Cuestiones
ayuda
option
Mi Daypo

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESEVida ssa

COMENTARIOS ESTADÍSTICAS RÉCORDS
REALIZAR TEST
Título del test:
Vida ssa

Descripción:
Vida finall

Autor:
yoo
(Otros tests del mismo autor)

Fecha de Creación:
29/05/2023

Categoría:
Otros

Número preguntas: 90
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Comparte el test:
Facebook
Twitter
Whatsapp
Últimos Comentarios
No hay ningún comentario sobre este test.
Temario:
Cicely Saunders era (assenyala la falsa) Treballadora social Infermera Metgessa Psicòloga.
El malestar emocional de tipus desadaptatiu es caracteritza per la presència d’emocions (assenyala la falsa) Que interfereix les relacions i la funcionalitat Intenses en persones amb personalitat rígida (poc adaptativa) o perfil psicopatològic Intenses i persistents Reactives a la situació i proporcionals.
En la reunió d’equip s’ha acordat que el que seria millor pel cas seria trencar la conspiració de silenci: en la darrera visita el pacient demanava el pronòstic i la família ens va privar de fer-ho. Avui, un cop a l’habitació, i a soles, li demanem al pacient si té alguna pregunta que vulgui fer-nos. I ell diu: ”Cap ni una”. Quina és l’actitud correcte en aquest moment? Cap d’aquestes actituds és correcte Dir-li que s’està morint, ja que això és el que ha acordat l’equip Dir-li que si més endavant té alguna pregunta, no dubti a fer-nos-la Dir-li que s’està morint, ja que saber-ho és el millor per ell.
En relació a la història de les cures pal•liatives, assenyala l’afirmació falsa Els analgèsic s’han de donar esglaonats ja que no tots els pacients en situació terminal necessiten morfina El moviment hospice va ser fundat el 1937 per Cicely Saunders La medicina històricament s’ha despreocupat dels moribunds i incurables La via d’administració dels analgèsics ha de ser la més còmoda pel pacient.
En relació a la presa de decisions en situacions de complexitat, quina afirmació és incorrecta En la presa de decisions, el pensament tàcit, intuïtiu, opera automàticament d’una manera aparentment “sense costos” i es posa en funcionament a partir d’estímuls que trobem a l’entorn. Per resoldre els problemes complexos no podem prescindir de la intuïció i les habilitats personals Les situacions complexes (dolor total) i les caòtiques (delirium en SUD) exigeixen una aproximació reduccionista Un model és una simplificació de la realitat que intenta detectar els elements fonamentals d’un problema concret, eliminant-te aspectes secundaris.
Entrem en una casa on hi ha un avi de 95 anys en situació de final de vida. Els símptomes principals estan controlats. La filla li posa 2,5 mg/de morfina subcutània cada 4 hores. És cuidat per la filla i el gendre, tots dos entregats en la seva atenció. Ell es deixa cuidar agraït. A la cuina veiem la fruitera amb fruita fresca. En relació a les fortaleses que detectem, et sembla que es podrà mantenir a casa fins al final? Segur que si No ho podem saber Probablement no Probablement si.
Pacient de 35 anys amb un càncer de pàncrees metastàtic, de 2 mesos d’evolució. Presenta dolor abdominal i lumbar sever amb insomni associat. Està separat de la seva esposa de fa 6 mesos, i tenen un fill de 3 anys. Té una hipoteca a trenta anys vista del pis en el qual ara viuen la seva ex i el fill. Viu amb la seva mare, que té una artritis reumatoide amb dificultats de moviment evidents. Al preguntar-li la intensitat del dolor, de zero a deu, ens diu: 14! Com se’n diu d’aquest fenomen dolorós? Dolor nociceptiu Dolor multidimensional Dolor mixte Dolor total .
Quins d’aquests sentiments denoten malestar espiritual sentiment de trencament biogràfic, manca de sentit sentiment de culpa, impossibilitat de perdó sentiment de pànic pel devenir (propi- la mort- o per la separació dels éssers estimats), sentiment d’injustícia Totes les afirmacions són certes .
Si un pacient amb el dolor ben controlat amb morfina per via subcutània, de cop té un pic de dolor, quina serà l’actitud correcte? Dir-li que s’esperi a que li toqui Posar-li una dosi extra de morfina i mantenir la pauta horària Donar-li un sedant Posar-li una dosi extra de morfina i a partir d’aquí establir un nou horari.
El dolor episòdic té les següents característiques (assenyala la falsa) duració curta ( 30’) intensitat moderada-severa aparició ràpida (<3’) freqüència superior a 4/dia .
En relació a l’equianalgèsia entre les diferents vies, assenyala la falsa 20 mg de morfina vsc equivalen a 30 mg via oral 10 mg de morfina via oral equivalen a 5 mg vsc 10 mg de morfina vsc equivalen a 20 mg via oral 10 mg de morfina oral equivalen a uns 3,3 mg via endovenosa.
En relació a la depressió respiratòria secundària a la morfina (assenyala la falsa) La por a la depressió respiratòria no ha de limitar l'ús d'opioides. És un fenomen possible i que es veu sovint en cures pal•liatives. L’antídot indicat serà la naloxona 0,4 mg sc Es recomana que al iniciar el tractament amb opioides, es disminueixi o s’elimini qualsevol fàrmac que pugui potenciar la depressió respiratòria, com per exemple antidepressius, hipnòtics, sedants ….
Pacient amb dolor musculesquelètic per metàstasi òssia. Presenta dolor lumbar eva 6/10 amb component incidental. D’analgèsia de base pren fentanilo 25 i com a adjuvant pren un antiinflamatori (ibuprofè). El metge ha augmentat la dosi de fentanilo de 25 a 50. Ara ens truca i ens pregunta què ha de fer amb l’ibuprofè. Quina és la resposta correcte? Deixar de prendre’l Anar reduint la dosi paulatinament Mantenir-lo com fins ara Cap resposta és correcte.
Pacient de 34 anys amb neoplàsia de cap i coll, amb gran massa exterioritzada i ulcerada a la zona lateral del coll i submandibular. Es queixa d’un dolor a la hemicara que descriu com a foc i formigó i presenta episodis de dolor lancinant (com si passés la corrent, ens diu). És alcohòlic i consumidor de drogues. De quin tipus fisiopatològics es tracta? Nociceptiu visceral Neuropàtic Nociceptiu somàtic Nociceptiu visceral irradiat.
Per detectar neurotoxocitat induïda per opioids cal preguntar per: al•lucinacions (visuals, tàctils, auditives), diaforesi profusa (no explicable per la febre) Totes són certes mioclònies durant el son episodis de desorientació i dificultat per mantenir l'atenció.
Quina és la millor opció davant una crisi de dolor, si el pacient està fent analgèsia de primer esglaó (per exemple alternant paracetamol i metamizol) administrarem paracetamol 1gr administrarem Morfina 2,5mg/sc metamizol 2gr administrarem Morfina 2,5mg/vo.
Quines són algunes de les tasques d’infermeria Fomentar l’expressió de tots els dubtes que se li presentin al malalt i família relatives al dolor i al seu tractament Totes les afirmacions són correctes Reduir l’aparició de factors desencadenants del dolor (canvis posturals, higiene, cures...) administrant dosis extres per una millor manipulació per part de l’equip d’infermeria i aconseguir, d’aquesta manera, una major comoditat del malalt.
Quins d’aquests fàrmacs s’han de prescriure habitualment a l’iniciar la morfina Laxants osmòtics tipus lactulosa Caps dels dos Antiemètics, tipus metoclopramida o haloperidol Tots dos .
En relació a la ranera (assenyala la falsa) Un cop iniciat el tractament es millor no retirar encara que millori o desaparegui la ranera Esperar a iniciar el tractament abans que la ranera sigui audible Els fàrmacs d’elecció són la buscapina o l’escopolamina Promoure que el pacient estigui en decúbit lateral i amb el coll flexionat .
La hipodermoclisi (assenyala la falsa) Pot ser contínua o intermitent Es pot fer amb sèrum fisiològic o glucosalí Està indicada en situació d’últims dies Habitualment s’utilitza sèrum fisiològic, a dosi de 500 en 24h, aprofitant el descans nocturn.
Per la dispnea seran actituds correctes Control de l’ansietat Les tres són correctes Fisioteràpia respiratòria adaptada Ventilador orientat a la cara i ventall.
En un pacient que entra en delirium cal descartar Deprivació per benzodiazepines Les tres afirmacions són certes Globus vesical i impactació fecal Dolor.
Quins d’aquests fàrmacs NO es poden retirar en cas de SUD Laxants Antihipertensius i antidepressius Analgèsics Antiarrítmics, diurètics, insulina i ADO.
Quins d’aquests signes no forma part dels signes diagnòstics de Menten Nas fred i pàl•lid, extremitats fredes, livideses i llavis cianòtics Referències verbals a familiars ja morts o confusió del cuidador amb la mare Anúria (<300 ml/24h) i somnolència (>15h de son /24h) Estertors d’agonia ( ranera) i pauses d’apnea (>15 segons/min).
Quin d’aquests pacients té menys risc de presentar complexitat emocional Tots tres Persona amb trets de personalitat rígida (poc adaptativa) Pacient amb depressió crònica Pacient addicte a drogues .
En relació al desenvolupament del concepte de mort en el nen(assenyala la falsa) Els nens de menys de 18 mesos s’associa la por a l’abandonament Per sota dels 5 anys va lligada a pensament màgic Per sota dels 8 anys va lligada a sentiments de culpa Per sobre dels 12 anys hi ha una acceptació madura de la mort .
Normalment, quina d’aquestes persones té menys por a la mort L’avi El malalt psiquiàtric L’estudiant d’infermeria en pràctiques El pacient en situació terminal.
Quin d’aquests pacients et sembla que, segons el model d’adaptació psicoemocional al procés de morir, està més a prop d’arribar a un estat de pau El pacient que es queixa de la seva sort El pacient que et parla d’altres coses El pacient que plora El pacient cínic.
Parlem de malestar emocional de tipus desadaptatiu quan les emocions són (assenyala la falsa) Intenses Persistents Interfereix les relacions i la funcionalitat Superficials .
Quina és la incidència de delirium en la situació d’últims dies de vida? 30-40% 10-20% 80-90% 50-60%.
En relació als determinants del concepte de la mort en els nens, assenyala la falsa Valors culturals Desenvolupament cognitiu i la maduració biològica Les reaccions pares i dels professionals no influeixen Experiències prèvies.
L’escolta activa requereix (Assenyala la falsa) Estar pendent de les paraules (de les de l’altre i de les meves) Estar pendent del to de veu (de l’altre i el meu) Estar pendent de l’expressió de la cara ( de l’altra i la meva) Estar pendent del temps horari .
En relació a la fase de pau del model d’adaptació psicoemocional al procés de morir (Trascendence)(assenyala la falsa) Es tracta d’una nova consciència S’hi arriba com a resultat d’un procés personal i íntim, únic Hi arriba tothom És un nou espai de consciència caracteritzat per la serenitat i en ocasions de goig i desconnexió de l’entorn.
La dimensió espiritual ens impulsa a la recerca de certs valors i es desenvolupa cap endins d’un mateix, cap els altres i cap el que està més enllà d’un mateix i dels altres: El moviment interpersonal busca/dóna connexió (amor- reconciliació) El moviment Intrapersonal busca/dóna sentit (pau- coherència) Les tres afirmacions son certes El moviment Transpersonal busca/dóna transcendència (esperança- unió- confiança).
La fatiga de compassió (assenyala la falsa) Estrès del professional relacionat amb el contacte persistent amb situacions de pèrdua i patiment d’alta complexitat S’ha de distinguir del Burnout que és l’estrès relacionat amb la percepció de sobrecàrrega professional assistencial en relació amb els recursos disponibles Símptomes: Evitació, Reviure, Hiperactivació, Insomni Es una fase més del Burnout .
En relació a l’espiritualitat assenyala la falsa L’espiritualitat pertany al món interior de la persona i a la seva consciència o percepció d’un mateix en l’univers L’espiritualitat és el conjunt de creences que conformen una visió de l’univers específica, amb un ordre superior que dona un significat concret al sentit de la vida humana Quan el malalt afronta la pròpia mort, la dinàmica espiritual apareix com un intent de recerca interior L’espiritualitat és una experiència personal i íntima que pot o no ser expressada dins de la religió .
Quina d’aquestes afirmacions denota malestar espiritual? Em sento estimat per les persones que m'importen He fet en la meva vida el que sentia que havia de fer. No trobo sentit a la meva vida Revisant la meva vida em sento satisfet amb el que he viscut i amb mi mateix.
En relació a les necessitats espirituals Totes són falses Son necessitats que no tothom ha de cobrir Adquireixen una importància decisiva al final de la vida Es tracta del dret a rebre l’extremunció.
Relat: S’allargassen les hores. La mort no arriba. Extenuat i cansat, a estones sembla caure en el desànim. Però dura poc. Ara em diu: “No hem vingut a morir. Hem vingut a aprendre. I si encara no em moro és perquè algú m’ensenyi quelcom que encara no sé, o que jo li ho ensenyi a ell”. De quina necessitat espiritual es tracta? Poder perdonar-se Poder trobar sentit a la situació que visc Poder manifestar la relació amb el transcendent Poder rellegir la vida positivament.
El malestar espiritual en relació a la transcendència es manifesta amb (assenyala la falsa) Falta de confiança davant el desconegut i/o el futur Pànic a la mort, i al futur dels que hom deixa Incapacitat per afrontar tot el que sobrevindrà Aïllament existencial .
Si volem ajudar a l’altre en el seu camí de dol, què podem fer?(assenyala la falsa) Convidar l'altre a parlar: donar permís perquè expressi els seus sentiments, siguin els que siguin Dir-li: Resigna't ha estat la voluntat de Déu! Deixar-lo plorar i ajudar-lo a que posi paraules al seu dolor Convidar a passejar o a fer una altre activitat .
Famílies aglutinades : (assenyala la falsa) Solen formar-se en un conjunt d'individus poc diferenciats Es prioritzen els llaços afectius, tant, que poden “ofegar” els membres de la família. Tenen una ideologia de la vida tipus clan, i viuen el que és nou com una oportunitat El paper matern és exagerat, prevalen les normes maternes.
Els eixos de la mort a occident són Incapacitat per assumir la finitud Desfeta dels grans relats sobre el què podem esperar Les tres afirmacions son certes Bona mort: De cop, Sense dolor I sense adona-me’n.
En relació al dol complicat (assenyala la falsa) El dol complicat interfereix sensiblement en el funcionament general de la persona, pot La incidència de dol complicat és entre un 40% i un 50% Comprometre la seva salut i es pot cronificar. El dol complicat s’associa a problemes de salut com l'alcoholisme.
En relació als factors associats el lloc on morir (assenyala la falsa) Cada vegada es mor menys a casa Els pacients amb càncer moren més a casa Els joves moren més a l’hospital i els vells a residència Els homes moren més a casa i les dones més a residència.
Símptomes predictors de situació complexa o de risc emocional en el cuidador (Assenyalar la falsa). Sobreprotecció extrema: infantilisme (fins i tot en el llenguatge) Acceptació serena de la realitat Sentiments de culpa persistents (objectius inabastables, desig d’acabar) Conspiració de silenci persistent.
El dol complicat s’associa a problemes de salut com . (assenyala la falsa) La neoplàsia d’estómac La depressió i ansietat Mortalitat dins el primer any i el suïcidi L’abús d’alcohol i el consum de fàrmacs .
El fet que el malalt en situació terminal pugui o no estar-se a casa depèn poderosament de factors situacionals com poden ser: La presència de dos o més cuidadors informals Les tres són certes Grau d’acord cuidador i malalt sobre el lloc on morir Actitud del cuidador.
Són garanties ètiques de la sedació (assenyala la falsa) Procediments diagnòstics i terapèutics utilitzats que justifiquin la refracterietat del símptoma reflectit en la història clínica Consentiment verbal del pacient i/o la família en la història clínica Descripció del procés d’ajustament de la sedació en la història clínica valorant paràmetres de resposta(nivell de consciència i ansietat, etc...) La mort es produeix en menys de 48 hores .
La limitació de l’esforç terapèutic consisteix en (assenyala la falsa) És una decisió del professionals sanitari La restricció o aturada dels tractaments que tenen per finalitat perllongar la vida Mantenir només de les teràpies necessàries per garantir el màxim benestar del pacient És una pràctica il•legal al nostre país .
El PDA (Pla anticipat de cures) és la previsió de les actuacions que es duran a terme per quan el malalt pugui perdre la seva capacitat d’expressar els desigs i la voluntat. Quina afirmació respecte la PDA no és correcte Es deixa constància escrita davant notari Els autors són el pacient i els familiars i l’equip que l’està atenen en aquest moment Pot incloure indicacions sobre les teràpies que es volen i les que no, la sedació davant de símptomes refractaris o sobre el lloc on volen morir És un protocol assistencial fruit del consens entre malalt i/o familiars i professionals sanitaris.
El DVA (Document de voluntats anticipades) és un document escrit dirigit al metge responsable, on el pacient dóna una sèrie d’instruccions o orientacions sobre el tractament mèdic que li pot aplicar, o que no accepta, quan ell ja no estigui en condicions d’expressar la seva voluntat (120). Quina afirmació respecte el DVA no és correcte? S’anticipa a la situació de vulnerabilitat És un document legal irrevocable Designa un representant L’autor és l’individu.
En relació al refús al tractament (assenyala la falsa) La persona està en el seu dret de refusar un tractament, encara que això signifiqui escurçar la vida És un dret reconegut legalment La persona expressa, de manera verbal o per escrit, la seva voluntat de no acceptar una determinada acció mèdica Davant del refús a tractament el que ha de fer el pacient és signar l’alta voluntària .
En relació a la informació al pacient, assenyala la falsa El criteri de veritat suportable és donar la informació que el pacient pugui acceptar i assumir Un bon principi per encarar el dret a la informació del pacient és dir res que no sigui veritat: una cosa es mentir i l’altre callar la veritat Infermeria no juga cap rol en la informació al pacient: és responsabilitat del metge. La veritat es diu gradualment, no és un acte únic.
Pacient de 87 anys. Li demanem al pacient què sap de la malaltia, i ens diu que d’això no en sap res, que és el seu fill que se’n cuida d’aquestes coses, que ell li te tota la confiança amb el què fa. Com s’anomena aquesta situació? Les dues són certes Conspiració de silenci Pacte de silenci Les dues són falses.
1. El model pal·liatiu ha de ser capaç de crear un ambient en el que els valors, costums i creences de l’individu siguin respectats. Per aquest model tres són els requisits: Empatia amb la subjectivitat. Comunicació efectiva i relació de compromís. Acceptació de la mort. Les tres són certes.
En les malalties terminals per fallada d’òrgan (IOCA) és molt característic (assenyala la falsa): Sovint h ha mort inesperada i existeix un gran esforç de continuïtat assistencial. Hi ha una pèrdua precoç de l’autocura i una forta sobrecàrrega del cuidador, immers en un buit assistencial notable. Es presenten exacerbacions que posen en perill la vida del malalt i que cal identificar prèviament per saber quina es la voluntat del malalt i la família. Cal un gran esforç per una bona coordinació de recursos i d’educació sanitària.
Per saber si una persona està patint, quina et sembla que és la pregunta més adequada? Com li ha passat el dia? Se li ha fet curt o llarg? Que li fa por? Que li preocupa? Com està?.
El principal instrument en l’atenció al final de la vida és: La legislació vigent. El propi professional. La via subcutània La radiología.
En relació al “Dolor total”, assenyala la certa: Dolor que degut a la seva severitat, persistència i grau d’afectació és capaç de convertir-se en el centre de la vida del malalt. Va ser descrit per Cyceli Saunders el 1964. Es produeix per la imbricació d’elements biològics (nociceptius i neuropàtics), psicològics (sofriment emocional), conductuals, cognitius, espirituals i culturals. Les tres afirmacions són certes.
L’al·lodínia i la hiperalgesia Són fenòmens de dolor neuropàtic. Poden ser provocades per toxicitat de la mateixa morfina. Totes són certes Totes són falses.
Quin d’aquests fàrmacs no te sostre analgèsic El Paracetamol (Gelocatil). La Morfina (MST). El Metamizol (Nolotil). L’Àcid Acetil Salicílic (Aspirina).
Quina d’aquestes substancies ens és útils per prevenir els efectes secundaris de la morfina: Café Metroclopramida (Primperan) Lactulosa Totes.
En situacions d’últims dies (SUD) i en relació a la família, quina no es funció infermera: Advertir entrada en SUD i revisar evolució de la malaltia Augmentar la disponibilitat de l’equip i mantenir una constant Informació Evitar que els familiars parlin d’eutanàsia Afavorir l’expressió de sentiments.
En la ranera de l’agonia o SUD: Per les secrecions és més efectiva la buscapina o escopolamina SC (Hioscina) que les aspiracions. En els malalts inconscients cal explicar a la família que els sorolls produïts per les secrecions és més molestos per a ells mateixos que pel propi malalt Pot ser útil canvi de postura i disminuir la hidratació Totes són certes.
En relació a la estructura dels ESAD o PADES, assenyala quina es la proporció de professionals: 1 Metge, 2-3 infermeres i 1 treballadora social 2 metges, 1 infermera i 1 treballador social 1 metge i 2 infermeres 1 metge, 2-3 infermeres i 2 treballadors socials.
En relació als motius que porten a la sedació dels malalts en les unitats especialitzades en cures pal·liatives, respon la falsa: Normalment és per dolor no controlat La majoria dels casos és per delirium (73%) El distres (sofriment psicològic representa la 2º raó de sedació (41%) La dispnea representa a la vora del 10% dels casos.
En relació al maneig d’infermeria de la sedació assenyala la falsa: Presentar en positiu els beneficis del descans i el son del pacient, per tal que quant sentí la inducció farmacològica no lluiti contra ella. Dedicar tot el TEMPS necessari de l’equip per parlar amb la família i dispersar prejudicis o malentesos que puguin tenir en aquesta fase. Sempre mantenir hidratat i ben nodrit el malalt, per evitar possibles denuncies. Recomanar als familiars que no estimulin al pacient per comprovar el nivell de sedació o alleugi els seus temors.
La predicció de la viabilitat de la mort a domicili és més alta si: Acord entre el malalt i el seu cuidador principal en relació a l preferència del domicili Presencia de dos o més cuidadors informats i disposats. Disponibilitat de suport mèdic 24 hores al dia. Les tres són certes.
No és el mateix prendre decisions a casa que en un àmbit hospitalari o un CAP. Quins d’aquest no és un element diferenciador: La invasió de la privacitat. La naturalesa de la malaltia i el pronòstic de vida limitat. El paper clau dels cuidadors El desplaçament del poder.
En relació a l’ofec d’un malalt terminal, quina és la resposta adequada? La incidència d’aquest símptoma es més freqüent quan la malaltia esta més avançada L’ofec es un símptoma fàcil de controlar Si el pacient ens diu que te ofec , només portarem a terme mesures per ajudar-lo si està lleugerament cianòtic i/o be el pulsímetre assenyala 95% de saturació Totes són falses.
Quina d’aquestes afirmacions es certa? Tots els pacients tenen necessitats espirituals, però alguns familiars no Els pacients afectats per SIDA, sovint tenen necessitats espirituals especials Entenem per necessitat espiritual anar a missa sovint I tenir bona relació amb el capella Cap es correcte.
En general, hem de procurar que el malalt amb la sida mori en el hospital, assenyala l’afirmació més adequada: Hi ha més recursos a tots nivells Se li pot donar un suport més adequat, tan al malalt com a la família Es molt més higiènic Si el pacient demana morir a casa i la família i l’equip sanitari l’hi podem oferir un bon suport és més, recomanable poder respectar la seva voluntat.
En relació al malalt terminal hospitalitzat, assenyala la certa: Es important que al moment del ingrés li fem la historia complerta, per saber quins objectius i activitats ens marquem El pacient sempre esta molt millor cuidat a l’hospital, ja que podrà controlar millor tots els símptomes En els pacients hospitalitzats cal restringir molt les visites Quan arriba el pacient, cal valorar amb molta cura la informació que ens transmet el familiar i observar els “silencis”.
L’essència del treball en equip és: Que tots els seus membres tinguin les mateixes tendències i motivacions Tenir una gran dosi de maduresa, professionalitat, respecte i capacitat de comunicar-se també en situacions especials Que sempre hi hagi els mateixos membres Totes son certes.
La finalitat més important i significativa de la radioteràpia pal·liativa és: Allargar la vida del pacient Alleugerir els símptomes i/o millora qualitativa de vida Serveix nomes per controlar el dolor Cap es correcte.
En relació a les atencions del nen/a afectat per una malaltia greu, assenyala la falsa: Els nens fins els 12 anys no s’adonen de la gravetat de la seva malaltia En els nens va bé fer servir: jocs, pintures, dibuixos… per ajudar a expressar els seus sentiments. Les necessitats emocionals del nen poden variar segons la edat i estat de Salud previ La relació que establirem amb ell/a ha de ser: oberta, escoltar posar límits, facilitar que expressi.
En relació a la caquèxia, assenyala la certa: Es un afebliment greu del pacient Pot no estar relacionat amb la ingesta d’aliments Totes són certes Totes són falses.
Assenyala l’afirmació falsa: La quimioteràpia pot donar alguns símptomes desagradables com ara mareig, vòmits, anorèxia i alopècia Tots els citostàtics provoquen alopècia La quimioteràpia soviet deixa alguns efectes adversos a llarg termini, sobretot a nivells psico-emocional Les teràpies naturals, poden ajudar a tolerar millor els tractaments amb quimioteràpia.
En la darrera etapa del procés de la malaltia greu, la manifestació de la depressió és: assenyala la certa. Sempre esta present en tots els pacients, es inevitable. No provoca deteriorament a nivell físic Els fàrmacs son el tractament d’elecció Es important detectar-la a temps, per poder portar a terme mesures de confort a nivell: físic, mental, emocional i espiritual.
En el procés de malaltia de la persona gran fràgil, assenyala la falsa: En general conserven les capacitats cognitives, degut a la bona activitat cerebral Es considera que no pot utilitzar la UCI segons l’edat major de 75 i no segons els seu estat general i la capacitat per portar a terme les activitats de la vida diària Els problemes mes rellevants que presenten, estan associats a la mobilitat i al nutrició Pot tenir mes dificultats per ser cuidat en el domicili, per limitació dels cuidadors. .
En general les malalties degeneratives del SNC, assenyala la falsa: Sovint conserva la claredat mental fins el final del procés El parkinson pot evolucionar segons les característiques de cada persona Soviet poden aparèixer complicacions respiratòries, al principi del diagnòstic Perden la capacitat per fer front a les activitats de la vida diària. .
Algun tipus de radioterapia, assenyala l’afirmació correcta: La teleterapia, la font emissora de la radiació es externa a una certa distancia del teixit irradiar La braquiterapia, s’utilitzen isòtops radioactius que s’introdueixen dins el teixit afectat Totes són certes Totes són falses.
Quines es l’estructura d’una resposta empàtica? (assenyala la correcta) “Em puc fer una petita idea de la duresa d’aquesta situació que esta passant” Em sembla que esteu molt amoïnat. Digueu-me que es el que li preocupa? Totes són certes.
En l’educació al morir quins creus que son els aspectes essencials? (assenyala la correcta) els coneixements, les habilitats, l’experiència i les actituds. Informació i reflexió, construcció personal dels conceptes i coneixements, i educació multidisciplinària Totes són correctes Totes són falses.
El concepte de mort lineal significa? Que s’interromp el funcionament biofisic Es el final de l’existència individual Totes són correctes.
Hi ha molts substantius i adjectius que defineixen la mort o almenys diferents aspectes que composen mort. Quins son els que la defineixen per a tothom? ( digues la mes correcte) Universal i unica, aleatoria, natural, quotidiana i certa Universal i única Única, natural, egoista i lladre Universal, dolorosa, indigne i alliberadora.
La dessocialització de la mort ha comportat que sigui un tabú. Quina d’aquestes afirmacions es falsa. El viure més, la competivitat del dia a dia i apartar la vellesa son raons per la dessocialització de la mort El tabú a la mort comporta professionalitat en els hospitals Ha passat de ser un acte familiar, social i a casa a ser provat i solitari vetllat al tanatori Totes son falses.
Que defineix el patiment. L’experiència de que om creu que no te recursos per afrontar una amenaça per la seva existència El dolor emocional al sentir-se sol, confús, rebutjat, desesperat i la no acceptació del que està passant Abatiment, protesta i negació Totes el defineixen.
En els recursos espirituals del present: que es el que no li ajuda al malat, més aviat perjudica, de les actituds del professionals. Reconèixer-lo com a persona, pel que es i no pel que fa Recolzar-lo i reforçar-li els pensaments positius com a recurs per torbar el sentit de la situació que esta vivint, Ridiculitzar les seves actituds i creences Facilitar que pugui tenir objectes i fer ritus segons les seves creences.
Denunciar test Condiciones de uso