INICIO
CREAR TEST
BUSCAR TESTS
Palabra a buscar:
Dónde buscar:
Categoría:
TESTS FECHA ⇩ NPREG. VISTO
Actic nivell mitjà
Competencies 1 a la 8 nivell mitjà ACTIC
2021-08-27 20 4549
Bateria de preguntes Actic Nivell Mitja
Bateria de preguntes Actic Nivell Mitja
2021-05-30 69 3576
actic mitja
competencia 7
2020-10-25 39 2083
Actic nivell mitjà
Competència 6
2020-10-25 46 1613
actic mitja
Competència 5
2020-10-20 16 1027
ACTIC MITJA
Competència 4
2020-10-19 29 1197
Actic mitja
Competència 3
2020-10-16 35 1122
Actic Mitjà - C5 - Tractament de la informació gràfica
Repàs Actic Mitjà
2020-10-15 12 1211
Actic Mitjà - C2 - Tecnologia digital i ús de l'ordinador
Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu (mitjà)
2020-10-12 32 1884
Actic Mitjà - C1 - Cultura, participació i civisme digital
C1 - Cultura, participació i civisme digital
2020-10-12 25 1903
actic nivell mitja
competencia 2
2020-10-05 51 1633
Actic mitja
Competencia 1
2020-10-02 53 9033
Actic mitjà presentacions
exámen en castellano que trata las presentaciones de PP o Impress
2019-02-19 13 4374
Actic mitjá processadors de textos.
exámen en castellano que trata el documento de word o write
2019-02-19 9 3075
ACTIC MITJÀ CONCEPTES GLOBALS
exámen actic mitjá basant-me en tots els móduls, global.
2019-02-19 65 8063
ACTIC MITJÀ - bases de dades
apartat actic mitjà de bases de dades
2019-02-19 15 2937
prova inicial ACTIC Nivell Mitjà
Prova inicial sobre els continguts de l'ACTIC Nivell Mitjà per a comprovar els c
2018-03-31 35 42754
Proves actic mitjà
Proves actic mitjà
2018-03-18 12 21967
18 Tests - Página 1 de 1