option

GUB TEMA 1

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
GUB TEMA 1

Descripción:
CE / Estructura i ppis generals / Estructura territorial de l'Estat

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
15/06/2020

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 25
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
La Constitució espanyola estableix: (A) La indissolube unitat de la nació espanyola (B) La dissoluble unitat de la nació espanyola (C) La indissoluble unitat de les províncies Les respostes a) i b) són correctes.
El text constitucional va ser aprovat per les Corts generals, en data: 29 de desembre de 1978 27 de desembre de 1978 6 de desembre de 1978 31 de desembre de 1978.
És una característica de la CE: Rígida Consensuada Escrita Totes ho són.
L'Estat és, segons la Constitució: Un Estat Social Un Estat Federal Un Estat Social i Democràtic de dret Un Estat Federal.
La Constitució espanyola de 1978: Es va sancionar i promulgar el 6 de desembre Es va sotmetre a referèndum el 27 de desembre Es va publicar al BOE el 29 de desembre Va entrar en vigor el 2 de gener de 1979.
No està garantit per la Constitució el principi de: Jerarquia normativa Retroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables Seguretat jurídica Publicitat de les normes.
El referèndum de la Constitució Espanyola va tenir lloc: El 31 d'octubre de 1978 El 6 de desembre de 1978 El 27 de desembre de 1978 El 29 de desembre de 1978.
El Preàmbul de la Constitució: Té 9 articles Té valor normatiu No té valor normatiu Té caràcter vinculant.
Les disposicions finals de la Constitució: Contemplen peculiaritats de determinats territoris Són 4. Són 9. Cap resposta és la correcta.
La Part dogmàtica de la Constitució engloba: El Preàmbul i el Títol Preliminar El Preàmbul i el Títol Primer El Títol Preliminar i el Títol Primer El Títol Primer i el Títol Segon.
Quants títols té la Constitució Espanyola?: 9 10 11 12.
La forma política de l'Estat espanyol és: La Monarquia La Monarquia constituent La Monarquia hereditària La Monarquia Parlamentària.
Segons l'article 6 de la Constitució: Els partits polítics són l'expressió del pluralisme polític Els partitcs polítics són l'expressió del pluralisme social El pluralisme polític és l'expressió dels partits polítics El pluralisme social és l'expressió dels partits polítics. .
El règim intern dels sindicats ha de ser: Anàrquic Voluntari Ho determinaran els seus Estatuts Democràtic.
La bandera espanyola: (A) Els seus colors s'estableixen a la Constitució (B) Es podrà acordar el seu canvi per majoria absoluta del Congrés (C) Té tres franges horitzontals: vermella, groga i vermella. Són correctes a) i c).
Segons la Constitució, els espanyols: (A) Tenen el deure d'utilitzat el castellà (B) Tenen el dret de conèixer el castellà Les responstes a) i b) són correctes Cap resposta es correcta.
En qui resideix la sobirania nacional? En el Rei En les Corts Generals En el poble En el defensor del poble.
La Constitució Espanyola té: 168 articles 169 articles 170 articles 171 articles.
El Títol Premilimar conté: 7 articles 8 articles 9 articles És una simple exposició de motius.
Les forces armades defensen: La sobirania d'Espanya L'ordenament constitucional La independència d'Espanya Només garanteixen.
El principi de legalitat siginifica: Que els ciutadans estan sotmesos exclusivament a la Constitució Que els ciutadans estan sotmesos exclusivament a les lleis Que els ciutadans estan sotmesos a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic. Que els ciutadans i els poders públics estan sotmesos a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic.
Qui promou els interessos socials que els són propis? Els sindicats Els sindicats i les associacions empresarials Només les associacions empresarials Els partits polítics.
La CE preveu com a administració local: Municipis i procíncies Municipis, províncies i comunitats autònomes Municipis, províncies i illes, només Municipis, provincies, illes i altres que es puguin constituir.
D'acord amb l'article 137 de la Constitució espanyola de 1978, l'Estat s'organitza territorialment en: Municipis, províncies, illes i les comunitats autònomes que es constitueixen Municipis, províncies i les comunitats autònomes que es constitueixin Obligatòriament per municipis i províncies Municipis, províncies i illes.
No és una entitat local territorial: Municipi Mancomunitat de municipis Província Comarca.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor