option

Tributs T10 Aj Bcn

INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Tributs T10 Aj Bcn

Descripción:
tests acadèmies

Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
23/02/2021

Categoría:
Otros

Número preguntas: 2
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
REALIZAR TEST
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Resultat de practicar a la base imposable les reduccions que la llei reguladora de cada tribut preveu: La quota líquida La quota íntegra La base liquidable el deute tributari.
Cas de prestació de serveis públics que es refereixin o afectin o beneficiin de forma particular a l'obligat tributari, quina contraprestació pot establir l'Admin: si es tracta d'un servei de recepció obligatòria, necessàriament serà una taxa si es tracta d'un servei q es presta en règim de monopoli, necessàriament serà una taxa si es tracta d'un servei q es de recepció voluntària i a més no es presta en regim de monopoli, l'admin haurà de decidir entre taxa i preu públic totes correctes.
Denunciar test Condiciones de uso
INICIO
CREAR TEST
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICAS
RÉCORDS
Otros tests del Autor