option
Mi Daypo

neurociencia conductual

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
neurociencia conductual

Descripción:
avaliación formativa 2010

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
16/05/2013

Categoría:
Otros

Número preguntas: 18
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
¿cal das seguintes asociacións e falasa? psicoloxía fisiolóxica- fisioloxía experimental psicoloxía fisiolóxica- psicoloxía experimental psicoloxía fisiolóxica- técnicas invasivas-humanos psicoloxía fisiolóxica-técnicas invasivas -animais psicoloxía fisiolóxica- fisioloxía da conducta.
sinala a principal contribución de Lashley ó desenvolvemento da psicoloxía fisiolóxica utilización da técnica de ablación experimental no estudo do aprendizaxe medición da velocidade da condución nerviosa teoría da visión do cor desenvolvemento do concepto de sinapse formulación matemática da enerxía.
sinala que afirmación é correcta respecto ó atlas estereotáxico só permite localizar con precisión estrucutras corticais emprégase despois da ciruxía estereotáxica co fin de comprobar que se lesionou a rexión cerebral a estudo consta de debuxos correspondientes a seccións tomadas a diferentes distancias de comisura anterior (punto de referencia) o atalas estereotáxico de Talairach emprégase para localiza-las estructuras obxecto de lesión na ciruxía estereotáxica en humanos as coordenadas establecidas no atlas sin válidas para distintas especies.
a conversión dunha forma de enerxía noutra denomínase codificación transducción adaptación conversión A/D impedancia.
cal dos seguintes receptores son mecanorreceptores: os vestibulares os receptores de frío os conos os gustativos os olfativos.
as bandas de Mach constitúen un bo exemplo do interese dos sistemas sensoriais... pola profundidade polo cambio pola experiencia polo lugar todas son falsas.
a principal responsable de transmitila-información de tacto-presión procedente das pernas é a vía: antereolateral espiñorreticular da columna dorsal trixeminal todass son falsas.
a cortiza auditiva primaria atópase...: no lóbulo frontal no lóbulo parietal a insula de Reil no lóbulo temporal no tallo cerebral.
¿ e especialmente importante para codificar con precisión o lugar no que se produce unha estimulación...? a taxa de disparo dos receptores o lugar no que se emprazan os receptores o tamaño dos campos receptivos a velocidades de adaptación dos receptores a velocidades de condución da fibra.
¿cal das seguintes asociacións é falsa? disco de Merkel/ interocepción dor sostido/ fibras C olfato/quimiorrecepción fásico/ adaptación rápido inhibición lateral-contraste.
sobre a anelxesia sábese que: esta provocada por leucotrienos o cerebro contén morfina existe unha vía inhibitoria descendente que inclue A sustancia negra a estimulación dos mecanorreceptores fai disminui-la sensación de dor todas son falsas.
a sustancia Gris Periacueductual forma parte dos sistema de... a transición da dor control periférico da dor codificación da dor na neurona sensorial xeración da dor referido control descendente da dor.
o efecto placebo aveces vese afectado por antagonistas opiáceos é clinicamente inapropiado explícase polo mecanismo de transducción fundaméntase nos mesmos mecanismos que a hipnose non atenúa a dor.
unha resposta excesiva ante estímulos que se poden considerar dolorosos denomínase hiperalxesia alodinia analxesia dor referida todas son falsas.
a igualación de presión do aire no oído medioo respecto do exterior, prodúcese gracias a... trompa de Eustaquio ventá redonda ventá oval cadea de osiños tímpano.
¿cal de estas afirmación é falsa? o reflexo estapedial prodúcese con sons de 90 dB o umbral da dor para o son é aproximadamente de 120 dB a sensibilidade auditiva humana axústase especialmente ás frecuencias propias da fala (conversa) a cadea de osiños do oído medio dificulta o paso do son o reflexo estapedial é bastante eficaz pero por pouco tempo.
¿a codificación do lugar do que proceden sons de baixa frecuencia prodúcese sobre todo por...? a diferenza de intensidade lugar activado na mambrana basilar diferenza de fase taxa de disparo ou código temporal todas son falsas.
o desenvolvemento da vía e a cortiza auditiva... depende do funcionamento da cócle vese afectada pola experiencia auditiva nos primeiros anos de vida alcanza a súa maduración plena aproximadamente a os seis anos en humanos prodúcese despois do da cóclea todas son certas.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor