option
Mi Daypo

T14 Prevenció i protecció incendis (UNE-EN 13501)

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
T14 Prevenció i protecció incendis (UNE-EN 13501)

Descripción:
Classificació dels elements o objectes segons el seu comportament devant del foc

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
22/10/2021

Categoría:
Oposiciones

Número preguntas: 24
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Relaciona denominació amb classe ancament automatic Acció mecanica Aptitud de protecció davant del foc.
Relaciona denominació amb classe Radiació Resistencia al foc del sutge Estanquitat davant del fum.
Com es classifica un element que te una producció baixa de fums s0 s1 d1 d0.
Com es classifica un element que no produeix gotas ni partículas, durant un incendi d0 s0 d1 s1.
A què fa referència la clase d1? Caiguda de gotes/ partícules no inflamades No es produeixen gotes/ partícules Producció baixa de gotes/ partícules Caiguda de gotes/ partícules inflamades.
En quantes categories es pot dividir la forma de reaccionar davant del foc d'un material? 7 3 4 5.
Un element: "No combustible. Sense contribució al foc". Es de classe: A1 A1, A2 B A2.
L'element amb una contribució alta al foc es de classe: D E F A1.
Quines són les classes de combustibilitat que no es classifiquen sota el concepte de caiguda de gotes o partícules inflamades? A1, A2 i F A1, E i F E i F A1 i F.
La euroclase de classificació dels elements de construcció i elements constructius en funcio del seu comportament davant del foc es: UNE-EN 13501 UNE-EN 13381 UNE-EN 12101 UNE-EN 3.
Quins criteris fan referencia a la resistencia al foc d'un element R, E, I Fl, Roff, L A1, A2, B, C, D, E s1, s2, s3.
Ordene la frase correctamente: Una viga de fusta te bona "resistencia al foc" pero una mala "reacció" pero_te_mala reacció Una_viga_de_fusta_te_una_bona resistencia_al_foc.
Quines lletres s'afegeixen per fer referència a elements de "terra" Fl Roff L Tr.
Quines lletres s'afegeixen per fer referència a elements constructius com "sostres" Fl Roof L M.
Quines lletres s'afegeixen per fer referència a elements constructius com "elements de conexio" L Roff K Door.
Recorda A1 A2 B C D E.
Quina de les classificacions de reacció al foc següents és correcte Classe C: mitjana contribució al foc Classe F: alta contribució al foc Classe B: sense contribució al foc Classe A2: sense contribució en grau menor al foc.
Capacitat de l'element constructiu de suportar l'exposició al foc en un sol costat, sense que es produeixi la transmissió de l'incendi degut a una transferència significativa de calor al costat oposat.
Capacitat d'un element constructiu amb acció separadora, de suportar l'exposició en una sola cara, sense que existeixi una transmissió del foc a la cara no exposada degut al pas de les flames o gasos calents que pugui produir la ignició de la superficie no exposada o qualsevol material adjacent. .
Capacitat de l'element constructiu de suportar, durant un període de temps, i sense pèrdua de l'estabilitat estructural, l'exposició al foc en una o més cares, sota accions mecàniques definides.
Resposta d'un material al foc mesurat en termes de la seva contribució al seu desenvolupament amb la seva pròpia combustió, sota condicions específiques d'assaig.
Capacitat d'un element de construcció per mantenir durant un període de temps determinat la funció portant que li sigui exigible, així com la integritat i/o l'aïllament tèrmic en els termes especificats a l'assaig normalitzat corresponent:.
Respecte als criteris que fan referencia a la resistencia al foc d'un element. Quina inicial fa referencia a la integritat.
Respecte als criteris que fan referencia a la resistencia al foc d'un element. Quina inicial fa referencia al aïllament.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor