Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información.
option

Organització perifèrica de l'estat

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Organització perifèrica de l'estat

Descripción:
Delegats i sotsdelegats del gobern

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
16/09/2020

Categoría:
Oposiciones
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Direcció i coordinació de l'Administració General de l'estat i els seus organismes públics Delegats del govern Sotsdelegats del govern Ministres President del gobern.
Control de legalitat Delegats del Govern Sotsdelegats del govern Tribunal Constitucional Secretari general.
Cooperació i col·laboració amb altres administracions públiques Delegats del govern Sotsdelegats del govern Secretari d'estat Director general.
Informació de l'acció del govern als ciutadans Delegats del govern Sotsdelegats del govern Secretari tècnic general Directors generals.
Politiques públiques Delegats del govern Sotsdelegats del govern Ministre Sotsdirectors generals.
Impulsar, coordinar i supervisar Direcció i coordinació de l'Administració General de l'estat i els seus organismes públics Polítiques públiques Control de legalitat.
Nomenar els sotsdelegats i separar-los Direcció i coordinació de l'Administració General de l'estat i els seus organismes públics Control de legalitat Coordinació i col·laboració amb altres administracions públiques.
Informar les propostes de nomenament dels òrgans territorials de l'Administració General de l'estat i els organismes estatals d'àmbit autonòmic i provincial de la delegació del govern Direcció i coordinació de l'Administració General de l'estat i els seus organismes públics Coordinació i col·laboració amb altres administracions públiques Polítiques públiques.
Coordinar la informació sobre els programes i activitats de l'Administració General de l'estat i el govern Control de la legalitat Informació de l'acció del govern als ciutadans Polítiques públiques.
Promoure la col·laboraciò amb les restants administracions públiques Direcció i coordinació de l'Administració General de l'estat i els seus organismes públics Coordinació i col.laboració amb altres administracions públiques Informació de l'acció del govern als ciutadans.
Rebre informació dels diferents ministeris dels plans i programes Informació de l'acció del govern als ciutadans Direcció i coordinació de l'Administració General de l'estat i els seus organismes públics Control de la legalitat.
Elevar al govern un informe anual sobre el funcionament dels serveis públics estatals Control de la legalitat Direcció i coordinació de l'Administració General de l'estat i els seus organismes públics Informació de l'acció del govern als ciutadans.
Comunicar i rebre tota la informació que precisin el govern i l'òrgan de govern de la CA Informació de l'acció del govern als ciutadans Polítiques públiques Coordinació i col·laboració amb altres administracions públiques.
Coordinació i cooperació Control de legalitat Informació de l'acció del govern als ciutadans Coordinació i col·laboració amb altres administracions públics.
Participar en les comissions mixtes de transferències i les comisions bilaterals de cooperació Control de legalitat Polítiques públiques Coordinació i cooperació amb altres administracions públiques.
Resoldre recursos en via administrativa. La responsabilitat patrimonial es tramitarà pel ministeri competent Control de la legalitat Direcció i coordinació de l'administració general de l'estat i els seus organismes públics Polítiques públiques.
Suspendre l'execució dels actes impugnats dictats pels òrgans de la delegació del govern Polítiques públiques Control de la legalitat Coordinació i cooperació amb altres administracions públiques.
Vetllar pel compliment de les competències atribuïdes constitucionalment al l'estat Polítiques públiques Control de la legalitat Informació de l'acció del govern als ciutadans.
Formular als ministeris competents les propostes sobre els plans i programes Control de la legalitat Polítiques públiques Direcció i coordinació de l'administració general de l'estat i els seus organismes públics.
Proposar davant el ministre competent d'administracions públiques les mesures necessàries per evitar duplicitat d'estructures administratives Polítiques públiques Control de legalitat Direcció i coordinació de l'administració general de l'estat i els seus organismes públics.
Proposar al ministeri competent mesures per incloure en els plans de recursos humans Polítiques públiques Control de legalitat Coordinació i cooperació amb altres administracions públiques.
Informar les mesures d'optimització de recursos humans i materials en el seu àmbit territorial Direcció i coordinació de l'administració general de l'estat i els seus organismes Informació de l'acció del govern als ciutadans Polítiques públiques.
Comunicació i cooperació amb la comunitat autònoma Delegats del govern Sotsdelegats del govern Secretari general Secretari d'estat.
Protegir el lliure exercici dels drets i les llibertats garantint la seguretat ciutadana mitjançant les forces i cossos de la seguretat de l'estat Sotsdelegats del govern Delegats del govern.
Dirigir i coordinar protecció civil Sotsdelegats del govern Delegats del govern.
Dirigir si escau els serveis intergrats de l'administració general de l'estat Sotsdelegats del govern Delegats del govern.
Coordinar la utilització dels mitjans materials Sotsdelegats del govern Delegats del govern.
Potestat sancionadora Sotsdelegats del govern Delegats del govern.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor