option
Mi Daypo

Tema 4: Com va ser el ressorgiment de les ciutats i comerç

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Tema 4: Com va ser el ressorgiment de les ciutats i comerç

Descripción:
Geografia i Història - Ed. Vicens Vives - 2n d'ESO

Autor:
MSV
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
15/01/2022

Categoría:
Otros

Número preguntas: 50
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Què va afavorir l'expansió de l'agricultura a Europa? (1 vàlida) El clima L'economia Les noves formes de treball.
Quines innovacions van afavorir la millora de l'agricultura a Europa els segles XI i XIV? La millora de les eines agrícoles Mètodes de conreu nous La generalització de molins de vent i hidràulics Totes les anteriors són correctes.
Juntament amb l'augment de productes agraris al mercat i la capacitat de compra de la població rural, quines innovacions en el transport van impulsar els intercanvis? (2 correctes) Innovacions en el transport Innovacions comercials Innovacions marítimes.
Amb el desenvolupament del comerç de proximitat, què va fer créixer? Les fires Les ciutats Els mercats.
Quina va ser la novetat més important pel comerç, fruit del desenvolupament del transport? El comerç a llarga distància El comerç a mitja distància El comerç a curta distància.
Quina va ser la base de l'expansió comercial dels segles XI i XIII? Major seguretat Més guerres Etapa de pau.
Quines van ser les bases de l'expansió comercial a Europa? Les rutes ferroviaries Les rutes terrestres i marítimes Les rutes a cavall.
Què unien les rutes terrestres a Europa? Ports mediterranis amb els del nord Ports espanyols amb ports africans Ports europeus amb ports asiàtics.
Quin fet va fer més segur l'oceà atlàntic? La fi de les invasions dels víkings La pau a orient El cessament de la guerra.
Què va enfortir l'imperi Bizantí, creant petits estats cristians, on eren llocs segurs on comerciar? La fi de les invasions dels víkings i les croades La caiguda de l'imperi romà L'enfortiment del comerç asiàtic.
Què unia la ruta mediterrània? Europa amb l'imperi Bizantí i el Pròxim Orient Europa amb Àsia Europa amb Roma.
Quins productes importaven els europeus? (1 correcte) Productes de luxe (seda, espècies, perfums) Teixits, armes Fruites i verdures.
Quins productes exportaven els europeus (1 correcte) Teixits, armes Animals Eines.
Des d'on s'estenia la ruta de l'Atlàntic i el Bàltic? (1 correcte) Des de Lisboa i els ports castellans del cantàbric fins les ciutats de Hansa al marc Bàltic Des de Cadis fins el mar Bàltic Des de Bruges i Gant fins Lisboa.
Quins eren els principals ports mediterranis? (1 correcte) Venècia, Gènova, Marsella i Barcelona València, Granada, Màlaga i Barcelona Venècia, Gènova, Màlaga i Barcelona.
Com va sorgir la banca? (1 correcte) Les noves formes de comerç fan augmentar l'intercanvi de productes L'auge del comerç va impulsar la creació d'instruments financers nous El comerç local fa canviar productes.
Què va provocar l'encunyació de monedes per part de nombroses ciutats? (1 correcte) L'aparició de canviadors, que en conèixer el valor de les diferents monedes, permetien els mercaders canviar la moneda d'un lloc per la d'un altre L'aparició de monedes d'or Els préstecs .
La perillositat dels viatges desaconsellava portar monedes, per la qual cosa van sorgir: (1 correcte) Els préstecs Les lletres de canvi Els xecs.
Què eren les lletres de canvi?(1 correcte) Document de reconeixement de deute Document per tal de no pagar un document Document que facilitava el pagament.
Com se solien acunyar les monedes?(1 correcte) Amb or, plata o un aliatge de plata i coure Amb una alineació de metalls Amb coure.
Qui oferia crèdits comercials? (1 correcte) Particulars Societats Tant particulars com societats.
Què eren els crèdits comercials? (1 correcte) Préstecs sense interès Préstecs a canvi d'un interès Préstecs a canvi de productes.
De què estava envoltat el nucli urbà? (1 correcte) Muralles Pont Aigua.
Com s'articulava l'urbanisme a les ciutats medievals? (1 correcte) Era molt irregular i s'articulava al voltant d'una plaça central, on hi havia la catedral, l'ajuntament i la llotja Era molt regular, amb carrers molt rectes, tots en paral·lel Era molt irregular, hi havia una plaça i moltes esglésies, una per cada religió.
Com s'agrupaven les persones als barris? (2 vàlides) Per la família Per la religió Per l'activitat artesanal que desenvolupaven Pel nombre de fills.
La higiene era precària, per quines raons? (2 correctes) L'absència de clavagueram i d'aigua corrent Per la presència de puces i rates que afavorien la difusió de malalties infeccioses Per la presència d'arbres i plantes Per l'absència de sabó.
En mans de qui queda el govern a les ciutats medievals? En mans de les famílies riques, comerciants i banquers En l'església En l'exèrcit.
Qui forma el patriciat urbà? Els artesans Les famílies pobres dedicades al comerç Les famílies riques de comerciants i banquers i noblesa urbana.
Com s'organtizaven els artsans? En gremis d'oficis En grups d'ajuda mutua En grups de diversos oficis.
Com s'organitzaven els gremis d'oficis? (3 correctes) Establien les normes per impedir competència altres llocs Regulaven els preus i la producció S'agrupaven per carrers, que rebien el nom de la seva activat Competien entre ells mateixos per obtenir més beneficis Recollien diversos oficis Es reunien a l'ajuntament.
Quin va ser el nou grup social que va sorgir a la ciutat medieval? (1 correcte) La burgesia El clero El poder polític.
En quins dos grups es dividia la burgesia? (1 correcte) Alta burgesia i baixa burgesia Alta burgesia i petita burgesia Gran burgesia i baixa burgesia.
De què depèn la riquesa de la burgesia? (1 correcte) Del treball de la terra Dels diners que cobraven per la venda dels seus productes o negocis Del que cobraven a l'exèrcit.
Qui formava cada grup social? Alta burgesia Petita burgesia.
A més de la burgesia, a les ciutats medievals hi vivien: (3 correctes) Nobles Eclesiàstics Gent humil: criats i captaires Mossens Senyors feudals Criats.
Perquè es deia que "l'aire de la ciutat fa lliures els homes"? (2 correctes) Perquè els habitants eren lliures, no estaven sotmesos a un senyor feudal. Els habitants pertanyien al senyor feudal fins la seva mort. Si un serf vivia un any sense ser detingut per seu senyar, quedava alliberat de la servitud. Si el senyor feudal moria, el serf passava a pertànyer al seu fill.
Què eren els tallers gremials? (4 correctes) Eren tallers petits, propietat d'un mestre artesà La casa incloïa habitatge, taller i botiga El mestre, bon coneixedor del seu ofici i propietari de les eines i materials Tenia l'ajuda d'oficials i aprenents Treballava sol El taller era un espai únic de treball Els tallers eren grans espais, compartits per diferents oficis.
Els gremis seguien un sistema de formació molt rígid, ordena la seqüència: Aprenent Oficial Superació d'una prova: Obra mestra Mestre (podia tenir taller propi).
Els gremis formaven també confraries, amb funcions com: (2 correctes) Religioses Econòmiques Assistencials Socials.
Quan va arribar la Pesta Negra a Europa? 1348 1384 1843.
Què era la Pesta Negra? Una malaltia infecciosa Una malaltia del menjar Una malaltia que es transmetia per l'aigua.
Com es transmetia la Pesta Negra? Per mossegades de gos Per picades de puces Per jugar amb gats.
Com es manifestava la Febra Negra? Amb tos i mucositat Amb dolor muscular i mal de cap Amb febre, problemes respiratoris i circulatoris, que donaven un color negrenc al cos dels malalts.
D'on prové el terme de Pesta Negra? Del color negrenc que donava el problema circulatori al cos dels malalts Pel color que agafava la pell al lloc on havia picat la puça Pel color de la pell dels malalts que jugaven amb els gats.
Quines van ser les tres causes de la crisi generalitzada que va provocar la pandèmia a Europa? Nombroses guerres Expansió del cristianisme Terres poc productives a conseqüència de la rompuda de terrenys Major índex d'higiene Petita edat de gel, que van fer malbé collites i generar fam Augment del forat de la capa d'ozó.
Quin va ser l'origen de la Pesta Negra? (3 correctes) Per mitjà de les rutes comercials va arribar a ports mediterranis A través de les teles que es venien a Occident Va ser causat per petits canvis climàtics a Àsia La falta d'higiene En desaparèixer els portadors de les puces, van buscar hostes alternatius, com els humans.
Quin va ser l'impacte demogràfic de la Pesta Negra? (3 correctes) La mort d'antre el 30 i el 40% de la població europea La població mundial va aumentar Van nèixer molts nadons Es van poblar zones buides Es van despoblar molts llocs La població europea va passar de 73 a 45 milions d'habitants.
Quin va ser l'impacte Econòmic de la Pesta Negra? (4 correctes) En reduir-se la població es va reduir la demanda de productes Paralització de l'artesania i el comerç Abandonament de terres de conreu i reducció de producció agrària Demanda de salaris més alts dels jornalers Augment de població a les ciutats Major venda de productes artesans.
Quin va ser l'impacte Social de la Pesta Negra? (5 correctes) Pèrdua d'ingressos agraris Augment d'Impostos Revoltes anti senyorials Disminució d'activitats artesanals i comercials Revoltes urbanes Tolerància cap als malalts Estudis científics sobre la malaltia.
Quin va ser l'impacte en les Mentalitats durant la Pesta Negra? (4 correctes) Fanatisme religiós Politeisme La Pesta es considerava un càstig diví Assistència a les esglésies a resar Processons de flagel·lants Mercats petits Danses de la mort: representacions d'homes i dones desfilant cap a un altre món.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
COMENTARIOS
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor