumàtics - tacs de goma Tacs de goma - caixes de greix.
Distància que separa les cares interiors dels caps dels carrils que formen la via i ha de ser constant al llarg de tota la seva longitud; Via en placa Ample de via Entrevia Plena via.
L'encreuament està format per; Cor - Llacuna - Potes de llebre - Agulles - Tirant - Contraagulles Zona d'intersecció - Llacuna - Potes de llebre - Contrarril Parts mòbils i parts fixes.
Quin aparell de via de seguretat es fa servir per garantir que un vehicle ferroviari no ocupi una via? Pedals magnètics Pedals mecànics Falca de descarrilament Topalls.
La falca de descarrilament es pot accionar... Manualment - Motor elèctric Automàticament - Manual mecànicament - Manual.
A partit de quin desnivell de rampes i/o pendents, es faria servir un carril dentat entre els dos carrils de rodament d'una via convencional? A. 40mm B. 30% C. 40% D. 20% E. A i C són correctes.
Per amortir les vibracions del vehicle originada per la desigualtat de la via i minitmizar els xocs de les rodes amb les irregularitats dels carrils es fan servir la suspensió. Quina suspensió està adreçada al confort? Suspensió secundària Suspensió primària No existeix una suspensió adreçada al confort. .
A quina pressió comprimeix l'aire que pren de l'atmosfera el compressor del sistema de fre continu d'aire comprimir? 5 kg/cm 10 kg/cm No és el compressor qui comprimeix l'aire, sinó l'equip de producció l'aire .
Mitjançant l'aire comprimit, què acciona les sabates de fre? Distribuïdor Comandament Cilindre de fre.
Quin tipus d'acoblament fa servir els trens de mercaderies? Enganxall manual de topall i brida Enganxall semiautomàtic Enganxall automàtic Rígids semipermanents.
La circulació dels trens es recolza sobre 2 conceptes fonamentals; Seguretat i Puntualitat Seguretat i Regularitat Seguretat i Confort.
El lloc on hi ha armaris de relés o aparells electrònics que analitzen i executen les ordres rebudes per l'agent de circulació i les transmeten als aparells de via i als senyals, s'anomena Sala de senyalització Quadre de control o aplicació informàtica Equipament sobre el terreny.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor