option
Cuestiones
ayuda
daypo
buscar.php
TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: Tema1
COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del Test:
Tema1

Descripción:
Tema 1 a

Autor:
Elvis
OTROS TESTS DEL AUTOR

Fecha de Creación: 27/05/2023

Categoría: Otros

Número Preguntas: 18
COMPARTE EL TEST
COMENTARNuevo Comentario
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
QUIN TIPUS DE MORT ÉS IRREVERSIBLE? CLÍNICA BIOLÒGICA NO HI HA CAP MORT IRREVERSIBLE.
Des que es produeix l’aturada cardiorespiratòria (ACR) fins al moment en què el cervell deixa de ser recuperable passa un temps de: 2 - 4 MINUTS 3 - 5 MINUTS 4 -6 MINUTS 5 - 7 MINUTS.
Encara pot recuperar-se si s’apliquen tècniques de reanimació cardiopulmonar, quin tipus de mort és? Mort clínica Mort biològica No té cap tipus de mort.
Quina d'aquestes unitats mai està dotada de metge: Unitats de suport vital avançat pediàtric (SVAP) Unitat de suport vital avançat (SVA) Unitat de suport vital bàsic (SVB) Helicopters medicatlitzats.
Quina d'aquestes unitats està dotada de metge: a) - Unitats de suport vital avançat pediàtric (SVAP) - Unitat de suport vital avançat (SVA) b) - Helicopters medicalitzats -Vehicles d'intervenció ràpida(VIR) c) a ) i b) són correctes pero les SVAP no sempre van dotades de metge d) a) i b) són correctes pero les SVA no sempre van dotades de metge.
Quina és la dotació de les unitats de suport bàsic? Metge, infermers i dos tècnics en emergències sanitaries Dos tècnics en emergències sanitaries Infermers i dos tècnics en emergències sanitaries Infermers i un tècnic en emergències sanitaries.
Neixen per poder cobrir la necessitat de donar resposta a serveis en ambients més complexos que els habituals com són: • RNBQ. • Intervencions policials d'alt risc. • Ordre públic. • IMV, IMVi. • Control de masses, etc. Quines són aquestes unitats? Unitats d'intervenció i suport (UIS) Equips de coordinació clínica i operativa (ECO) Vehicles d'intervenció ràpida (VIR) Helicòpters medicalitzats.
Són vehicles de supervisió i suport a les diferents unitats del territori. Juguen un paper important en els AMV i situacions especials que requereixen coordinació. Unitats d'intervenció i suport (UIS) Equips de coordinació clínica i operativa (ECO) Vehicles d'intervenció ràpida (VIR) Helicòpters medicalitzats.
El temps que passa fins a l’assistència de la víctima és importantíssim per determinar la supervivència dels malalts greus. Quin tipus de temps és aquell que passa entre que es produeix l’accident i es detecta l’emergència? Temps de detecció Temps d'avís Temps d'activació Temps de resposta.
El temps que passa fins a l’assistència de la víctima és importantíssim per determinar la supervivència dels malalts greus. Quin tipus de temps és aquell que transcorre entre que detectem l’emergència i alertem el 112? Temps de detecció Temps d'avís Temps d'activació Temps de resposta.
El temps que passa fins a l’assistència de la víctima és importantíssim per determinar la supervivència dels malalts greus. Quin tipus de temps és el temps que transcorre mentre el SEM decideix el recurs adequat.? Temps de detecció Temps d'avís Temps d'activació Temps de resposta.
El temps que passa fins a l’assistència de la víctima és importantíssim per determinar la supervivència dels malalts greus. Quin tipus de temps és el temps que transcorre entre que arriba la trucada al SEM i el malalt rep la primera assistència.? Temps de detecció Temps d'avís Temps d'activació Temps de resposta.
Percepció subjectiva (em sembla, crec, etc.) que té el pacient sobre la necessitat d’assistència mèdica ràpida i que no presenta risc imminent per a la vida de la persona. Urgència Emergència.
Situació on s’objectiva (es veu) un risc imminent per a la vida del/de la pacient i que fa necessària i imprescindible l’assistència mèdica perquè la vida de la víctima corre perill. Urgència Emergència.
L’atenció que ofereix la policia forma part del sistema d’assistència: Bàsica o reanimació bàsica Segon nivell assitencial o reanimació instrumentalitzada Tercer nivell o reanimació avançada La bàsica o instrumentalitzada en el cas que porti DEA.
Es fa als dispensaris o centres mèdics (CAP, entre altres) i es porta a terme amb l’ajuda d’eines com ara cànules orofaríngies, oxigen i balons ressuscitadors. També és el tipus de reanimació que ofereixen les ambulàncies bàsiques o no medicalitzades. Bàsica o reanimació bàsica Segon nivell assitencial o reanimació instrumentalitzada Tercer nivell o reanimació avançada.
L’ofereixen les ambulàncies medicalitzades que disposen de tota la tecnologia, coneixements i habilitats per crear una unitat de cures intensives al lloc de l’incident. És per això que poden proporcionar a la víctima tota l’ajuda necessària per estabilitzar-la i dur-la a l’hospital, amb els mínims danys possibles. Bàsica o reanimació bàsica Segon nivell assitencial o reanimació instrumentalitzada Tercer nivell o reanimació avançada.
Es porta a terme sense cap tipus d’estri i el seu objectiu és alertar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i mantenir un nivell òptim d’oxigenació dels òrgans principals. Bàsica o reanimació bàsica Segon nivell assitencial o reanimació instrumentalitzada Tercer nivell o reanimació avançada.
Denunciar Test