option

FERROCARRILS_VARIAT

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
FERROCARRILS_VARIAT

Descripción:
Test ferrocarrils estudi

Autor:
ALBA SANS
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
23/02/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 40
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
La figura del Delegat de protecció de dades és una novetat introduïa al: LOPDGDD RGPD ESTATUT D'AUTONOMIA.
La figura del Delegat de protecció de dades és una novetat introduïda al: LOPDGDD RGPD ESTATUT D'AUTONOMIA.
El Deure de Confidencialitat és una novetat introduïda al: RGPD CONSTITUCIÓ ESPANYOLA LOPDGDD.
Quin any es fa servir per primera vegada el concepte de Sostre de vidre? 1988 1990 1986.
Quines lleis fan referència a la Igualtat efectiva de dones i homes? LO 3/2007 i Llei 17/2015 Llei 19/2013 de 9 de desembre i Llei 19/2014 de 29 de desembre LO 3/2018 de 5 de desembre i 2016/679.
S'enten com a Població Ocupada: Persones que no tenen ocupació assalariada o ocupació independent, que actualment estan buscant ocupació i disponibles per a treballar. Persones, de 16 anys o més que treballen durant almenys 1 hora a canvi de retribució. Població activa, de 16 anys o més, que treballa o está disponible per a treballar.
Segons dades de la plataforma europea Women in Transport-EU Platform for Change, la presència femenina a europa pel que fa al sector del transport és de un: 28% 15% 22%.
El Comité d'Ètica està format per: 7 persones nomenades pel Consell d'Administració. 7 persones nomenades pel Comité d'Administració. 3/5 membres designats pel Parlament de Catalunya.
Les mesures que aplica FGC quan tracta dades de categoria especial son: Xifrar dades en la comunicació i emmagatzematge i crear un registre d'accessos, amb data i personal que hi accedeix. Xifrar dades en la comunicació i emmagatzematge, elaborar una llista de persones autoritzades que posteriorment enviarà al APDCat i crear un registre d'accessos, amb data i personal que hi accedeix. Xifrar dades en la comunicació i emmagatzematge, elaborar una llista de persones autoritzades i crear un registre d'accessos, amb data i personal que hi accedeix.
La Llei Orgànica de Protecció de dades personals i Garantia de drets digitals (LOPDGDD) aprovada a escala estatal és la següent: 3/2016 de 5 de desembre 3/2018 de 5 de desembre 3/2018 de 25 de maig.
Quan ens referim a les 3 classes de comunicació fem referencia a: Comunicació Instrumental, Comunicació Consumista i Comunicació Incidental. Comunicació assertiva, Comunicació passiva i Comunicació agresiva. Comunicació Instrumental, Comunicació Consumista i Comunicació Plena.
Dins el model d'atenció al client, quina és la regla bàsica quan tractem la necessitat del client? Li pregunto tots els detalls. Tracto ràpidament la necessitat i trasllado el problema. Tracto com a meva la seva necessitat.
Les necessitats relacionals que es deriven del servei son: Consideració, Integració, Valoració, Expressió personal, Límits i Individualització. Consideració, Entorn, Valoració, Expressió personal, Innovació i Individualització. Seguretat, Integració, Valoració, Expressió personal, Límits i Comoditat.
Marca la resposta correcta: Les expectatives son iguals a les necessitats objectives per les necessitats prospectives. La satisfacció del client està en el conjunt. La satisfacció és igual les expectatives per les necessitats objectives.
L'escolta Activa és una habilitat de comunicació, necessària en l'atenció al client i és: Comprendre el pensament de l'altre. Comprendre vol dir acceptar i mostrar interés. Comprendre el pensament de l'altre. Comprendre vol dir acceptar. Comprendre el pensament de l'altre. Comprendre no vol dir acceptar.
Quan tractem les queixes dels clients no hem fer: Dir "tractaré", és com una mentida social. Formular preguntes que comencin per Què? Quina? Quina ha estat la causa? Escoltar de forma activa i deixar espressar les queixes.
Amb una imatge ben definida volem despertar en l'opinió pública: Seguretat, decisions i emocions. Confiança, comprensió i simpatia. Confiança, comprensió i consideració.
La Imatge Subjectiva és la que fa referència a: La identitat real. És quantitativa, la podem mesurar. La imatge mental percebuda pel públic, la imatge generalitzada, es projecta a la població. L'emocional, és la interpretació d'alló que FGC és i fa.
Les expectatives = necessitats objectives x necessitats subjectives. Fals Veritable.
Quan transmetem informació, el comunicador assoleix dos rols: El d'informador i actor. El d'informador i formador. El d'informador i emisor.
Els 3 conceptes bàsics de geometria a l'hora de muntar la via sobre la plataforma son: Les corbes de transició, el peraltat i la inclinació dels carrils. El pes, el peraltat i l'entrevia. Les corbes de transició, el peraltat i l'entrevia.
Quan s'utilitzà per primera vegada un cremallera central per salvar una rampa? A mitjans del s.XIX A mitjans del s.XVIII A mitjans del s. XVI.
Els diferents tipus de cremallera que trobem son: Locher, ABT, Ypsilon i Riggenbach Locher, ABT, Rocket i Riggenbach Locher, ABT, Strub i Riggenbach.
El funicular és utilitzat per unir distàncies curtes: D'entre 1 i 2Km D'entre 0,5 i 2Km D'entre 0,5 i 5Km.
Els elements tècnics a les estacions son els següents: Dependències de senyalització, dependències de circulació i dependències tècniques. Dependències de personal d'estació, dependències de circulació i dependències amb aplicaciones informàtiques. Dependències de personal d'estació, dependències de circulació i dependències tècniques.
El material motor de tracció diesel es pot classificar segons el tipus de transmissió de la força del motor cap als eixos en: Vehicles de transmissió elèctrica, transmissió hidràulica i transmissió mecànica. Vehicles de transmissió pneumàtica, transmissió hidràulica i transmissió mecànica. Vehicles de transmissió elèctrica, transmissió automàtica i transmissió mecànica.
Els trens de sals potàssiques de la linia Llobregat-Anoia poden transportar: 900 tones i caldrien 15 camions per fer-ho per carretera. 900 tones i caldrien 30 camions per fer-ho per carretera. 500 tones i caldrien 30 camions per fer-ho per carretera.
Entenem per marxa a la vista: La que obliga a regular la velocitat del tren, d'acord amb el tram de via que va apareixent, amb la finalitat de poder aturar-lo davant un obstacle. Es pot complementar amb una limitació de velocitat màxima. La que obliga a regular la velocitat del tren, d'acord amb el tram de via que va apareixent, amb la finalitat de poder aturar-lo davant un obstacle. Es pot complementar amb una senyal de velocitat mínima. La que posibilita circular a una velocitat máxima, d'acord amb el tram de via que va apareixent, amb la finalitat de poder arribar a temps si es circula amb retràs. Es pot complementar amb una limitació de velocitat màxima.
A l'hora de confeccionar els horaris dels trens cal seguir 4 etapes, que son: La marxa a la vista, la malla, el llibre d'itineraris i els horaris. La marxa tipus, la quadrícula, el llibre d'itineraris i els horaris. La marxa tipus, la malla, el llibre d'itineraris i els horaris.
A FGC existeixen 2 sistemes interns de comunicació: La telefonia interior i la radiotelefonia. La telefonia de camp i la radiotelefonia. La telefonia interior i la radiofreqüència.
La fòrmula de la potència elèctrica és: P=I·R P=R·I P=I·V.
Definim la Tensió com: La quantitat d'electricitat que passa per un material conductor. La diferència de potencial entre 2 punts d'un circuit elèctric. La quantitat de potència que es consumeix en un temps determinat.
Per tal de mesurar la intensitat amb un amperímetre haurem de col.locar l'aparell en: en sèrie amb el circuit. en perpendicular amb el circuit. en paral.lel amb el circuit.
Quan classifiquem els trens per la seva composició, aquests els dividim en: Material convencional, material mòbil i material remolc. Vehicles especials, Automotors i Unitats de tren. Material convencional, Automotors i Unitats de tren.
La distància de frenada depén de: La velocitat, la massa total del tren i el peraltat. La velocitat, la massa total del tren i el perfil de la via. La velocitat, el nombre de passatgers i el perfil de la via.
Els enclavaments son dispositius de control que coordinen l'accionament de tots els aparells de via i senyals entre estacions. Veritable Fals.
Un motor elèctric és un aparell que converteix l'energia elèctrica en: Energia mecànica. Energia hidràulica. Segueix generant energia elèctrica.
Els 4 elements fonamentals d'un vehicle ferroviari son La caixa, el motor, el bogi i les rodes. La caixa, el bastidor, la suspensió i les rodes. La caixa, el bastidor, el bogi i les rodes.
La Resistència és: Una magnitud elèctrica i els dispositius que s'utilitzen per regular-la. La dificultat que oposa un material a ser atravessat per un corrent elèctric. Les respostes anteriors son correctes.
Mesurarem la intensitat d'un circuit electric amb: Un amperímetre. Un ohmnímetre. Un voltímetre.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor